Přístaviště na vodních cestách

 Chorvatsko je se zbytkem Evropy a světa propojeno všemi dopravními trasami a dostupné všemi dopravními prostředky. Leží ve střední Evropě a z kteréhokoli evropského města je dostupné autem, přičemž první silnice zde právě kvůli kráse a poloze této země budovali již staří Římané. Ať už chcete do Chorvatska bezstarostně letět letadlem, cestovat autobusem, vlakem či lodí, anebo řídit vlastní silniční vozidlo, přejeme vám, abyste si cestu užili od prvního do posledního kilometru, a přitom úspěšně dodržovali bezpečnostní zdravotní doporučení.

1. Obecná pravidla pro zaměstnance

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a turistů a procedur pro případ nakažení zaměstnance nebo turisty
 • vzájemná vzdálenost osob (zejména zaměstnanců, kteří jsou v kontaktu s turisty od ostatních zaměstnanců)
 • nošení ochranných roušek
 • měření tělesné teploty
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, a mytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
 • omezený počet osob v uzavřených prostorách
 • vstup cestujících na loď a výstup cestujících z lodi ve skupinách

2. Obecná pravidla pro uživatele

 • nošení ochranných roušek ve všech společných prostorách (přístaviště, autobusy, turistické atrakce a stravovací objekty v destinaci)
 • dezinfekce rukou při vstupu do všech objektů v destinaci
 • omezit počet uživatelů ve společných prostorách přístaviště v době vylodění a nalodění
 • vzájemná vzdálenost osob
 • měření tělesné teploty při naloďování cestujících (povinností posádky lodi)

3. Úklid objektů

 • pravidelná dezinfekce prostor a vybavení v přístavišti, se kterými jsou uživatelé a zaměstnanci v kontaktu
 • u vchodu a východu z přístaviště zajistit dezinfekční prostředky
 • u vchodu a východu z přístaviště zajistit dezinfekční podlahové bariéry
 • pravidelné větrání všech uzavřených prostor přístaviště
 • na sociálních zařízení užívat jednorázové materiály (papírové ručníky)
 • pravidelné čištění a dezinfekce filtrů klimatizace, ventilace a topných zařízení