Obchodní cestovní ruch

 Jak nejlépe poznat zemi a žít jako místní obyvatelé vám nejlépe vysvětlí turističtí průvodci, kteří znají všechny místní skryté památky a legendy o každém místě v Chorvatsku. Zatímco jedni vás provedou po stopách starověkých Římanů, jiní vám možná odhalí svět Králova přístaviště, Hvězdných válek nebo Vinnetoua. V cestovních kancelářích si můžete zajistit výlety, na které budete vzpomínat ještě dlouhé roky, a v turistických informačních centrech si vyzvednout brožury a mapy ideální pro objevování Chorvatska na vlastní pěst i bezstarostnou radost z tamních krás a tajemství.
Photo:Julien Duval

1. Obecná pravidla pro zaměstnance

 • informování a školení zaměstnanců o provádění procedur na ochranu zaměstnanců a účastníků a procedur pro případ nakažení zaměstnance nebo účastníka
 • informování a výcvik zaměstnanců o všech aktuálních protiepidemických opatřeních a doporučeních platných pro všechny typy služeb, jež jsou využívána při organizování shromákoleděních
 • vzájemná vzdálenost osob (zejména zaměstnanců, kteří jsou v kontaktu s účastníky od ostatních zaměstnanců)
 • nošení ochranných roušek
 • měření tělesné teploty
 • dezinfekce rukou co nejčastěji v případě, že nejsou viditelně znečištěné, a mytí a dezinfekce rukou v případě, že jsou viditelně znečištěné; dezinfekce pracovních ploch několikrát denně
 • omezený počet osob v uzavřených prostorách
 • zesílená kontrola seznamů účastníků
 • zajistit dostatečné množství dezinfekčních prostředků
 • zajistit ochranné roušky pro 5% z celkového počtu účastníků (roušky mohou, ale nemusejí být zpoplatněné)
 • záruka spolupráce s partnery, jež jsou nositeli značky bezpečnosti
 • kontrola dodržování bezpečnostních protokolů u všech partnerů zapojených do organizování shromáždění

2. Obecná pravidla pro účastníky

 • nošení ochranných roušek ve všech společných prostorách hotelu
 • dezinfekce rukou
 • omezení počtu účastníků ve společných prostorách objektu
 • vzájemná vzdálenost osob

3. Organizování výletů / transferů

 • hygiena místa řidiče
 • měření tělesné teploty
 • nošení ochranných roušek (řidič, cestující / výletníci, vedoucí výletu, turistický průvodce)
 • dezinfekce rukou
 • vzájemná vzdálenost mezi řidičem, vedoucím výletu, turistickými průvodci a cestujícími / výletníky
 • hygiena prostoru pro cestující
 • ochrana mezi cestujícími a řidičem (plexisklo, přepážka / neobsazené sedadlo)
 • větrání prostoru vozidla

4. Registrace účastníků před a během shromáždění

 • on-line registrar
 • účastnický poplatek a všechny ostatní poplatky, které účastník platí, musejí být uhrazeny předem
 • v případě platby na místě zajistit bezkontaktní formu úhrady
 • předem připravit konferenční a jiné materiály
 • bezkontaktní rozdávání konferenčních a jiných materiálů
 • bezkontaktní kontrola vstupu a průchodu uvnitř objektu
 • instalace ochranné přepážky na registračním pultu
 • informace a materiály na registračním pultu a informačních přepážkách dodatečně laminovat, aby je bylo možné po každém použití dezinfikovat