Malé výletní lodě

 Díky své geografické a dopravní poloze, jednomu z nejčlenitějších pobřeží na světě čítajícím více než tisícovku ostrovů, ostrůvků, hřebenů a útesů, příjemnému podnebí a příznivým větrům je dnes Chorvatsko jednou z nejžádanějších námořních destinací nabízející více než 60 námořních přístavů a více než 18 000 kotvišť. V Chorvatsku v současné době kotví 40 % světové charterové flotily, což z něj činí tu správnou volbu pro dovolenou pod napnutými plachtami, prohlídku jaderských krás z paluby motorového plavidla nebo jen pro radost z rekreačního rybolovu.
Photo:Aleksandar Gospić

1. Obecná pravidla pro posádku

 • informování a školení posádky lodi o provádění procedur na ochranu posádky a hostů a procedur pro případ nakažení člena posádky nebo hosta
 • zachovávání nejvyšší úrovně hygieny a vzájemné vzdálenosti při komunikaci s hosty
 • nošení ochranných roušek
 • měření tělesné teploty při nástupu do práce / na počátku směny
 • v případě podezření na zdravotní potíže bude každý člen posádky poslán ke svému lékaři
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, amytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
 • omezený počet osob v uzavřených prostorách

2. Obecná pravidla pro hosty

 • nošení ochranných roušek po dobu pobytu na lodi v uzavřených prostorách a dodržování minimální vzdálenosti 1,5 m mezi osobami
 • dezinfekce rukou (při vstupu na loď a při vstupu do salonu lodi)
 • omezený počet osob ve společných prostorách lodi
 • měření tělesné teploty při příjezdu na loď
 • v případě podezření na zdravotní potíže je host povinen informovat člena posádky nebo kapitána lodi
 • hostům je doporučeno, aby cestovali pouze s jedním hlavním a jedním příručním zavazadlem, a je-li to možné, aby si je nosili sami; na žádost hosta pomůže posádka hostovi s nošením zavazadla do kajuty

3. Úklid objektu

Společné prostory:

 • Pravidelná dezinfekce společných prostor (zvláštní pozornost věnovat vybavení/místům a povrchům, s nimiž jsou přítomné osoby v častém kontaktu)
 • dezinfekce společných sociálních zařízení několikrát denně
 • dezinfekční prostředky budou k dispozici u vstupu na loď a u vstupu do salonu lodi
 • pravidelná ventilace všech společných prostor
 • pravidelné čištění a dezinfekce filtrů klimatizace a ventilace
 • pravidelné větrání společných prostor (salonu) a instalace ionizátorů (čističek) vzduchu

Ubytovací jednotky:

 • provádět úklid kajut jednou denně (hosté budou vyzváni k opuštění kajuty); host může úklid odmítnout
 • pravidelné větrání kajuty, samostatně ze strany hostů (tam, kde je to možné)

4. Recepce

 • dodržování dohodnuté doby pro check-in(přihlášení na lodi) dle programu plavby a dodržování vzájemné vzdálenosti mezi osobami
 • včasná příprava osobních dokladů a poukazů, aby mohl být check-in proveden co nejrychleji
 • check-in vyřídit v otevřené části lodi před salonem
 • přípitek a proslov na uvítanou uspořádat na palubě lodi nebo po menších skupinách v salonu, a přitom dodržovat předepsanou vzdálenost mezi osobami

5. Stravovací zařízení

 • obsluha v souladu s aktuálními doporučeními Chorvatského institutu pro veřejné zdraví
 • personál: příprava a podávání pokrmů v rukavicích
 • odstranění jídelních lístků a ceníků ze stolů; k dispozici na žádost hosta (možnosti: v digitální podobě QR kódu nebo jednorázové v tištěné podobě či laminované)
 • dezinfekce stolů, jídelních lístků a ceníků po každém hostovi
 • prostírání stolů a zakládání příborů v souladu s aktuálními doporučeními Chorvatského institutu pro veřejné zdraví
 • vzdálenost mezi jednotlivými stoly v souladu s aktuálními doporučeními Chorvatského institutu pro veřejné zdraví
  • vzájemná vzdálenost mezi jednotlivými skupinami hostů v souladu s aktuálními doporučeními Chorvatského institutu pro veřejné zdraví
  • v závislosti na velikosti skupiny a prostoru, který je na lodi k dispozici, podávání jídel ve dvou předem stanovených termínech nebo současně v salonu a venkovním prostoru
  • veškeré drobné občerstvení či jednohubky (tzv. finger food), mapy, knihy, časopisy, společenské hry apod., jež jsou hostům za normálních okolností běžně dostupné, budou zcela odstraněny, avšak zůstanou k dispozici na požádání

6. Společná zařízení

 • omezení využívání vířivek/masážních van na maximálně dvě osoby současně (představují-li tyto osoby pár nebo členy jedné rodiny)
 • posádka lodi či vedoucí plavby musejí regulovat přestávky na koupání (počet osob, které mohou současně využívat plošinu ke koupání, bude omezen, aby byla zajištěna vzájemná vzdálenost mezi přítomnými osobami)
 • lehátka na sluneční palubě vzdálit jedno od druhého v souladu s aktuálními doporučeními Chorvatského institutu pro veřejné zdraví a každé označit číslem kajuty, aby hosté po celou dobu svého pobytu na lodi používali ta lehátka, jež byla přidělena právě jejich kajutě
 • vedoucí plavby musí zorganizovat proces vylodění a nalodění a podrobně jej prostřednictvím reproduktorů na lodi vysvětlit hostům (hosté vracející se na loď z pevniny budou postupovat směrem k zádi a hosté směřující z lodi na pevninu budou postupovat směrem k přídi – pokud to uspořádání na lodi umožňuje)

Doporučení: je-li to možné, každá loď může zajistit zvláštní kajutu pro potřeby samoizolace osob se symptomy nakažení.

Infografika