Marine

Marine

1. Opća pravila za zaposlenike

 • informiranje i obuka zaposlenika o provođenju procedura za zaštitu zaposlenika i turista te procedura u slučaju zaraze zaposlenika ili turista
 • fizički razmak (posebno zaposlenika koji su u doticaju s turistima, uključujući mornare, zaštitare, servisere)
 • nošenje zaštitnih maski
 • mjerenje tjelesne temperature pri dolasku na posao
 • dezinfekcija ruku i dezinfekcija radnih površina više puta dnevno
 • ograničen broj osoba u zatvorenom prostoru

2. Opća pravila za turiste

 • nošenje zaštitnih maski u svim zajedničkim prostorima marine (recepcija, tijekom ugostiteljskih sadržaja do smještanja za stol)
 • dezinfekcija ruku (prilikom ulaska u objekt, prije konzumacije hrane i pića, prilikom ulaska u zajedničke prostore i sanitarni čvor za turiste na vezu)
 • ograničen broj turista u zajedničkim prostorijama objekta (recepcija, trgovina, ugostiteljski sadržaji, zajednički sadržaji i sanitarni čvor za turiste na vezu)
 • fizički razmak

3. Čišćenje objekta

 • redovita dezinfekcija prostora i opreme s kojom su turisti i zaposlenici u doticaju
 • dezinfekcijska će sredstva biti postavljenja na ulazu u objekt, na ulazu u zajedničke sadržaje, na ulazu u ugostiteljske sadržaje i sanitarni čvor za turiste na vezu
 • redovito provjetravanje svih prostorija
 • u sanitarnim čvorovima koristiti jednokratne materijale (papirnati ručnici)
 • redovito pročišćavanje i dezinfekcija filtera klima uređaja, ventilacije i uređaja za grijanje

4. Recepcija

 • poticanje i informiranje gostiju o mogućnostima online prijave usluge
 • postavljanje zaštitne pregrade na recepcijskom pultu
 • unaprijed najaviti odjavu kako bi se mogao pripremiti račun radi što kraćeg zadržavanja turista na recepciji
 • online ili beskontaktno plaćanje

5. Preporuke za usluživanje gostiju

 • usluživanje u skladu s aktualnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • uklanjanje jelovnika i cjenika sa stolova, dostupni na zahtjev gosta (opcije: digitalni oblik - QR kodovi ili jednokratni u tiskanom obliku, ili plastificirani)
 • dezinfekcija stolova, jelovnika i cjenika nakon svakog gosta
 • postava stolova i serviranje pribora u skladu s aktualnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • međusobna udaljenost stolova u skladu s aktualnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • fizički razmak između pojedinih grupa posjetitelja u skladu s aktualnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

6. Rad agencija unutar marine (turističke agencije, charter kompanije, rent-a-car i sl.)

 • organiziranje rada sukladno mjerama i postupcima propisanima za rad recepcija marina