Dobrodružný a potápěčský cestovní ruch

 Pokud se kdekoli na světě kohokoli zeptáte na Chorvatsko, je velmi pravděpodobné, že si vzpomene na alespoň jednoho chorvatského sportovce. Olympijskými i jinými medailemi ověnčení chorvatští fotbalisté, házenkáři, lyžaři, tenisté a další sportovci jsou chorvatskými vyslanci po celém světě, ovšem ve chvílích odpočinku se vracejí právě do Chorvatska, do země, která nabízí nepřeberné množství možností pro rekreaci i aktivní dovolenou – od wellnessu a zdravotní turistiky přes bazény a aquaparky až po cestovní ruch spojený s nejrůznějšími dobrodružstvími či potápěním.
Photo:Julien Duval

1. Obecná pravidla pro zaměstnance

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a uživatelů a procedur pro případ nakažení zaměstnance nebo uživatele
 • vzájemná vzdálenost osob (zejména zaměstnanců, kteří jsou v kontaktu s uživateli jiných zaměstnanců)
 • nošení ochranných roušek
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, a mytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
 • směnný provoz
 • měření tělesné teploty
 • omezený počet osob v uzavřených prostorách

2. Obecná pravidla pro uživatele

 • dezinfekce rukou
 • nošení roušek (s výjimkou doby provádění aktivit)
 • omezený počet osob v uzavřených prostorách
 • omezená velikost skupin
 • vzájemná vzdálenost osob
 • povinná telefonická nebo on-line rezervace termínů
 • bezkontaktní nebo on-line platby

3. Provádění aktivit

 • viditelná oznámení a informování uživatelů o implementaci procedur na ochranu zaměstnanců a uživatelů a procedur pro případ nakažení zaměstnanců nebo uživatelů
 • uplatňování obecných a hygienických opatření pro prevenci šíření onemocnění COVID-19
 • zajištěný prostor v šatně na převlékání vždy pro 1 osobu nebo převlékání pod otevřeným nebem za dodržování vzájemné vzdálenosti mezi osobami a v souladu s aktuálními pokyny Chorvatského institutu pro veřejné zdraví
 • zajistit individuální boxy pro přebytečné vybavení účastníků, nebo požadovat, aby účastníci nosili své vybavení ve vlastním obalu (zavazadle)
 • omezený počet ponorů během dne kvůli zajištění času potřebného k vyčištění a dezinfekci vybavení
 • prostor vymezený na přestávky musí být dostatečný, aby byla zajištěna vzájemná vzdálenost osob v souladu s aktuálními pokyny Chorvatského institutu pro veřejné zdraví
 • je-li součástí nabídky jídlo, je nutné zajistit obědový balíček
 • zajistit dostatečné množství dezinfekčních prostředků na dobu provádění aktivit
 • zajišťování transferu v souladu s protokoly a s ohledem na specifičnosti práce s uzavřenými a známými skupinami
 • pro průvodce umožněno používání sluchátek a reproduktorů
 • omezená doba pobytu uvnitř chráněných území (národní parky a parky přírody)
 • u každého uživatele v rámci aktivit zaznamenávat dobu pobytu, kontakty a skupinu
 • zajistit prostor pro oddělený sběr již použitého vybavení, které je teprve potřeba vyčistit a dezinfikovat
 • pro případ potřeby poskytnutí první pomoci zajistit zařízení, jako je souprava s filtrem a maskou pro resuscitaci (pro zabránění přímého kontaktu mezi záchranářem a zachraňovaným)
 • adekvátní likvidace odpadu (použité roušky apod.)

4. Úklid

 • pravidelná dezinfekce prostoru a všech povrchů, se kterými přišel uživatel do kontaktu
 • mezi jednotlivými uživateli čistit a dezinfikovat vybavení a nástroje, se kterými přicházejí uživatelé a zaměstnanci do kontaktu (přilby, opasky, neopreny, masky, ploutve, obleky apod.)
 • k dezinfikování a čištění používat prostředky, které nejsou škodlivé pro životní prostředí
 • při používání specifických čisticích a dezinfekčních prostředků postupovat obezřetně
 • zvýšit frekvenci úklidu a dezinfikování sociálních zařízení - každé dvě hodiny nebo častěji