Stay safe in Croatia

Turistička zajednica grada Novalje (TIC) / Tourist Board of Novalja City

Kategorija Turistički vodiči, agencije i turistički informativni centri

Potkategorija Turistički informativni centri

Županija Ličko-senjska županija

Grad Novalja

Adresa Trg Brišćić 1

Broj telefona 053 661 404

Email * [email protected]

Putujte sigurno prema svjetskim standardima

Stay safe in Croatia
and
Safe travels