Nautika

Photo:Aleksandar Gospić

Díky své geografické a dopravní poloze, jednomu z nejčlenitějších pobřeží na světě čítajícím více než tisícovku ostrovů, ostrůvků, hřebenů a útesů, příjemnému podnebí a příznivým větrům je dnes Chorvatsko jednou z nejžádanějších námořních destinací nabízející více než 60 námořních přístavů a více než 18 000 kotvišť. V Chorvatsku v současné době kotví 40 % světové charterové flotily, což z něj činí tu správnou volbu pro dovolenou pod napnutými plachtami, prohlídku jaderských krás z paluby motorového plavidla nebo jen pro radost z rekreačního rybolovu.

Chartery

1. Obecná pravidla pro zaměstnance

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a turistů a procedur pro případ nakažení zaměstnance nebo turisty
 • zachovávání nejvyšší úrovně hygieny a vzájemné vzdálenosti při komunikaci s hosty
 • nošení ochranných roušek v uzavřené části mariny a při kontaktu s hosty i v otevřené části mariny
 • nošení ochranných roušek v uzavřené části plavidel a zachovávání vzájemné vzdálenosti při kontaktu s hosty (kapitáni)
 • měření tělesné teploty při příchodu do práce
 • každodenní měření tělesné teploty při pobytu na lodi (kapitáni)
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, a mytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
  • omezený počet osob v uzavřených prostorách
  • povinné používání ochranných roušek pro posádku při vplouvání plavidla do mariny, vyplouvání plavidla z mariny a při doplňování paliva

2. Obecná pravidla pro uživatele

 • nošení ochranných roušek ve všech společných prostorách mariny (recepce, ve stravovacích zařízení po celou dobu až po usednutí ke stolu, sociální zařízení) a při komunikaci s pracovníky Přístavní správy, Přístavního kapitanátu a Námořní policie či s kapitánem lodi
 • dezinfekce rukou při opuštění plavidla a využívání zázemí mariny (při vstupu do objektů mariny, před konzumací jídla a pití, při vstupu do společných zařízení a sociálních zařízení)
 • omezený počet turistů ve společných prostorách mariny (recepce, obchody, stravovací zařízení, společná zařízení a sociální zařízení)
 • vzájemná vzdálenost osob při pohybu v areálu mariny
 • není dovoleno zbytečné zadržování a shromažďování osob na molech
 • v případě podezření na zdravotní potíže je host povinen informovat charterovou společnost

3. Úklid plavidel

 • před předáním lodi dezinfikování všech prostor na lodi, zejména pak vybavení/míst, se kterými jsou hosté v častém kontaktu
 • umístění dezinfekčních prostředků v plavidle
 • pravidelné čištění a dezinfekce filtrů klimatizace a ventilace

4. Recepce

 • informování hostů před příjezdem a po příjezdu o bezpečnostních protokolech, jimiž se marina a charterová společnost řídí, a o obecných pravidlech pro turisty, kterými se musejí řídit oni
 • dodržování dohodnuté doby pro check-in a vzájemné vzdálenosti mezi přítomnými osobami
 • bezkontaktní platby nebo úhrada prostřednictvím internetu

Mariny

1. Obecná pravidla pro zaměstnance

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a turistů a procedur pro případ nakažení zaměstnanců nebo turistů
 • vzájemná vzdálenost osob (zejména zaměstnanců, kteří jsou v kontaktu s turisty včetně námořníků, ochranky, servisních techniků)
 • nošení ochranných roušek
 • měření tělesné teploty při příchodu do práce
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, a mytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
 • omezený počet osob v uzavřených prostorách

2. Obecná pravidla pro turisty

 • nošení ochranných roušek ve všech společných prostorách mariny (recepce, ve stravovacích zařízeních po celou dobu až po usednutí ke stolu)
 • dezinfekce rukou (při vstupu do objektu, před konzumací jídla a nápojů, při vstupu do společných zařízení a sociálního zařízení pro turisty u kotviště)
 • omezený počet turistů ve společných prostorách objektu (recepce, obchody, stravovací zařízení, společná zařízení a sociální zařízení pro turisty u kotviště)
 • vzájemná vzdálenost mezi osobami

3. Úklid objektů

 • pravidelná dezinfekce prostor a vybavení, se kterým jsou turisté a zaměstnanci v kontaktu
 • dezinfekční prostředky budou k dispozici u vstupu do objektu, u vstupu do společných zařízení, u vstupu do stravovacích zařízení a u vstupu do sociálního zařízení pro turisty u kotviště
 • pravidelné větrání všech prostor
 • v sociálních zařízeních používat jednorázové materiály (papírové ručníky)
 • pravidelné čištění a dezinfekce filtrů klimatizací, ventilace a topných zařízení

4. Recepce

 • propagace a informování hostů o možnosti on-line check-inu
 • instalace ochranné přepážky na recepčním pultu
 • check-out ohlásit předem, aby bylo možné připravit fakturu a aby se následně turisté na recepci zdržovali co možná nejkratší dobu
 • bezkontaktní platby či úhrada prostřednictvím internetu

5. Doporučení k obsluhování hostů

 • obsluhování v souladu s aktuálními doporučeními Chorvatského institutu pro veřejné zdraví
 • odstranění jídelních lístků a ceníků ze stolů; k dispozici na žádost hosta (možnosti: digitální podoba ve formě QR kódu nebo jednorázové v tištěné podobě či laminované)
 • dezinfekce stolů, jídelních lístků a ceníků po každém hostovi
 • prostírání stolů a zakládání příborů v souladu s aktuálními doporučeními Chorvatského institutu pro veřejné zdraví vzájemná vzdálenost stolů v souladu s aktuálními doporučeními Chorvatského institutu pro veřejné zdraví
 • vzájemná vzdálenost mezi jednotlivými skupinami návštěvníků v souladu s aktuálními doporučeními Chorvatského institutu pro veřejné zdraví

6. Provoz agentur v areálu mariny (turistické agentury, charterové společnosti, půjčovny aut apod.)

 • organizovaní provozu v souladu s opatřeními a postupy předepsanými pro provoz recepcí marin

Malé výletní lodě

1. Obecná pravidla pro posádku

 • informování a školení posádky lodi o provádění procedur na ochranu posádky a hostů a procedur pro případ nakažení člena posádky nebo hosta
 • zachovávání nejvyšší úrovně hygieny a vzájemné vzdálenosti při komunikaci s hosty
 • nošení ochranných roušek
 • měření tělesné teploty při nástupu do práce / na počátku směny
 • v případě podezření na zdravotní potíže bude každý člen posádky poslán ke svému lékaři
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, amytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
 • omezený počet osob v uzavřených prostorách

2. Obecná pravidla pro hosty

 • nošení ochranných roušek po dobu pobytu na lodi v uzavřených prostorách a dodržování minimální vzdálenosti 1,5 m mezi osobami
 • dezinfekce rukou (při vstupu na loď a při vstupu do salonu lodi)
 • omezený počet osob ve společných prostorách lodi
 • měření tělesné teploty při příjezdu na loď
 • v případě podezření na zdravotní potíže je host povinen informovat člena posádky nebo kapitána lodi
 • hostům je doporučeno, aby cestovali pouze s jedním hlavním a jedním příručním zavazadlem, a je-li to možné, aby si je nosili sami; na žádost hosta pomůže posádka hostovi s nošením zavazadla do kajuty

3. Úklid objektu

Společné prostory:

 • Pravidelná dezinfekce společných prostor (zvláštní pozornost věnovat vybavení/místům a povrchům, s nimiž jsou přítomné osoby v častém kontaktu)
 • dezinfekce společných sociálních zařízení několikrát denně
 • dezinfekční prostředky budou k dispozici u vstupu na loď a u vstupu do salonu lodi
 • pravidelná ventilace všech společných prostor
 • pravidelné čištění a dezinfekce filtrů klimatizace a ventilace
 • pravidelné větrání společných prostor (salonu) a instalace ionizátorů (čističek) vzduchu

Ubytovací jednotky:

 • provádět úklid kajut jednou denně (hosté budou vyzváni k opuštění kajuty); host může úklid odmítnout
 • pravidelné větrání kajuty, samostatně ze strany hostů (tam, kde je to možné)

4. Recepce

 • dodržování dohodnuté doby pro check-in(přihlášení na lodi) dle programu plavby a dodržování vzájemné vzdálenosti mezi osobami
 • včasná příprava osobních dokladů a poukazů, aby mohl být check-in proveden co nejrychleji
 • check-in vyřídit v otevřené části lodi před salonem
 • přípitek a proslov na uvítanou uspořádat na palubě lodi nebo po menších skupinách v salonu, a přitom dodržovat předepsanou vzdálenost mezi osobami

5. Stravovací zařízení

 • obsluha v souladu s aktuálními doporučeními Chorvatského institutu pro veřejné zdraví
 • personál: příprava a podávání pokrmů v rukavicích
 • odstranění jídelních lístků a ceníků ze stolů; k dispozici na žádost hosta (možnosti: v digitální podobě QR kódu nebo jednorázové v tištěné podobě či laminované)
 • dezinfekce stolů, jídelních lístků a ceníků po každém hostovi
 • prostírání stolů a zakládání příborů v souladu s aktuálními doporučeními Chorvatského institutu pro veřejné zdraví
 • vzdálenost mezi jednotlivými stoly v souladu s aktuálními doporučeními Chorvatského institutu pro veřejné zdraví
  • vzájemná vzdálenost mezi jednotlivými skupinami hostů v souladu s aktuálními doporučeními Chorvatského institutu pro veřejné zdraví
  • v závislosti na velikosti skupiny a prostoru, který je na lodi k dispozici, podávání jídel ve dvou předem stanovených termínech nebo současně v salonu a venkovním prostoru
  • veškeré drobné občerstvení či jednohubky (tzv. finger food), mapy, knihy, časopisy, společenské hry apod., jež jsou hostům za normálních okolností běžně dostupné, budou zcela odstraněny, avšak zůstanou k dispozici na požádání

6. Společná zařízení

 • omezení využívání vířivek/masážních van na maximálně dvě osoby současně (představují-li tyto osoby pár nebo členy jedné rodiny)
 • posádka lodi či vedoucí plavby musejí regulovat přestávky na koupání (počet osob, které mohou současně využívat plošinu ke koupání, bude omezen, aby byla zajištěna vzájemná vzdálenost mezi přítomnými osobami)
 • lehátka na sluneční palubě vzdálit jedno od druhého v souladu s aktuálními doporučeními Chorvatského institutu pro veřejné zdraví a každé označit číslem kajuty, aby hosté po celou dobu svého pobytu na lodi používali ta lehátka, jež byla přidělena právě jejich kajutě
 • vedoucí plavby musí zorganizovat proces vylodění a nalodění a podrobně jej prostřednictvím reproduktorů na lodi vysvětlit hostům (hosté vracející se na loď z pevniny budou postupovat směrem k zádi a hosté směřující z lodi na pevninu budou postupovat směrem k přídi – pokud to uspořádání na lodi umožňuje)

Doporučení: je-li to možné, každá loď může zajistit zvláštní kajutu pro potřeby samoizolace osob se symptomy nakažení.

Infografika