Hrvatska je s ostatkom Europe i svijeta povezana svim prometnim linijama i dostupna svim prometnim sredstvima. Smještena je u centralnoj Europi pa je dostupna automobilom iz bilo kojeg europskog grada, a prve su ceste u njoj, upravo zbog ljepote i položaja, gradili još stari Rimljani. Bilo da želite bezbrižno letjeti avionom, putovati autobusom, vlakom, brodom ili pak samostalno upravljati cestovnim vozilom do Hrvatske, pozivamo vas da uživate u putovanju od prvog do posljednjeg kilometra uz pridržavanje sigurnosnih zdravstvenih preporuka.

Prijevoznici

1.     Opća pravila za zaposlenike

 • informiranje i obuka zaposlenika o provođenju procedura za zaštitu zaposlenika i gostiju te procedura u slučaju zaraze zaposlenika ili gosta
 • fizička distanca
 • nošenje zaštitnih maski
 • mjerenje tjelesne temperature
 • dezinfekcija ruku čim češće kada ruke nisu vidno zaprljane a pranje i dezinfekcija kada su ruke vidno zaprljane te dezinfekcija radnih površina više puta dnevno

2.     Avioprijevoznici

Pravila za putnike

 • nošenje zaštitnih maski, izuzev djece do 6 godina, tijekom cijelog vremena boravka u putničkoj kabini zrakoplova
 • ako se iz zdravstvenih razloga ne može nositi maska za lice, obvezna je liječnička potvrda koju se pokazuje prilikom prijave na let, ukrcaja te na ulasku u zrakoplov
 • izbjegavanje bespotrebnog dodirivanja površina i korištenja otvora za ventilaciju
 • za svakog putnika su osigurati vlažne maramice kojima mogu prebrisati sjedalo (naslon, rukohvati, otvori za ventilaciju i sl.)
 • Posluživanje hrane: sukladno preporukama i naputcima domaćih i međunarodnih javnozdravstvenih i regulatornih tijela dozvoljeno je posluživanje unaprijed pakiranih i zatvorenih proizvoda za konzumaciju hrane i pića tijekom leta

Prije leta

 • dostupne informacije i upute za putnike da se ne putuje ukoliko je: dijagnosticiran COVID-19, sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, došlo do pojave bilo kojih od simptoma karakterističnih za COVID-19 (groznica, novo razvijeni kašalj, gubitak okusa ili mirisa, nedostatak daha) sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ili je putnik bio  u bliskom kontaktu sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • ukrcaj putnika u zrakoplov počinje ranije jer se primjenjuje procedura ukrcaja u manjim grupama od zadnjeg dijela zrakoplova prema prednjem (5-10 putnika)
 • u putničkom terminalu i prilikom ukrcaja u zrakoplov potrebno je održavati fizičku distancu
 • dozvoljena veličina i količina ručne prtljage: prilagoditi trenutnoj situaciji i uvjetima prijevoza – prihvatljive su ženske torbice, manji ruksaci i torbe za laptop koje se mogu nositi na ramenu, veću ručnu prtljagu potrebno je predati na check-in šalteru
 • omogućen online check-in
 • provjera jesu li putnici prije leta ispunili tzv. zdravstveni obrazac (Health Declaration Form u elektronskom obliku, ovisno o zahtjevima države na destinaciji)

Tijekom leta

 • najavljuju se ili prikazuju znakovi o obveznim zahtjevima ili preporučenom bontonu, namijenjenom smanjenju rizika od širenja infekcija koronavirusom tijekom leta
 • potrebno je izbjegavanje bespotrebnog dodirivanja površina i korištenja otvora za ventilaciju.
 • smanjeno kretanje u putničkoj kabini osim nužne potrebe
 • obvezno ispunjavanje PLF obrasca koji se koristi za kontaktiranje putnika ukoliko je naknadnom dijagnostičkom obradom utvrđeno da je neki od putnika pozitivan na COVID-19, a bio je na tom letu (Napomena: ovisno o zahtjevima države na destinaciji)

Zrak u putničkoj kabini

 • Putnici i posada udišu mješavinu svježeg i recirkuliranog zraka. Zrak se miješa sa svježim dovodom iz motora i prolazi kroz HEPA filtere. To su filteri koji mogu eliminirati manje čestice poput bakterija i virusa, a koriste se i u bolnicama

Poslije leta

 • nakon slijetanja napuštanje zrakoplova organizirano je u manjim grupama prema pozivu kabinskog osoblja
 • nošenje zaštitnih maski za lice
 • fizička distanca

Dezinfekcija i čišćenje zrakoplova

 • pojačane higijenske mjere i dezinficiranje u skladu s mogućnostima prilikom svakodnevnog redovitog čišćenja putničke kabine
 • osoblju su na raspolaganju različita dezinfekcijska sredstva

3.     Taxi prijevoz

         Vozilo

 • Istaknute bitne informacije i upute ophođenja na vidljivom mjestu u vozilu
 • Tijekom vožnje potrebno je osigurana adekvatna ventilacija
 • Prije i nakon vožnje potrebno je dezinficirati sve površine u vozilu.
 • Potrebno je osigurati dovoljno papirnatih maramica i dezinfekcijskih sredstava za čišćenje površina u vozilu kao i POS uređaja.

4.     Autobusi (privremeni i povremeni prijevoz):

Pravila za vozače

 • Potrebno je više puta dnevno dezinficirati vozačko mjesto i kabinu, a posebno površine koje se često dodiruju rukama kao što su kvake na vratima, volan, radna ploča.
 • Ako vozaču nošenje maske ne ometa sigurnu vožnju, preporučljivo je da nosi masku tijekom vožnje. Zaštitnu masku treba redovno mijenjati, a obvezno uvijek kada postane vlažna i mokra. Prije i nakon skidanja maske, ruke treba oprati toplom vodom i sapunom ili ih dezinficirati. Iskorištene jednokratne maske odlažu se u vreće za smeće koje su smještene u kante s poklopcem.

Autobus

 • Redovno čišćenje i prozračivanje unutrašnjosti prijevoznog sredstva (autobusa) prije i nakon vožnje.
 • Preporučuje se postava fizičke barijere između vozačkog mjesta i putnika (od pleksiglasa ili slično), a ne bude li to moguće, prvi red sjedala iza vozača neće se koristiti za prijevoz putnika.
 • Redovno prozračivanje putničkog prostor prilikom stajanja na stajalištima. Za vrijeme vožnje koristiti prozračivanje unutrašnjosti autobusa ventilacijom.
 • Omogućiti i poticati beskontaktnu kupnju karata ili online kupnju, a ako se koristi klasično kartično plaćanje ili gotovina, treba dezinficirati ruke nakon plaćanja.
 • Broj i raspored putnika u sjedalima je takav da omogućava propisani razmak između njih. Treba sjediti jedna osoba u redu, na način da sjede naizmjence na sasvim lijevom i sasvim desnom sjedalu.

5.     Brzobrodske i trajektne linije

Pravila za putnike

 • nošenje zaštitnih maski za vrijeme boravka na plovilu u zatvorenom prostoru te održavanje minimalne udaljenosti od 1,5 m između osoba
 • dezinfekcija ruku (prilikom ulaska u zatvorene dijelove plovila)
 • ograničen broj gostiju u zajedničkim prostorima plovila
 • putnicima se preporučuje da ukoliko je moguće sami nose prtljagu. Na zahtjev putnika, posada će pomoći s nošenjem prtljage

Higijena putničkog prostora:    

 • redovita dezinfekcija putničkog prostora (nakon svake vožnje) a posebnu pažnju usmjeriti na opremu/mjesta i površine koje se često dodiruju
 • čišćenje i dezinfekcija zajedničkih sanitarnih čvorova na plovilu više puta dnevno
 • dezinfekcijska sredstva biti će postavljena na ulazu u putnički prostor i u zajedničkim sanitarnim čvorovima
 • redovito prozračivanje unutrašnjosti plovila prije i nakon vožnje
 • redovito čišćenje i dezinfekcija filtera klima uređaja i ventilacije

Napomena: dezinfekciju plovila vršiti prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za dezinfekciju brodova

Ugostiteljski sadržaji - Preporuke za usluživanje gostiju

 • Usluživanje u skladu s aktualnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • Uklanjanje jelovnika i cjenika sa stolova, dostupni na zahtjev gosta (opcije: digitalni oblik QR kodovi ili jednokratni u tiskanom obliku ili plastificirani)
 • Dezinfekcija stolova, jelovnika i cjenika nakon svakog gosta
 • Postava stolova, serviranje pribora  u skladu s aktualnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • Udaljenost stolova jedan od drugoga u skladu s aktualnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • Fizička distanca  između pojedinih grupa posjetitelja u skladu s aktualnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Preporuke za rad brzobrodskih i trajektnih linija                  

Zajedničke prostorije: 

 • Ograničiti broj putnika sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
Prijava za oznaku Safe stay in Croatia

Zračne luke

1. Opća pravila za zaposlenike i sve sudionike

 • informiranje i educiranje zaposlenika o provođenju procedura za zaštitu zaposlenika i putnika te procedura u slučaju zaraze zaposlenika ili putnika
 • obvezno održavanje fizičkoga razmaka između zaposlenika i putnika kroz cijeli putnički tok s pomoću oznaka
 • nošenje zaštitnih maski
 • mjerenje tjelesne temperature
 • dezinfekcija ruku i dezinfekcija radnih površina više puta dnevno
 • ograničiti broj osoba u zatvorenoj prostoriji

2. Opća pravila za zračnu luku

 • omogućiti dodatne informacije i pomoć od strane educiranog osoblja
 • omogućiti prijavu za let putem automata za registraciju putnika u putničkom terminalu
 • posebno označiti smjer kretanja kroz putnički terminal
 • u terminalu postaviti plakate i informativne prikaze o higijenskim mjerama i postupcima, redovno objavljivati zvučne najave i video obavijesti na ekranima kao podsjetnik za održavanje razmaka te pranje/dezinfekciju ruku
 • osigurati beskontaktne dezinfekcijske spremnike na određenim točkama putničkog terminala
 • na šalterima postaviti zaštitne transparentne pregrade, što uključuje sve komercijalne sadržaje i usluge putničkog terminala (trgovine, ugostiteljske sadržaje, mjenjačnice, prodaju karata, naplatu parkiranja, rent-a-car, agencije i dr.)
 • osigurati pravilno odlaganje korištenih maski za lice i rukavica

3. Opća pravila za putnike i posjetitelje

 • nošenje zaštitnih maski za lice u svim prostorima zračne luke
 • fizički razmak
 • dezinfekcija ruku: prilikom ulaska u objekt, prije konzumacije hrane i pića te redovito pranje ruku prilikom dužeg boravka u prostorima zračne luke
 • poštovanje oznaka za smjer kretanja kroz putnički terminal
 • ograničen izravan kontakt s površinama i drugim osobama

4. Opća pravila prije dolaska u zračnu luku

 • dostupne informacije i upute za putnike i posjetitelje da se ne putuje ukoliko je:
  •  dijagnosticiran COVID-19 u posljednjih 14 dana prije leta,
  • došlo do pojave bilo kojih od simptoma karakterističnih za COVID-19 (groznica, novorazvijeni kašalj, gubitak okusa ili mirisa, nedostatak daha) u posljednjih 8 dana prije leta,
  • osoba bila u bliskom kontaktu (na manje od 2 metra i više od 15 minuta) s osobom koja ima COVID-19 u posljednjih 14 dana prije leta.
 • omogućiti online prijavu (registraciju) na let prije dolaska u zračnu luku

5. Čišćenje

 • povećati učestalost čišćenja i dezinfekcije putničkog terminala, autobusa i opreme propisanim dezinfekcijskim sredstvima, što uključuje i pokretne stepenice, rukohvate, stolice, stolove, šaltere, sanitarne čvorove, ventilacijske sustave, POS uređaje, automate za registraciju, dizala, podove i dr.
 • redovito provjetravanje svih prostorija, gdje je to moguće

6. Ugostiteljski i trgovački sadržaji:

 • primjenjuju se protokoli za ugostiteljske objekte i jamstvo suradnje s partnerima koji imaju oznaku sigurnosti
Prijava za oznaku Safe stay in Croatia

Kolodvori i luke

1. Opća pravila za zaposlenike

 • informiranje i obuka zaposlenika o provođenju procedura za zaštitu zaposlenika i posjetitelja te procedura u slučaju zaraze zaposlenika ili posjetitelja
 • fizički razmak (posebno zaposlenika koji su u doticaju s posjetiteljima od ostalih zaposlenika)
 • nošenje zaštitnih maski
 • mjerenje tjelesne temperature
 • dezinfekcija ruku i dezinfekcija radnih površina više puta dnevno
 • ograničiti broj osoba u zatvorenom prostoru
 • redovno provjetravanje svih prostorija
 • u slučaju sumnje na zdravstvene tegobe, uputiti svakog zaposlenika liječniku

2. Opća pravila za putnike i posjetitelje

 • nošenje zaštitnih maski
 • dezinfekcija ruku (prilikom ulaska u objekt)
 • fizički razmak
 • poštovanje smjera kretanja kroz putnički terminal

3. Opća pravila za kolodvor i luku

 • omogućiti dodatne informacije i pomoć od strane educiranog osoblja
 • posebno označiti smjer kretanja kroz putnički terminal
 • u terminalu postaviti plakate i informativne prikaze o higijenskim mjerama i postupcima, redovno objavljivanje zvučne najave i video obavijesti na ekranima kao podsjetnik za održavanje razmaka te pranje / dezinfekciju ruku
 • osigurati beskontaktne dezinfekcijske spremnike na određenim točkama putničkog terminala
 • na pultovima postaviti zaštitne transparentne pregrade, što uključuje sve komercijalne sadržaje i usluge putničkog terminala (trgovine, ugostiteljske sadržaje, mjenjačnice, prodaju karata, naplatu parke-iiranja, rent-agenc-i)
 • omogućiti kupnju zaštitnih maski i dezinfekcijskog sredstva za ruke u bočici
 • osigurati pravilno odlaganje korištenih maski za lice i rukavica

4. Čišćenje objekta

 • redovita dezinfekcija zajedničkih prostora, a posebnu pozornost usmjeriti na opremu / mjesta koja se često dodiruju
 • redovito provjetravanje svih prostorija
 • povećati učestalost čišćenja i dezinficiranja sanitarnih čvorova, svaka dva sata ili češće
 • redovito čišćenje i dezinfekcija filtera klima uređaja, ventilacije i uređaja za grijanje

5. Ugostiteljski i trgovački sadržaji:

 • primjenjuju se protokoli za ugostiteljske objekte, primjenjuju se opće mjere za sprječavanje COVID-19 te jamstvo suradnje s partnerima koji imaju oznaku sigurnosti
Prijava za oznaku Safe stay in Croatia

Pristaništa na vodnim putovima

1. Opća pravila za zaposlenike

 • informiranje i obuka zaposlenika o provođenju procedura za zaštitu zaposlenika i turista te procedura u slučaju zaraze zaposlenika ili turista
 • fizički razmak (posebno zaposlenika koji su u doticaju s turistima od ostalih zaposlenika)
 • nošenje zaštitnih maski
 • mjerenje tjelesne temperature
 • dezinfekcija ruku i dezinfekcija radnih površina više puta dnevno
 • ograničen broj osoba u zatvorenom prostoru
 • ulaz i izlaz putnika s broda u grupama

2. Opća pravila za korisnike

 • nošenje zaštitnih maski u svim zajedničkim prostorima (pristanište, autobusi, turističke atrakcije i ugostiteljski objekti na destinaciji)
 • dezinfekcija ruku prilikom ulaska u sve objekte na destinaciji
 • ograničiti broj korisnika u zajedničkim prostorijama pristaništa prilikom iskrcaja i ukrcaja
 • fizički razmak
 • mjerenje tjelesne temperature prilikom ukrcaja putnika (u obvezi posade broda)

3. Čišćenje objekta

 • redovita dezinfekcija prostora i opreme na pristaništu, s kojom su korisnici i zaposlenici u doticaju
 • osigurati dezinfekcijska sredstva na ulazu i izlazu iz pristaništa
 • osigurati dezinfekcijske podne barijere na ulazu i izlazu iz pristaništa
 • redovito provjetravanje svih zatvorenih prostorija na pristaništu
 • korištenje  jednokratnih materijala u sanitarnim čvorovima (papirnati ručnici)
 • redovito pročišćavanje i dezinfekcija filtera klima uređaja, ventilacije i uređaja za grijanje
Prijava za oznaku Safe stay in Croatia

Rent-a-car

1. Opća pravila za zaposlenike

 • nošenje zaštitnih maski (u zatvorenom prostoru i prilikom primopredaje vozila)
 • mjerenje tjelesne temperature
 • ograničen broj osoba u zatvorenom prostoru
 • fizički razmak
 • dezinfekcija ruku i dezinfekcija radnih površina više puta dnevno

2. Opća pravila za korisnike najma

 • dezinfekcija ruku (prilikom ulaska u poslovnicu)
 • nošenje zaštitnih maski (u zatvorenom prostoru i prilikom primopredaje vozila)
 • fizički razmak

3. Poslovnica

 • na ulazu istaknuti bitne informacije i upute o ophođenju
 • osigurati dezinfekcijsko sredstvo na ulazu
 • pleksiglas pregrada između zaposlenika i korisnika najma

4. Vozilo

 • dezinfekcija svih površina u vozilu prije i nakon najma  

Infografika

Dokumenti

Priručnik za siguran boravak u Hrvatskoj
Prijava za oznaku Safe stay in Croatia