Chartery

 Díky své geografické a dopravní poloze, jednomu z nejčlenitějších pobřeží na světě čítajícím více než tisícovku ostrovů, ostrůvků, hřebenů a útesů, příjemnému podnebí a příznivým větrům je dnes Chorvatsko jednou z nejžádanějších námořních destinací nabízející více než 60 námořních přístavů a více než 18 000 kotvišť. V Chorvatsku v současné době kotví 40 % světové charterové flotily, což z něj činí tu správnou volbu pro dovolenou pod napnutými plachtami, prohlídku jaderských krás z paluby motorového plavidla nebo jen pro radost z rekreačního rybolovu.
Photo:Aleksandar Gospić

1. Obecná pravidla pro zaměstnance

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a turistů a procedur pro případ nakažení zaměstnance nebo turisty
 • zachovávání nejvyšší úrovně hygieny a vzájemné vzdálenosti při komunikaci s hosty
 • nošení ochranných roušek v uzavřené části mariny a při kontaktu s hosty i v otevřené části mariny
 • nošení ochranných roušek v uzavřené části plavidel a zachovávání vzájemné vzdálenosti při kontaktu s hosty (kapitáni)
 • měření tělesné teploty při příchodu do práce
 • každodenní měření tělesné teploty při pobytu na lodi (kapitáni)
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, a mytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
  • omezený počet osob v uzavřených prostorách
  • povinné používání ochranných roušek pro posádku při vplouvání plavidla do mariny, vyplouvání plavidla z mariny a při doplňování paliva

2. Obecná pravidla pro uživatele

 • nošení ochranných roušek ve všech společných prostorách mariny (recepce, ve stravovacích zařízení po celou dobu až po usednutí ke stolu, sociální zařízení) a při komunikaci s pracovníky Přístavní správy, Přístavního kapitanátu a Námořní policie či s kapitánem lodi
 • dezinfekce rukou při opuštění plavidla a využívání zázemí mariny (při vstupu do objektů mariny, před konzumací jídla a pití, při vstupu do společných zařízení a sociálních zařízení)
 • omezený počet turistů ve společných prostorách mariny (recepce, obchody, stravovací zařízení, společná zařízení a sociální zařízení)
 • vzájemná vzdálenost osob při pohybu v areálu mariny
 • není dovoleno zbytečné zadržování a shromažďování osob na molech
 • v případě podezření na zdravotní potíže je host povinen informovat charterovou společnost

3. Úklid plavidel

 • před předáním lodi dezinfikování všech prostor na lodi, zejména pak vybavení/míst, se kterými jsou hosté v častém kontaktu
 • umístění dezinfekčních prostředků v plavidle
 • pravidelné čištění a dezinfekce filtrů klimatizace a ventilace

4. Recepce

 • informování hostů před příjezdem a po příjezdu o bezpečnostních protokolech, jimiž se marina a charterová společnost řídí, a o obecných pravidlech pro turisty, kterými se musejí řídit oni
 • dodržování dohodnuté doby pro check-in a vzájemné vzdálenosti mezi přítomnými osobami
 • bezkontaktní platby nebo úhrada prostřednictvím internetu