Photo:Julien Duval

Pokud se kdekoli na světě kohokoli zeptáte na Chorvatsko, je velmi pravděpodobné, že si vzpomene na alespoň jednoho chorvatského sportovce. Olympijskými i jinými medailemi ověnčení chorvatští fotbalisté, házenkáři, lyžaři, tenisté a další sportovci jsou chorvatskými vyslanci po celém světě, ovšem ve chvílích odpočinku se vracejí právě do Chorvatska, do země, která nabízí nepřeberné množství možností pro rekreaci i aktivní dovolenou – od wellnessu a zdravotní turistiky přes bazény a aquaparky až po cestovní ruch spojený s nejrůznějšími dobrodružstvími či potápěním.

Zdravotní cestovní ruch

1. Obecná pravidla pro zaměstnance

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a uživatelů a procedur pro případ nakažení zaměstnance nebo návštěvníka
 • vzájemná vzdálenost osob (zejména zaměstnanců, kteří jsou v kontaktu s hosty, od ostatních zaměstnanců)
 • nošení ochranných roušek
 • měření tělesné teploty
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, amytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
 • omezený počet osob v uzavřených prostorách
 • na zdravotnický personál se vztahují protiepidemická opatření Chorvatského institutu pro veřejné zdraví

2. Obecná pravidla pro uživatele

 • nošení ochranných roušek ve všech společných prostorách (vchody, sociální zařízení, stravovací a prodejní zařízení a objekty)
 • dezinfekce rukou při vstupu do objektů a společných zařízení
 • omezený počet uživatelů
 • vzájemná vzdálenost osob
 • adekvátní likvidace odpadu (použité roušky apod.)

3. Úklid objektů

 • pravidelná dezinfekce prostor a vybavení, se kterými jsou návštěvníci a zaměstnanci v kontaktu
 • dezinfekční prostředky (u vstupu do objektu, u vstupu do společných zařízení, u vstupu do výtahu, u vstupu do stravovacích zařízení)
 • pravidelné větrání všech prostor
 • zvýšená frekvence úklidu a dezinfekce sociálních zařízení
 • pravidelné čištění a dezinfekce filtrů klimatizace, ventilace a topných zařízení

4. Recepce/vchod

 • on-line nákup a/nebo bezkontaktní platby
 • on-line check-in nebo self check-in nebo urychlený check-in
 • ochranná přepážka na pultu recepce
 • check-out nahlášený předem, aby bylo možné připravit fakturu a aby se následně turisté na recepci zdržovali co možná nejkratší dobu
 • instalovány plakáty a informační tabule či videomateriál o obecných opatřeních za účelem prevence šíření onemocnění COVID-19 a informace o adekvátní likvidaci odpadu (roušky apod.)
 • adekvátní likvidace odpadu (použité roušky apod.)

5. Ubytování: uplatňovány protokoly podle typu ubytování

6. Stravovací a obchodní zařízení a objekty

 • uplatňovány protokoly pro stravovací objekty, přičemž je zaručena spolupráce s partnery, kteří jsou nositeli značky bezpečnosti

7. Transfery

 • uplatňovány protokoly pro transfery
 • záruka spolupráce s partnery, kteří jsou nositeli značky bezpečnosti

8. Zdravotní péče

 • uplatňována protiepidemická opatření Chorvatského institutu pro veřejné zdraví určená pro zdravotnická zařízení
 • záruka spolupráce s partnery, kteří jsou nositeli značky bezpečnosti

Dobrodružný a potápěčský cestovní ruch

1. Obecná pravidla pro zaměstnance

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a uživatelů a procedur pro případ nakažení zaměstnance nebo uživatele
 • vzájemná vzdálenost osob (zejména zaměstnanců, kteří jsou v kontaktu s uživateli jiných zaměstnanců)
 • nošení ochranných roušek
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, a mytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
 • směnný provoz
 • měření tělesné teploty
 • omezený počet osob v uzavřených prostorách

2. Obecná pravidla pro uživatele

 • dezinfekce rukou
 • nošení roušek (s výjimkou doby provádění aktivit)
 • omezený počet osob v uzavřených prostorách
 • omezená velikost skupin
 • vzájemná vzdálenost osob
 • povinná telefonická nebo on-line rezervace termínů
 • bezkontaktní nebo on-line platby

3. Provádění aktivit

 • viditelná oznámení a informování uživatelů o implementaci procedur na ochranu zaměstnanců a uživatelů a procedur pro případ nakažení zaměstnanců nebo uživatelů
 • uplatňování obecných a hygienických opatření pro prevenci šíření onemocnění COVID-19
 • zajištěný prostor v šatně na převlékání vždy pro 1 osobu nebo převlékání pod otevřeným nebem za dodržování vzájemné vzdálenosti mezi osobami a v souladu s aktuálními pokyny Chorvatského institutu pro veřejné zdraví
 • zajistit individuální boxy pro přebytečné vybavení účastníků, nebo požadovat, aby účastníci nosili své vybavení ve vlastním obalu (zavazadle)
 • omezený počet ponorů během dne kvůli zajištění času potřebného k vyčištění a dezinfekci vybavení
 • prostor vymezený na přestávky musí být dostatečný, aby byla zajištěna vzájemná vzdálenost osob v souladu s aktuálními pokyny Chorvatského institutu pro veřejné zdraví
 • je-li součástí nabídky jídlo, je nutné zajistit obědový balíček
 • zajistit dostatečné množství dezinfekčních prostředků na dobu provádění aktivit
 • zajišťování transferu v souladu s protokoly a s ohledem na specifičnosti práce s uzavřenými a známými skupinami
 • pro průvodce umožněno používání sluchátek a reproduktorů
 • omezená doba pobytu uvnitř chráněných území (národní parky a parky přírody)
 • u každého uživatele v rámci aktivit zaznamenávat dobu pobytu, kontakty a skupinu
 • zajistit prostor pro oddělený sběr již použitého vybavení, které je teprve potřeba vyčistit a dezinfikovat
 • pro případ potřeby poskytnutí první pomoci zajistit zařízení, jako je souprava s filtrem a maskou pro resuscitaci (pro zabránění přímého kontaktu mezi záchranářem a zachraňovaným)
 • adekvátní likvidace odpadu (použité roušky apod.)

4. Úklid

 • pravidelná dezinfekce prostoru a všech povrchů, se kterými přišel uživatel do kontaktu
 • mezi jednotlivými uživateli čistit a dezinfikovat vybavení a nástroje, se kterými přicházejí uživatelé a zaměstnanci do kontaktu (přilby, opasky, neopreny, masky, ploutve, obleky apod.)
 • k dezinfikování a čištění používat prostředky, které nejsou škodlivé pro životní prostředí
 • při používání specifických čisticích a dezinfekčních prostředků postupovat obezřetně
 • zvýšit frekvenci úklidu a dezinfikování sociálních zařízení - každé dvě hodiny nebo častěji

Bazény a aquaparky

1. Obecná pravidla pro zaměstnance

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a hostů a procedur pro případ nakažení zaměstnance nebo hosta
 • vzájemná vzdálenost osob (zejména zaměstnanců, kteří jsou v kontaktu s hosty jiných zaměstnanců)
 • nošení ochranných roušek
 • měření tělesné teploty
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, amytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
 • omezený počet osob v uzavřených prostorách
 • směnný provoz
 • v případě podezření na zdravotní potíže bude každý zaměstnanec poslán ke svému lékaři

2. Obecná pravidla pro uživatele

 • omezení počtu osob v bazénech a společných prostorách
 • vzájemná vzdálenost osob
 • dezinfekce rukou
 • bezkontaktní úhrada vstupenek nebo platby prostřednictvím internetu
 • před vstupem do prostoru samotného koupaliště povinné sprchování a projití dezinfekční bariérou

3. Prostorové a technické podmínky

 • dezinfekce rukou
 • vzájemná vzdálenost osob
 • omezený počet osob v bazénu
 • řádná likvidace odpadu
 • pravidelné čištění a dezinfekce filtrů klimatizace a ventilace
 • pravidelná kontrola dávkovačů a dalších dezinfekčních zařízení
 • dezinfekční bariéra - hyperchlorovaná nebo s dezinfekčním prostředkem
 • instalována informační zobrazení nebo video upozornění o obecných opatřeních v zájmu prevence šíření onemocnění COVID-19
 • je-li to možné, pravidelné větrání všech prostor
 • plavčíci, jsou-li přítomni, musejí vykonávat pouze svoji práci, aniž by upozorňovali hosty na dodržování bezpečné vzdálenosti, dezinfekci atd.

4. Úklid

 • pravidelná dezinfekce prostor a vybavení, se kterými přicházejí hosté a zaměstnanci do kontaktu
 • zesílené udržování hygienických podmínek vody v bazénech
 • zvýšená frekvence úklidu a dezinfekce sociálních zařízení - každé dvě hodiny

5. Prostory sloužící k podávání jídel a nápojů a prostory obchodů

 • uplatňovány protokoly pro stravovací zařízení, přičemž je zaručena spolupráce s partnery, kteří jsou nositeli značky bezpečí

Pláže a koupaliště

1. Obecná pravidla

 • viditelná oznámení a informování hostů o implementaci procedur v zájmu ochrany zaměstnanců a hostů a procedur pro případ nakažení zaměstnanců nebo hostů
 • omezení počtu osob v prostorách
 • vzájemná vzdálenost osob
 • uplatňování obecných a hygienických opatření

2. Prostorové a technické podmínky mořských a sladkovodních pláží a koupališť

 • dezinfekce rukou
 • vzájemná vzdálenost osob
 • řádná likvidace odpadu
 • pravidelná dezinfekce prostor a vybavení, s nimiž jsou hosté a zaměstnanci v kontaktu, včetně sociálních zařízení
 • plavčíci, jsou-li přítomni, musejí vykonávat pouze svoji práci, aniž by upozorňovali hosty na dodržování bezpečné vzdálenosti, dezinfekci atd.
 • pravidelné monitorování vody určené ke koupání a rekreaci

3. Prostory pro podávání jídel a nápojů a obchodní prostory na mořských a sladkovodních plážích a koupalištích

 • uplatňovány protokoly pro stravovací zařízení, přičemž je zaručena spolupráce s partnery, kteří jsou nositeli značky bezpečí

Infografika