Chorvatsko je se zbytkem Evropy a světa propojeno všemi dopravními trasami a dostupné všemi dopravními prostředky. Leží ve střední Evropě a z kteréhokoli evropského města je dostupné autem, přičemž první silnice zde právě kvůli kráse a poloze této země budovali již staří Římané. Ať už chcete do Chorvatska bezstarostně letět letadlem, cestovat autobusem, vlakem či lodí, anebo řídit vlastní silniční vozidlo, přejeme vám, abyste si cestu užili od prvního do posledního kilometru, a přitom úspěšně dodržovali bezpečnostní zdravotní doporučení.

Dopravci

1. Obecná pravidla pro zaměstnance

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a turistů a procedur pro případ nakažení zaměstnanců nebo turistů 
 • vzájemná vzdálenost osob/rozestupy
 • nošení ochranných roušek
 • měření tělesné teploty
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, a mytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně

2. Letecké společnosti

Pravidla pro cestující

 • nošení ochranných roušek, s výjimkou dětí do 6 let, po celou dobu pobytu v kabině pro cestující v letadle
 • pokud ze zdravotních důvodů není možné nosit ochrannou roušku, je vyžadováno lékařské potvrzení, které se přeloží při odbavení letu, nastupování do a vystupování z letadla.
 • vyvarujte se zbytečného kontaktu s povrchy a použití ventilačních otvorů
 • pro každého cestujícího jsou k dispozici vlhčené ubrousky, kterými si může otřít sedadlo (opěradlo, područky, ventilační otvory atd.)
 • Podávání jídla: v souladu s doporučeními a pokyny domácích a mezinárodních úřadů pro veřejné zdraví a regulačních orgánů, je povoleno podávat balené a uzavřené výrobky ke konzumaci potravin a nápojů během letu

Před letem

 • dostupné informace a návody pro cestující, aby necestovali pokud:
 • je dijagnostifikován COVID-19, a v souladu s pokyny Chorvatského institutu veřejného zdraví,
 • objevil se některý z příznaků charakteristických pro COVID-19 (horečka, nově vyvinutý kašel, ztráta chuti nebo čichu, dušnost), a v souladu s pokyny Chorvatského institutu veřejného zdraví
 • cestující byl v blízkém kontaktu s osobou, která má COVID-19, a v souladu s pokyny Chorvatského institutu veřejného zdraví
 • nástup cestujících do letadla začíná dříve, protože se vstupuje na palubu v menších skupinách od zadní části letadla dopředu (5-10 cestujících)
 • fyzická vzdálenost musí být dodržována na terminálu pro cestující a při nastupování do letadla
 • povolená velikost a množství příručního zavazadla: přizpůsobit se aktuální situaci a podmínkám přepravy - dámské kabelky, menší batohy a tašky na notebook, které lze nosit na rameni, jsou přijatelné. Větší příruční zavazadla je třeba odevzdat u odbavovacího pultu
 • umožněn online check-in
 • kontrola, zda cestující vyplnili tzv zdravotní formulář (Health Declaration Form v elektronické podobě, v závislosti na požadavcích země určení)

Během letu

 • jsou oznamovány nebo zobrazovány symboly povinných požadavků nebo doporučené etikety, aby se snížilo riziko šíření koronavirové infekce během letu
 • vyvarovat se zbytečného kontaktu s povrchy a použití ventilačních otvorů
 • omezení pohybu v prostoru pro cestující, pokud to není nutné
 • povinné vyplnění formuláře PLF používaného pro kontakt cestujícího, pokud následné diagnostické zpracování odhalí, že jeden z cestujících byl pozitivní na COVID-19 a byl na daném letu (Poznámka: v závislosti na požadavcích cílové země)

Vzduch v kabině pro cestující

 • Cestující a posádka dýchají směs čerstvého a recirkulovaného vzduchu. Vzduch se mísí s čerstvým přívodem z motoru a prochází filtry HEPA. Jedná se o filtry, které mohou eliminovat menší částice, jako jsou bakterie a viry, a používají se také v nemocnicích

Po letu

 •  po přistání je odchod z letadla organizován v malých skupinách dle pokynů palubního personálu
 • nošení ochranných roušek
 • vzájemná vzdálenost osob/rozestupy

Dezinfekce a úklid letadla

 • zvýšená hygienická opatření a dezinfekce v souladu s možnostmi při každodenním pravidelném čištění kabiny pro cestující
 • Personál má k dispozici různé dezinfekční prostředky

3.     Taxi

    Vozidlo

 • na viditelném místě jsou ve vozidle k dispozici důležité informace a návody chování
 • během jízdy musí být zajištěno odpovídající větrání
 • před a po jízdě musí být všechny povrchy vozidla dezinfikovány
 • k čištění povrchů i platebních terminálů ve vozidle musí být zajištěno dostatečné množství papírových kapesníků a dezinfekčních prostředků

4.     Autobusy (dočasná a příležitostná přeprava):

Pravidla pro řidiče

 • několikrát denně je nutné dezinfikovat sedadlo a kabinu řidiče, zejména povrchy, které se často dotýkají rukama, jako jsou kliky, volant nebo pracovní deska.
 • pokud nošení roušky řidiči nebrání v bezpečné jízdě, doporučuje se nosit roušku za jízdy. Ochrannou roušku je třeba pravidelně měnit, obzvlášť když je vlhká a mokrá. Před a po odstranění roušky je třeba si ruce umýt teplou vodou a mýdlem nebo dezinfikovat. Použité jednorázové roušky se likvidují v sáčcích na odpadky, které jsou umístěny v odpadkových koších s víkem.

Autobus

 •  Pravidelné čištění a větrání interiéru vozidla (autobusu) před a po jízdě.
 • Doporučuje se zřídit fyzickou bariéru mezi sedadlem řidiče a cestujícím (z plexiskla apod.).  Pokud to není možné, nebude první řada sedadel za řidičem použita k přepravě cestujících.
 • Pravidelné větrání prostoru pro cestující při zastavení na zastávkách. Během jízdy používat větrání autobusu ventilací.
 • Usnadnit a podpořit bezkontaktní nebo on-nákup jízdenek. Pokud se používá klasická platba kartou nebo hotovost, měly by být ruce po zaplacení dezinfikovány.
 • Počet a uspořádání cestujících na sedadlech musí být takové, aby umožňovalo předepsanou vzdálenost mezi nimi. V řadě by měla sedět pouze jedna osoba a to střídavě zcela vlevo a zcela vpravo.

5. Trajektové a lodní spoje

Pravila za cestující

 • nošení ochranných roušek ve vnitřních prostorech a dodržování minimální vzdálenosti 1,5 m mezi osobami
 • dezinfekce rukou (při vstupu do vnitřních částí plavidla)
 • omezený počet hostů ve společných prostorách plavidla
 • Cestujícím se doporučuje, aby si, pokud možno, přemisťovali svá zavazadla sami. Na žádost cestujících, bude posádka pomáhat s nošením zavazadel.

Hygiena prostoru pro cestující:

 • pravidelná dezinfekce prostoru pro cestující (po každé plavbě) a věnování zvláštní pozornost vybavení / místům a povrchům, kterých se často dotýkají
 • čištění a dezinfekce společných sociálních zařízení několikrát denně
 • dezinfekční prostředky budou instalovány u vchodu do prostoru pro cestující a na společných toaletách
 • pravidelné větrání vnitřních prostor před a po plavbě
 • pravidelné čištění a dezinfekce klimatizací a ventilací

Poznámka: dezinfekce plavidel by měla být prováděna podle doporučení Chorvatského institutu veřejného zdraví pro dezinfekci lodí

Pohostinství – Doporučení pro obsluhu hostů

 • Obsluha v souladu s aktuálními doporučeními Chorvatského institutu veřejného zdraví
 • Odstranění jídelníčků a ceníků ze stolů, k dispozici na žádost hosta (možnosti: digitální forma QR kódy nebo jednorázové v tištěné formě nebo zalaminované)
 • Dezinfekce stolů, jídelníčků a ceníků po každém hostovi
 • Rozmístění stolů a podávání příborů v souladu s aktuálními doporučeními Chorvatského institutu veřejného zdraví
 • Vzdálenost mezi stoly v souladu a aktuálními doporučeními Chorvatského institutu veřejného zdraví
 • Fyzická vzdálenost mezi jednotlivými skupinami návštěvníků v souladu s aktuálními doporučeními Chorvatského institutu veřejného zdraví

Doporučení pro provozování vysokorychlostních lodních a trajektových linek            

Společné prostory:

 • Omezení počet cestujících v souladu s doporučeními Chorvatského institutu veřejného zdravíecn1.     Obecná pravidla pro zaměstnance
 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a turistů a procedur pro případ nakažení zaměstnanců nebo turistů
 • vzájemná vzdálenost osob/rozestupy
 • nošení ochranných roušek
 • měření tělesné teploty
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, a mytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně

Letiště

1. Obecná pravidla pro zaměstnance a všechny zúčastněné strany

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a cestujících a procedur pro případ nakažení zaměstnance nebo cestujícího
 • povinné zachovávání vzájemné vzdálenosti mezi pracovníky a cestujícími po celou dobu trvání letištní procedury (pomocí značek)
 • nošení ochranných roušek
 • měření tělesné teploty
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, a mytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
 • omezený počet osob v uzavřených prostorách

2. Obecná pravidla pro letiště

 • umožnit dodatečné informace a pomoc ze strany školeného personálu
 • umožnit check-in prostřednictvím automatu pro registraci cestujících (selfcheck-in) umístěného v terminálu pro cestující
 • vyznačit směr pohybu terminálem pro cestující
 • v terminálu vyvěsit plakáty a informační tabule o hygienických opatřeních a postupech, pravidelně vysílat zvuková upozornění a na obrazovkách pouštět videomateriál připomínající nutnost dodržování bezpečné vzdálenosti a mytí / dezinfikování rukou
 • na určených místech terminálu pro cestující zajistit bezkontaktní dezinfekční dávkovače
 • na přepážkách instalovat ochranné transparentní bariéry včetně všech obchodních zařízení a služeb terminálu pro cestující (obchody, stravovací zařízení, směnárny, prodej letenek a jízdenek, placení parkovného, půjčovny aut, agentury atd.)
 • zajistit řádnou likvidaci použitých roušek a rukavic

3. Obecná pravidla pro cestující a návštěvníky

 • nošení ochranných roušek ve všech prostorách letiště
 • vzájemná vzdálenost osob
 • dezinfekce rukou: při vstupu do objektu, před konzumací jídel a nápojů a v případě delšího pobytu v prostorách letiště pravidelné mytí rukou
 • respektování značek řídících směr pohybu terminálem pro cestující
 • omezení přímého kontaktu s povrchy a jinými osobami

4. Obecná pravidla platná před příjezdem na letiště

 • dostupné informace a pokyny pro cestující a návštěvníky, aby necestovali, pokud:
  • byli během posledních 14 dní před letem diagnostikováni na COVID-19,
  • se u nich během posledních 8 dní před letem objevily kterékoli z příznaků charakteristické pro COVID-19 (horečka, nově vyvinutý kašel, ztráta chuti nebo čichu, ztížené dýchání),
  • byli během posledních 14 dní před letem v blízkém kontaktu (méně než 2 metry a více než 15 minut) s osobou, která má COVID-19.
 • umožnit on-line check-in (registraci) k letu před příjezdem na letiště

5. Úklid

 • zvýšit frekvenci úklidu a dezinfekce terminálu pro cestující, autobusů a vybavení předepsanými dezinfekčními prostředky, což zahrnuje eskalátory, zábradlí, židle, stoly, pulty, sociální zařízení, ventilační systémy, platební terminály, automaty pro self check-in, výtahy, podlahy atd.
 • pravidelné větrání všech prostor - je-li to možné

6. Stravovací a obchodní zařízení

 • uplatňovány protokoly pro stravovací zařízení, přičemž je zaručena spolupráce s partnery, jež jsou nositeli značky bezpečnosti

Nádraží a přístavy

1. Obecná pravidla pro zaměstnance

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a hostů a procedur pro případ nakažení zaměstnance nebo hosta
 • vzájemná vzdálenost osob (zejména zaměstnanců, kteří jsou v kontaktu s návštěvníky od ostatních zaměstnanců)
 • nošení ochranných roušek
 • měření tělesné teploty
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, a mytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
 • omezení počtu osob v uzavřených prostorách
 • pravidelné větrání všech prostor
 • v případě podezření na zdravotní potíže poslat každého zaměstnance k lékaři

2. Obecná pravidla pro cestující a návštěvníky

 • nošení ochranných roušek
 • dezinfekce rukou (při vstupu do objektu)
 • vzájemná vzdálenost osob
 • respektování vyznačeného směru pohybu terminálem pro cestující

3. Obecná pravidla pro nádraží a přístavy

 • umožnit dodatečné informace a pomoc ze strany školeného personálu
 • vyznačit směr pohybu terminálem pro cestující
 • v terminálu vyvěsit plakáty a informační tabule o hygienických opatřeních a postupech, pravidelně vysílat zvuková upozornění a na obrazovkách pouštět videomateriál připomínající nutnost dodržování bezpečné vzdálenosti a mytí / dezinfikování rukou
 • na určených místech terminálu pro cestující zajistit bezkontaktní dezinfekční dávkovače
 • na přepážkách instalovat ochranné transparentní bariéry včetně všech obchodních zařízení a služeb terminálu pro cestující (obchody, stravovací zařízení, směnárny, prodej letenek a jízdenek, placení parkovného, půjčovny aut, agentury atd.)
 • umožnit nákup ochranných roušek a dezinfekčních prostředků na ruce v lahvičkách
 • zajistit adekvátní likvidaci použitých roušek a rukavic

4. Úklid objektů

 • pravidelná dezinfekce společných prostor, zvláštní pozornost věnovat vybavení/místům, jež jsou předmětem častého kontaktu
 • pravidelné větrání všech prostor
 • zvýšit frekvenci úklidu a dezinfekce sociálních zařízení - každé dvě hodiny nebo častěji
 • pravidelný úklid a dezinfekce filtrů klimatizace, ventilace a topných zařízení

5. Stravovací a obchodní zařízení

 • uplatňovány protokoly pro stravovací zařízení, uplatňována obecná opatření pro prevenci šíření onemocnění COVID-19, přičemž je zaručena spolupráce s partnery, jež jsou nositeli značky bezpečnosti

Přístaviště na vodních cestách

1. Obecná pravidla pro zaměstnance

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a turistů a procedur pro případ nakažení zaměstnance nebo turisty
 • vzájemná vzdálenost osob (zejména zaměstnanců, kteří jsou v kontaktu s turisty od ostatních zaměstnanců)
 • nošení ochranných roušek
 • měření tělesné teploty
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, a mytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
 • omezený počet osob v uzavřených prostorách
 • vstup cestujících na loď a výstup cestujících z lodi ve skupinách

2. Obecná pravidla pro uživatele

 • nošení ochranných roušek ve všech společných prostorách (přístaviště, autobusy, turistické atrakce a stravovací objekty v destinaci)
 • dezinfekce rukou při vstupu do všech objektů v destinaci
 • omezit počet uživatelů ve společných prostorách přístaviště v době vylodění a nalodění
 • vzájemná vzdálenost osob
 • měření tělesné teploty při naloďování cestujících (povinností posádky lodi)

3. Úklid objektů

 • pravidelná dezinfekce prostor a vybavení v přístavišti, se kterými jsou uživatelé a zaměstnanci v kontaktu
 • u vchodu a východu z přístaviště zajistit dezinfekční prostředky
 • u vchodu a východu z přístaviště zajistit dezinfekční podlahové bariéry
 • pravidelné větrání všech uzavřených prostor přístaviště
 • na sociálních zařízení užívat jednorázové materiály (papírové ručníky)
 • pravidelné čištění a dezinfekce filtrů klimatizace, ventilace a topných zařízení

Autopůjčovny

1. Obecná pravidla pro zaměstnance

 • nošení ochranných roušek (v uzavřených prostorách a při předávání vozidel)
 • měření tělesné teploty
 • omezený počet osob v uzavřených prostorách
 • vzájemná vzdálenost osob
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, a mytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně

2. Obecná pravidla pro nájemce

 • dezinfekce rukou (při vstupu do pobočky)
 • nošení ochranných roušek (v uzavřených prostorách a při předávání vozidel)
 • vzájemná vzdálenost osob

3. Pobočka

 • u vchodu vyvěsit důležité informace a pokyny k chování na pobočce
 • u vchodu zajistit dezinfekční prostředek
 • mezi zaměstnanci a nájemci zajistit přepážku z plexiskla

4. Vozidlo

 • dezinfekce všech ploch ve vozidle před pronájmem i po něm

Infografika