Zdravotní cestovní ruch

 Pokud se kdekoli na světě kohokoli zeptáte na Chorvatsko, je velmi pravděpodobné, že si vzpomene na alespoň jednoho chorvatského sportovce. Olympijskými i jinými medailemi ověnčení chorvatští fotbalisté, házenkáři, lyžaři, tenisté a další sportovci jsou chorvatskými vyslanci po celém světě, ovšem ve chvílích odpočinku se vracejí právě do Chorvatska, do země, která nabízí nepřeberné množství možností pro rekreaci i aktivní dovolenou – od wellnessu a zdravotní turistiky přes bazény a aquaparky až po cestovní ruch spojený s nejrůznějšími dobrodružstvími či potápěním.
Photo:Julien Duval

1. Obecná pravidla pro zaměstnance

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a uživatelů a procedur pro případ nakažení zaměstnance nebo návštěvníka
 • vzájemná vzdálenost osob (zejména zaměstnanců, kteří jsou v kontaktu s hosty, od ostatních zaměstnanců)
 • nošení ochranných roušek
 • měření tělesné teploty
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, amytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
 • omezený počet osob v uzavřených prostorách
 • na zdravotnický personál se vztahují protiepidemická opatření Chorvatského institutu pro veřejné zdraví

2. Obecná pravidla pro uživatele

 • nošení ochranných roušek ve všech společných prostorách (vchody, sociální zařízení, stravovací a prodejní zařízení a objekty)
 • dezinfekce rukou při vstupu do objektů a společných zařízení
 • omezený počet uživatelů
 • vzájemná vzdálenost osob
 • adekvátní likvidace odpadu (použité roušky apod.)

3. Úklid objektů

 • pravidelná dezinfekce prostor a vybavení, se kterými jsou návštěvníci a zaměstnanci v kontaktu
 • dezinfekční prostředky (u vstupu do objektu, u vstupu do společných zařízení, u vstupu do výtahu, u vstupu do stravovacích zařízení)
 • pravidelné větrání všech prostor
 • zvýšená frekvence úklidu a dezinfekce sociálních zařízení
 • pravidelné čištění a dezinfekce filtrů klimatizace, ventilace a topných zařízení

4. Recepce/vchod

 • on-line nákup a/nebo bezkontaktní platby
 • on-line check-in nebo self check-in nebo urychlený check-in
 • ochranná přepážka na pultu recepce
 • check-out nahlášený předem, aby bylo možné připravit fakturu a aby se následně turisté na recepci zdržovali co možná nejkratší dobu
 • instalovány plakáty a informační tabule či videomateriál o obecných opatřeních za účelem prevence šíření onemocnění COVID-19 a informace o adekvátní likvidaci odpadu (roušky apod.)
 • adekvátní likvidace odpadu (použité roušky apod.)

5. Ubytování: uplatňovány protokoly podle typu ubytování

6. Stravovací a obchodní zařízení a objekty

 • uplatňovány protokoly pro stravovací objekty, přičemž je zaručena spolupráce s partnery, kteří jsou nositeli značky bezpečnosti

7. Transfery

 • uplatňovány protokoly pro transfery
 • záruka spolupráce s partnery, kteří jsou nositeli značky bezpečnosti

8. Zdravotní péče

 • uplatňována protiepidemická opatření Chorvatského institutu pro veřejné zdraví určená pro zdravotnická zařízení
 • záruka spolupráce s partnery, kteří jsou nositeli značky bezpečnosti