Letiště

 Chorvatsko je se zbytkem Evropy a světa propojeno všemi dopravními trasami a dostupné všemi dopravními prostředky. Leží ve střední Evropě a z kteréhokoli evropského města je dostupné autem, přičemž první silnice zde právě kvůli kráse a poloze této země budovali již staří Římané. Ať už chcete do Chorvatska bezstarostně letět letadlem, cestovat autobusem, vlakem či lodí, anebo řídit vlastní silniční vozidlo, přejeme vám, abyste si cestu užili od prvního do posledního kilometru, a přitom úspěšně dodržovali bezpečnostní zdravotní doporučení.

1. Obecná pravidla pro zaměstnance a všechny zúčastněné strany

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a cestujících a procedur pro případ nakažení zaměstnance nebo cestujícího
 • povinné zachovávání vzájemné vzdálenosti mezi pracovníky a cestujícími po celou dobu trvání letištní procedury (pomocí značek)
 • nošení ochranných roušek
 • měření tělesné teploty
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, a mytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
 • omezený počet osob v uzavřených prostorách

2. Obecná pravidla pro letiště

 • umožnit dodatečné informace a pomoc ze strany školeného personálu
 • umožnit check-in prostřednictvím automatu pro registraci cestujících (selfcheck-in) umístěného v terminálu pro cestující
 • vyznačit směr pohybu terminálem pro cestující
 • v terminálu vyvěsit plakáty a informační tabule o hygienických opatřeních a postupech, pravidelně vysílat zvuková upozornění a na obrazovkách pouštět videomateriál připomínající nutnost dodržování bezpečné vzdálenosti a mytí / dezinfikování rukou
 • na určených místech terminálu pro cestující zajistit bezkontaktní dezinfekční dávkovače
 • na přepážkách instalovat ochranné transparentní bariéry včetně všech obchodních zařízení a služeb terminálu pro cestující (obchody, stravovací zařízení, směnárny, prodej letenek a jízdenek, placení parkovného, půjčovny aut, agentury atd.)
 • zajistit řádnou likvidaci použitých roušek a rukavic

3. Obecná pravidla pro cestující a návštěvníky

 • nošení ochranných roušek ve všech prostorách letiště
 • vzájemná vzdálenost osob
 • dezinfekce rukou: při vstupu do objektu, před konzumací jídel a nápojů a v případě delšího pobytu v prostorách letiště pravidelné mytí rukou
 • respektování značek řídících směr pohybu terminálem pro cestující
 • omezení přímého kontaktu s povrchy a jinými osobami

4. Obecná pravidla platná před příjezdem na letiště

 • dostupné informace a pokyny pro cestující a návštěvníky, aby necestovali, pokud:
  • byli během posledních 14 dní před letem diagnostikováni na COVID-19,
  • se u nich během posledních 8 dní před letem objevily kterékoli z příznaků charakteristické pro COVID-19 (horečka, nově vyvinutý kašel, ztráta chuti nebo čichu, ztížené dýchání),
  • byli během posledních 14 dní před letem v blízkém kontaktu (méně než 2 metry a více než 15 minut) s osobou, která má COVID-19.
 • umožnit on-line check-in (registraci) k letu před příjezdem na letiště

5. Úklid

 • zvýšit frekvenci úklidu a dezinfekce terminálu pro cestující, autobusů a vybavení předepsanými dezinfekčními prostředky, což zahrnuje eskalátory, zábradlí, židle, stoly, pulty, sociální zařízení, ventilační systémy, platební terminály, automaty pro self check-in, výtahy, podlahy atd.
 • pravidelné větrání všech prostor - je-li to možné

6. Stravovací a obchodní zařízení

 • uplatňovány protokoly pro stravovací zařízení, přičemž je zaručena spolupráce s partnery, jež jsou nositeli značky bezpečnosti