Atrakce

Photo:Julien Duval

Chorvatsko je známé svými přírodními krásami, nedotčenou přírodou a rozmanitostí rostlinného a živočišného světa, jež nikoho nenechají lhostejným. Jedenáct chráněných krajinných pblastí a osm národních parků, od skalnatého Severního Velebitu a Plitvických jezer až po nížiny a bažiny CHKO Kopački rit, vyniká svou krásou a nedotčeností. Kromě zábavy v přírodě můžete navštíviti celou řadu muzeí a dalších památek, nebo se seznámit s bohatým chorvatským kulturně historickým odkazem - od lidových krojů a tradičních umění přes pohádkové hrady a zámky až po nehmotné dědictví zapsané na seznamu organizace UNESCO.

Kulturní atrakce

1. Obecná pravidla pro zaměstnance

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a návštěvníků a procedur pro případ nakažení zaměstnance nebo návštěvníka
 • vzájemná vzdálenost osob (zejména zaměstnanců, jež jsou v kontaktu s návštěvníky ostatních zaměstnanců)
 • nošení ochranných roušek
 • měření tělesné teploty
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, a mytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
 • omezený počet osob v uzavřených prostorách
 • pravidelně větrání všech prostor
 • v případě podezření na zdravotní potíže bude každý zaměstnanec poslán ke svému lékaři

2. Obecná pravidla pro návštěvníky

 • nošení ochranných roušek
 • dezinfekce rukou (při vstupu do objektu)
 • omezený počet návštěvníků
 • vzájemná vzdálenost osob
 • důrazný zákaz kontaktu s vybavením – dotykových obrazovek a/nebo jiného vybavení, jež slouží k informování návštěvníků, představování a/nebo vizualizaci kulturního obsahu

3. Úklid objektů

 • pravidelná dezinfekce prostor a vybavení, se kterými přicházejí návštěvníci a zaměstnanci do kontaktu
 • pravidelné větrání všech prostor
 • zvýšená frekvence úklidu a dezinfekce sociálních zařízení
 • pravidelné čištění a dezinfekce filtrů klimatizace, ventilace a topných zařízení

4. Vstup

 • umožněn nákup vstupenek a služeb on-line a/nebo prostřednictvím bezkontaktní platby
 • umožněno rezervování termínů na zvláštní programy
 • instalovány plakáty a informační tabule či videomateriál o přijatých hygienických opatřeních a postupech a upozornění na nutnost dodržování vzájemné vzdálenosti mezi osobami

5. Obchodní zařízení

 • uplatňována obecná opatření pro prevenci šíření onemocnění COVID-19, přičemž je zaručena spolupráce s partnery, jež jsou nositeli značky bezpečnosti

Parky Chorvatska

1. Obecná pravidla pro zaměstnance

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a návštěvníků a procedur pro případ nakažení zaměstnance nebo návštěvníka
 • vzájemná vzdálenost osob (zejména zaměstnanců, jež jsou v kontaktu s hosty ostatních zaměstnanců)
 • nošení ochranných roušek a rukavic
 • měření tělesné teploty
  • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, amytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
  • omezený počet osob v uzavřených prostorách

2. Obecná pravidla pro návštěvníky

 • nošení ochranných roušek ve všech společných prostorách chráněných území (recepce, vstupy, návštěvnická centra, sociální zařízení, muzea, lodě, stravovací a obchodní zařízení)
 • dezinfekce rukou (při vstupu do uzavřených objektů)
 • omezený počet návštěvníků
 • vzájemná vzdálenost osob
 • adekvátní likvidace odpadu (použité roušky atd.)
 • důsledné dodržování pravidel chování v chráněných územích

3. Úklid objektů

 • pravidelná dezinfekce prostora vybavení, se kterými jsou návštěvníci a zaměstnanci v kontaktu
 • dezinfekční prostředky (u vstupu do objektu / uzavřených prostor, u vstupu do výtahu, u vstupu do stravovacích zařízení)
 • pravidelné větrání všech prostor
 • zvýšená frekvence úklidu a dezinfekce sociálních zařízení
 • pravidelné čištění a dezinfekce filtrů klimatizace, ventilace a topných zařízení

4. Recepce/vchod

 • on-line nákup a/nebo bezkontaktní placení vstupenek
 • instalované plakáty a informační tabule či videomateriály o obecných opatřeních prevence šíření onemocnění COVID-19 a informace o adekvátní likvidaci odpadu (roušek atd.)
 • adekvátní likvidace odpadu (použité roušky atd.)

5. Stravovací a obchodní zařízení a objekty

 • uplatňovány protokoly pro stravovací objekty, přičemž je zaručena spolupráce s partnery, kteří jsou nositeli značky bezpečnosti

6. Ostatní zařízení, programy a vzdělávání

 • záruka spolupráce s partnery, jež jsou nositeli značky bezpečnosti

Infografika