Dopravci

 Chorvatsko je se zbytkem Evropy a světa propojeno všemi dopravními trasami a dostupné všemi dopravními prostředky. Leží ve střední Evropě a z kteréhokoli evropského města je dostupné autem, přičemž první silnice zde právě kvůli kráse a poloze této země budovali již staří Římané. Ať už chcete do Chorvatska bezstarostně letět letadlem, cestovat autobusem, vlakem či lodí, anebo řídit vlastní silniční vozidlo, přejeme vám, abyste si cestu užili od prvního do posledního kilometru, a přitom úspěšně dodržovali bezpečnostní zdravotní doporučení.

1. Obecná pravidla pro zaměstnance

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a turistů a procedur pro případ nakažení zaměstnanců nebo turistů 
 • vzájemná vzdálenost osob/rozestupy
 • nošení ochranných roušek
 • měření tělesné teploty
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, a mytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně

2. Letecké společnosti

Pravidla pro cestující

 • nošení ochranných roušek, s výjimkou dětí do 6 let, po celou dobu pobytu v kabině pro cestující v letadle
 • pokud ze zdravotních důvodů není možné nosit ochrannou roušku, je vyžadováno lékařské potvrzení, které se přeloží při odbavení letu, nastupování do a vystupování z letadla.
 • vyvarujte se zbytečného kontaktu s povrchy a použití ventilačních otvorů
 • pro každého cestujícího jsou k dispozici vlhčené ubrousky, kterými si může otřít sedadlo (opěradlo, područky, ventilační otvory atd.)
 • Podávání jídla: v souladu s doporučeními a pokyny domácích a mezinárodních úřadů pro veřejné zdraví a regulačních orgánů, je povoleno podávat balené a uzavřené výrobky ke konzumaci potravin a nápojů během letu

Před letem

 • dostupné informace a návody pro cestující, aby necestovali pokud:
 • je dijagnostifikován COVID-19, a v souladu s pokyny Chorvatského institutu veřejného zdraví,
 • objevil se některý z příznaků charakteristických pro COVID-19 (horečka, nově vyvinutý kašel, ztráta chuti nebo čichu, dušnost), a v souladu s pokyny Chorvatského institutu veřejného zdraví
 • cestující byl v blízkém kontaktu s osobou, která má COVID-19, a v souladu s pokyny Chorvatského institutu veřejného zdraví
 • nástup cestujících do letadla začíná dříve, protože se vstupuje na palubu v menších skupinách od zadní části letadla dopředu (5-10 cestujících)
 • fyzická vzdálenost musí být dodržována na terminálu pro cestující a při nastupování do letadla
 • povolená velikost a množství příručního zavazadla: přizpůsobit se aktuální situaci a podmínkám přepravy - dámské kabelky, menší batohy a tašky na notebook, které lze nosit na rameni, jsou přijatelné. Větší příruční zavazadla je třeba odevzdat u odbavovacího pultu
 • umožněn online check-in
 • kontrola, zda cestující vyplnili tzv zdravotní formulář (Health Declaration Form v elektronické podobě, v závislosti na požadavcích země určení)

Během letu

 • jsou oznamovány nebo zobrazovány symboly povinných požadavků nebo doporučené etikety, aby se snížilo riziko šíření koronavirové infekce během letu
 • vyvarovat se zbytečného kontaktu s povrchy a použití ventilačních otvorů
 • omezení pohybu v prostoru pro cestující, pokud to není nutné
 • povinné vyplnění formuláře PLF používaného pro kontakt cestujícího, pokud následné diagnostické zpracování odhalí, že jeden z cestujících byl pozitivní na COVID-19 a byl na daném letu (Poznámka: v závislosti na požadavcích cílové země)

Vzduch v kabině pro cestující

 • Cestující a posádka dýchají směs čerstvého a recirkulovaného vzduchu. Vzduch se mísí s čerstvým přívodem z motoru a prochází filtry HEPA. Jedná se o filtry, které mohou eliminovat menší částice, jako jsou bakterie a viry, a používají se také v nemocnicích

Po letu

 •  po přistání je odchod z letadla organizován v malých skupinách dle pokynů palubního personálu
 • nošení ochranných roušek
 • vzájemná vzdálenost osob/rozestupy

Dezinfekce a úklid letadla

 • zvýšená hygienická opatření a dezinfekce v souladu s možnostmi při každodenním pravidelném čištění kabiny pro cestující
 • Personál má k dispozici různé dezinfekční prostředky

3.     Taxi

    Vozidlo

 • na viditelném místě jsou ve vozidle k dispozici důležité informace a návody chování
 • během jízdy musí být zajištěno odpovídající větrání
 • před a po jízdě musí být všechny povrchy vozidla dezinfikovány
 • k čištění povrchů i platebních terminálů ve vozidle musí být zajištěno dostatečné množství papírových kapesníků a dezinfekčních prostředků

4.     Autobusy (dočasná a příležitostná přeprava):

Pravidla pro řidiče

 • několikrát denně je nutné dezinfikovat sedadlo a kabinu řidiče, zejména povrchy, které se často dotýkají rukama, jako jsou kliky, volant nebo pracovní deska.
 • pokud nošení roušky řidiči nebrání v bezpečné jízdě, doporučuje se nosit roušku za jízdy. Ochrannou roušku je třeba pravidelně měnit, obzvlášť když je vlhká a mokrá. Před a po odstranění roušky je třeba si ruce umýt teplou vodou a mýdlem nebo dezinfikovat. Použité jednorázové roušky se likvidují v sáčcích na odpadky, které jsou umístěny v odpadkových koších s víkem.

Autobus

 •  Pravidelné čištění a větrání interiéru vozidla (autobusu) před a po jízdě.
 • Doporučuje se zřídit fyzickou bariéru mezi sedadlem řidiče a cestujícím (z plexiskla apod.).  Pokud to není možné, nebude první řada sedadel za řidičem použita k přepravě cestujících.
 • Pravidelné větrání prostoru pro cestující při zastavení na zastávkách. Během jízdy používat větrání autobusu ventilací.
 • Usnadnit a podpořit bezkontaktní nebo on-nákup jízdenek. Pokud se používá klasická platba kartou nebo hotovost, měly by být ruce po zaplacení dezinfikovány.
 • Počet a uspořádání cestujících na sedadlech musí být takové, aby umožňovalo předepsanou vzdálenost mezi nimi. V řadě by měla sedět pouze jedna osoba a to střídavě zcela vlevo a zcela vpravo.

5. Trajektové a lodní spoje

Pravila za cestující

 • nošení ochranných roušek ve vnitřních prostorech a dodržování minimální vzdálenosti 1,5 m mezi osobami
 • dezinfekce rukou (při vstupu do vnitřních částí plavidla)
 • omezený počet hostů ve společných prostorách plavidla
 • Cestujícím se doporučuje, aby si, pokud možno, přemisťovali svá zavazadla sami. Na žádost cestujících, bude posádka pomáhat s nošením zavazadel.

Hygiena prostoru pro cestující:

 • pravidelná dezinfekce prostoru pro cestující (po každé plavbě) a věnování zvláštní pozornost vybavení / místům a povrchům, kterých se často dotýkají
 • čištění a dezinfekce společných sociálních zařízení několikrát denně
 • dezinfekční prostředky budou instalovány u vchodu do prostoru pro cestující a na společných toaletách
 • pravidelné větrání vnitřních prostor před a po plavbě
 • pravidelné čištění a dezinfekce klimatizací a ventilací

Poznámka: dezinfekce plavidel by měla být prováděna podle doporučení Chorvatského institutu veřejného zdraví pro dezinfekci lodí

Pohostinství – Doporučení pro obsluhu hostů

 • Obsluha v souladu s aktuálními doporučeními Chorvatského institutu veřejného zdraví
 • Odstranění jídelníčků a ceníků ze stolů, k dispozici na žádost hosta (možnosti: digitální forma QR kódy nebo jednorázové v tištěné formě nebo zalaminované)
 • Dezinfekce stolů, jídelníčků a ceníků po každém hostovi
 • Rozmístění stolů a podávání příborů v souladu s aktuálními doporučeními Chorvatského institutu veřejného zdraví
 • Vzdálenost mezi stoly v souladu a aktuálními doporučeními Chorvatského institutu veřejného zdraví
 • Fyzická vzdálenost mezi jednotlivými skupinami návštěvníků v souladu s aktuálními doporučeními Chorvatského institutu veřejného zdraví

Doporučení pro provozování vysokorychlostních lodních a trajektových linek            

Společné prostory:

 • Omezení počet cestujících v souladu s doporučeními Chorvatského institutu veřejného zdravíecn1.     Obecná pravidla pro zaměstnance
 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a turistů a procedur pro případ nakažení zaměstnanců nebo turistů
 • vzájemná vzdálenost osob/rozestupy
 • nošení ochranných roušek
 • měření tělesné teploty
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, a mytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně