Nádraží a přístavy

 Chorvatsko je se zbytkem Evropy a světa propojeno všemi dopravními trasami a dostupné všemi dopravními prostředky. Leží ve střední Evropě a z kteréhokoli evropského města je dostupné autem, přičemž první silnice zde právě kvůli kráse a poloze této země budovali již staří Římané. Ať už chcete do Chorvatska bezstarostně letět letadlem, cestovat autobusem, vlakem či lodí, anebo řídit vlastní silniční vozidlo, přejeme vám, abyste si cestu užili od prvního do posledního kilometru, a přitom úspěšně dodržovali bezpečnostní zdravotní doporučení.

1. Obecná pravidla pro zaměstnance

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a hostů a procedur pro případ nakažení zaměstnance nebo hosta
 • vzájemná vzdálenost osob (zejména zaměstnanců, kteří jsou v kontaktu s návštěvníky od ostatních zaměstnanců)
 • nošení ochranných roušek
 • měření tělesné teploty
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, a mytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
 • omezení počtu osob v uzavřených prostorách
 • pravidelné větrání všech prostor
 • v případě podezření na zdravotní potíže poslat každého zaměstnance k lékaři

2. Obecná pravidla pro cestující a návštěvníky

 • nošení ochranných roušek
 • dezinfekce rukou (při vstupu do objektu)
 • vzájemná vzdálenost osob
 • respektování vyznačeného směru pohybu terminálem pro cestující

3. Obecná pravidla pro nádraží a přístavy

 • umožnit dodatečné informace a pomoc ze strany školeného personálu
 • vyznačit směr pohybu terminálem pro cestující
 • v terminálu vyvěsit plakáty a informační tabule o hygienických opatřeních a postupech, pravidelně vysílat zvuková upozornění a na obrazovkách pouštět videomateriál připomínající nutnost dodržování bezpečné vzdálenosti a mytí / dezinfikování rukou
 • na určených místech terminálu pro cestující zajistit bezkontaktní dezinfekční dávkovače
 • na přepážkách instalovat ochranné transparentní bariéry včetně všech obchodních zařízení a služeb terminálu pro cestující (obchody, stravovací zařízení, směnárny, prodej letenek a jízdenek, placení parkovného, půjčovny aut, agentury atd.)
 • umožnit nákup ochranných roušek a dezinfekčních prostředků na ruce v lahvičkách
 • zajistit adekvátní likvidaci použitých roušek a rukavic

4. Úklid objektů

 • pravidelná dezinfekce společných prostor, zvláštní pozornost věnovat vybavení/místům, jež jsou předmětem častého kontaktu
 • pravidelné větrání všech prostor
 • zvýšit frekvenci úklidu a dezinfekce sociálních zařízení - každé dvě hodiny nebo častěji
 • pravidelný úklid a dezinfekce filtrů klimatizace, ventilace a topných zařízení

5. Stravovací a obchodní zařízení

 • uplatňovány protokoly pro stravovací zařízení, uplatňována obecná opatření pro prevenci šíření onemocnění COVID-19, přičemž je zaručena spolupráce s partnery, jež jsou nositeli značky bezpečnosti