Stay safe in Croatia

Turistički informativni centar Opatija / Opatija Tourist Information Centre

Kategorija Turistički vodiči, agencije i turistički informativni centri

Potkategorija Turistički informativni centri

Županija Primorsko-goranska županija

Grad Opatija

Adresa Maršala Tita 128

Broj telefona 051 271 310

Email * [email protected]

Putujte sigurno prema svjetskim standardima

Stay safe in Croatia
and
Safe travels