Turističtí průvodci, cestovní kanceláře a turistická informační centra

Photo:Julien Duval

Jak nejlépe poznat zemi a žít jako místní obyvatelé vám nejlépe vysvětlí turističtí průvodci, kteří znají všechny místní skryté památky a legendy o každém místě v Chorvatsku. Zatímco jedni vás provedou po stopách starověkých Římanů, jiní vám možná odhalí svět Králova přístaviště, Hvězdných válek nebo Vinnetoua. V cestovních kancelářích si můžete zajistit výlety, na které budete vzpomínat ještě dlouhé roky, a v turistických informačních centrech si vyzvednout brožury a mapy ideální pro objevování Chorvatska na vlastní pěst i bezstarostnou radost z tamních krás a tajemství.

Turističtí průvodci

1. Obecná pravidla pro průvodce v cestovním ruchu

 • Měření tělesné teploty před provázením turistů, před výlety, cestováním atd.
 • Nošení roušek v uzavřených prostorech (vozidlo, loď, muzeum ...)
 • Dezinfekce rukou a dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
 • Noste sebou dezinfekční prostředek
 • Fyzická vzdálenost mezi průvodcem a hostem / uživatelem
 • Průvodci si s hosty nepodávají ruce
 • Omezený počet lidí ve skupinách v uzavřených prostorech
 • Použití mikrofonu k zajištění dostatečné fyzické vzdálenosti mezi průvodcem a hostem / uživatelem (pokud je to možné)
 • Povoleno použití přijímačů se sluchátky pro hosty pro zajištění dostatečné fyzické vzdálenosti mezi průvodcem a hostem / uživatelem (pokud je to možné)
 • Dezinfekce sluchátek a přijímačů za každým hostem / uživatelem
 • Dodržování epidemiologických opatření v lokalitách
 • Přísné dodržování pravidel chování v chráněných oblastech

2. Obecná pravidla pro uživatele

 • Nošení roušek v uzavřených prostorech
 • Dezinfekce rukou
 • Fyzická vzdálenost
 • omezený počet lidí ve skupinách  v uzavřených prostorech
 • Použití přijímače se slucháky pro hosty pro zajištění dostatečné fyzické vzdálenosti mezi průvodcem a hostem / uživatelem (pokud je to možné)
 • Dodržování epidemiologických opatření v lokalitách
 • Přísné dodržování pravidel chování v chráněných oblastech

Obchodní cestovní ruch

1. Obecná pravidla pro zaměstnance

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a účastníků a procedur pro případ nakažení zaměstnance nebo účastníka
 • informování a výcvik zaměstnanců o všech aktuálních protiepidemických opatřeních a doporučeních platných pro všechny typy služeb, jež jsou využívána při organizování shromákoleděních
 • vzájemná vzdálenost osob (zejména zaměstnanců, kteří jsou v kontaktu s účastníky od ostatních zaměstnanců)
 • nošení ochranných roušek
 • měření tělesné teploty
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, a mytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
 • omezený počet osob v uzavřených prostorách
 • zesílená kontrola seznamů účastníků
 • zajistit dostatečné množství dezinfekčních prostředků
 • zajistit ochranné roušky pro 5% z celkového počtu účastníků (roušky mohou, ale nemusejí být zpoplatněné)
 • záruka spolupráce s partnery, jež jsou nositeli značky bezpečnosti
 • kontrola dodržování bezpečnostních protokolů u všech partnerů zapojených do organizování shromáždění

2. Obecná pravidla pro účastníky

 • nošení ochranných roušek ve všech společných prostorách hotelu
 • dezinfekce rukou
 • omezení počtu účastníků ve společných prostorách objektu
 • vzájemná vzdálenost osob

3. Organizování výletů / transferů

 • hygiena místa řidiče
 • měření tělesné teploty
 • nošení ochranných roušek (řidič, cestující / výletníci, vedoucí výletu, turistický průvodce)
 • dezinfekce rukou
 • vzájemná vzdálenost mezi řidičem, vedoucím výletu, turistickými průvodci a cestujícími / výletníky
 • hygiena prostoru pro cestující
 • ochrana mezi cestujícími a řidičem (plexisklo, přepážka / neobsazené sedadlo)
 • větrání prostoru vozidla

4. Registrace účastníků před a během shromáždění

 • on-line registrar
 • účastnický poplatek a všechny ostatní poplatky, které účastník platí, musejí být uhrazeny předem
 • v případě platby na místě zajistit bezkontaktní formu úhrady
 • předem připravit konferenční a jiné materiály
 • bezkontaktní rozdávání konferenčních a jiných materiálů
 • bezkontaktní kontrola vstupu a průchodu uvnitř objektu
 • instalace ochranné přepážky na registračním pultu
 • informace a materiály na registračním pultu a informačních přepážkách dodatečně laminovat, aby je bylo možné po každém použití dezinfikovat

Turistická informační centra

1. Obecná pravidla pro zaměstnance

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a uživatelů a procedur pro případ nakažení zaměstnance nebo uživatele
 • měření tělesné teploty
 • vzájemná vzdálenost osob
 • nošení ochranných roušek
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, a mytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
 • pravidelné větrání pracovních prostor (minimálně dvakrát denně)
 • omezený počet osob v uzavřených prostorách
 • komunikace s klienty a partnery prostřednictvím telefonu a/nebo e-mailu, podle potřeby formou videohovoru, a to kdykoli je taková forma komunikace dostupná

2. Obecná pravidla pro uživatele

 • doporučena komunikace prostřednictvím telefonu, e-mailu a/nebo videohovoru
 • nošení ochranných roušek v uzavřených prostorách
 • dezinfekce rukou
 • vzájemná vzdálenost osob

3. Prostorové a technické podmínky

Za fyzické přítomnosti uživatele:

 • u vchodu vyvěsit důležité informace a pokyny k chování na pobočce
 • u vchodu zajistit dezinfekční prostředek na ruce
 • omezit počet klientů, kteří se v danou chvíli mohou pohybovat uvnitř pobočky
 • pravidelné čištění a dezinfekce filtrů klimatizace, ventilace a topných zařízení
 • v případě dvousměnného provozu je nutné mezi první a druhou směnou zajistit časovou prodlevu kvůli zamezení kontaktu mezi zaměstnanci pracujícími v odlišných směnách a kvůli úklidu a dezinfekci prostoru a pracovních ploch
 • zajistit možnost bezkontaktních plateb kreditními kartami

Bez fyzické přítomnosti uživatele:

 • pravidelné čištění a dezinfekce filtrů klimatizace, ventilace a topných zařízení
 • v případě dvousměnného provozu je nutné mezi první a druhou směnou zajistit časovou prodlevu kvůli zamezení kontaktu mezi zaměstnanci pracujícími v odlišných směnách a kvůli úklidu a dezinfekci prostoru a pracovních ploch

Poskytování služeb mimo pobočku:

 • pobočky nacházející se v areálech objektů určených k obchodním aktivitám, hotelech, tržnicích, na nádražích nebo terminálech veřejných služeb pevninské, námořní či letecké dopravy apod. jsou povinny dodržovat předepsaná epidemiologická opatření pro objekty, v nichž se nacházejí

4. Služby

Turistické transfery (cestovní kanceláře)

 • dezinfekce vozidel (autobusy, minibusy, osobní dodávky, osobní vozidla) před a po každém transferu
 • měření tělesné teploty řidiče před odjezdem a vedení evidence o měření
 • nošení ochranné roušky ve vozidle - řidiči i cestující
 • u vstupu do vozidla zajistit dávkovač s dezinfekčním prostředkem

Organizované výlety (cestovní kanceláře)

 • dezinfekce vozidel (autobusy, minibusy, osobní dodávky, osobní vozidla) před a po každém výletu
 • měření tělesné teploty řidiče a průvodce před odjezdem na výlet a vedení evidence o měření
 • nošení ochranné roušky ve vozidle - řidič, průvodce i cestující
 • měření tělesné teploty cestujících před odjezdem na výlet
 • u vstupu do vozidla zajistit dávkovač s dezinfekčním prostředkem
 • během návštěv národních parků, CHKO, muzeí a dalších institucí dodržovat bezpečnostní protokoly

Organizované lodní výlety

 • dezinfekce plavidla před a po každém výletu
 • měření tělesné teploty posádky i cestujících před vyplutím
 • nošení ochranné roušky po dobu plavby – posádka
 • nošení ochranné roušky po dobu plavby v uzavřených prostorách – cestující
 • u vstupu na plavidlo zajistit dávkovač s dezinfekčním prostředkem

Upozornění: Za dodržování bezpečnostních opatření ve vozidlech a plavidlech ve vlastnictví nebo trvalém nájmu cestovní kanceláře je odpovědnost na cestovní kanceláři.

Cestovní kanceláře

1. Obecná pravidla pro zaměstnance

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a uživatelů a procedur pro případ nakažení zaměstnance nebo uživatele
 • měření tělesné teploty
 • vzájemná vzdálenost osob
 • nošení ochranných roušek
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, a mytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
 • pravidelné větrání pracovních prostor (minimálně dvakrát denně) 
 • omezený počet osob v uzavřených prostorách
 • komunikace s klienty a partnery prostřednictvím telefonu a/nebo e-mailu, podle potřeby formou videohovoru, a to kdykoli je taková forma komunikace dostupná

2. Obecná pravidla pro uživatele

 • doporučena komunikace prostřednictvím telefonu, e-mailu a/nebo videohovoru
 • nošení ochranných roušek v uzavřených prostorách
 • dezinfekce rukou
 • vzájemná vzdálenost osob

3. Prostorové a technické podmínky

Za fyzické přítomnosti uživatele:

 • u vchodu vyvěsit důležité informace a pokyny k chování na pobočce
 • u vchodu zajistit dezinfekční prostředek na ruce
 • omezit počet klientů, kteří se v danou chvíli mohou pohybovat uvnitř pobočky
 • pravidelné čištění a dezinfekce filtrů klimatizace, ventilace a topných zařízení
 • v případě dvousměnného provozu je nutné mezi první a druhou směnou zajistit časovou prodlevu kvůli zamezení kontaktu mezi zaměstnanci pracujícími v odlišných směnách a kvůli úklidu a dezinfekci prostoru a pracovních ploch
 • zajistit možnost bezkontaktních plateb kreditními kartami

Bez fyzické přítomnosti uživatele:

 • pravidelné čištění a dezinfekce filtrů klimatizace, ventilace a topných zařízení
 • v případě dvousměnného provozu je nutné mezi první a druhou směnou zajistit časovou prodlevu kvůli zamezení kontaktu mezi zaměstnanci pracujícími v odlišných směnách a kvůli úklidu a dezinfekci prostoru a pracovních ploch

Poskytování služeb mimo pobočku:

 • pobočky nacházející se v areálech objektů určených k obchodním aktivitám, hotelech, tržnicích, na nádražích nebo terminálech veřejných služeb pevninské, námořní či letecké dopravy apod. jsou povinny dodržovat předepsaná epidemiologická opatření pro objekty, v nichž se nacházejí

4. Služby

Turistické transfery (vozidla agentury)

 • dezinfekce vozidel (autobusy, minibusy, osobní dodávky, osobní vozidla) před a po každém transferu
 • měření tělesné teploty řidiče před odjezdem a vedení evidence o měření
 • nošení ochranné roušky ve vozidle - řidiči i cestující
 • u vstupu do vozidla zajistit dávkovač s dezinfekčním prostředkem

Organizované výlety (vozidla agentury)

 • dezinfekce vozidel (autobusy, minibusy, osobní dodávky, osobní vozidla) před a po každém výletu
 • měření tělesné teploty řidiče a průvodce před odjezdem na výlet a vedení evidence o měření
 • nošení ochranné roušky ve vozidle - řidič, průvodce i cestující
 • měření tělesné teploty cestujících před odjezdem na výlet
 • u vstupu do vozidla zajistit dávkovač s dezinfekčním prostředkem
 • během návštěv národních parků, CHKO, muzeí a dalších institucí dodržovat bezpečnostní protokoly

Organizované lodní výlety

 • dezinfekce plavidla před a po každém výletu
 • měření tělesné teploty posádky i cestujících před vyplutím
 • nošení ochranné roušky po dobu plavby – posádka
 • nošení ochranné roušky po dobu plavby v uzavřených prostorách – cestující
 • u vstupu na plavidlo zajistit dávkovač s dezinfekčním prostředkem

UPOZORNĚNÍ: Za dodržování bezpečnostních opatření ve vozidlech a plavidlech ve vlastnictví nebo trvalém nájmu cestovní kanceláře je odpovědnost na cestovní kanceláři.

Infografika