Photo:Julien Duval

Ako pitate bilo koga u svijetu za Hrvatsku, vrlo je velika vjerojatnost da će navesti barem jednog hrvatskog sportaša. Olimpijskim medaljama i drugim odličjima ovjenčani hrvatski nogometaši, rukometaši, skijaši, tenisači i drugi, ambasadori su Hrvatske u cijelome svijetu, ali u trenutcima odmora biraju upravo Hrvatsku, zemlju koja nudi pregršt izbora za rekreaciju i aktivan odmor - od wellnessa i zdravstvenog turizma, preko bazena i aquaparkova, do pustolovnog i ronilačkog turizma.

Zdravstveni turizam

1. Opća pravila za zaposlenike

 • informiranje i obuka zaposlenika o provođenju procedura za zaštitu zaposlenika i posjetitelja te procedura u slučaju zaraze zaposlenika ili posjetitelja
 • fizički razmak (posebno zaposlenika koji su u doticaju s gostima od ostalih zaposlenika)
 • nošenje zaštitnih maski
 • mjerenje tjelesne temperature
 • dezinfekcija ruku i dezinfekcija radnih površina više puta dnevno
 • ograničen broj osoba u zatvorenoj prostoriji
 • za zdravstveno se osoblje primjenjuju protuepidemijske mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

2. Opća pravila za korisnike

 • nošenje zaštitnih maski u svim zajedničkim prostorima (ulazi, sanitarni čvorovi, ugostiteljski i trgovački sadržaji i objekti)
 • dezinfekcija ruku prilikom ulaska u objekte i zajedničke sadržaje
 • ograničen broj korisnika
 • fizički razmak
 • primjereno odlaganje otpada (korištene maske za lice i dr.)

3. Čišćenje objekata

 • redovita dezinfekcija prostora i opreme s kojom su posjetitelji i zaposlenici u doticaju
 • dezinfekcijska sredstva (na ulazu u objekt, na ulazu u zajedničke sadržaje, na ulazu u dizalo, na ulazu u ugostiteljske sadržaje)
 • redovito provjetravanje svih prostorija
 • povećana učestalost čišćenja i dezinfekcije sanitarnih čvorova
 • redovito pročišćavanje i dezinfekcija filtera klima uređaja, ventilacije i uređaja za grijanje

4. Recepcija/Ulaz

 • online kupnja i/ili beskontaktno plaćanje
 • online prijava ili prijava automatom za registraciju, ili prijava sa skraćenim vremenskim zadržavanjem
 • zaštitna pregrada na recepcijskom pultu
 • unaprijed najavljena odjava kako bi se mogao pripremiti račun radi što kraćeg zadržavanja gosta na recepciji
 • postavljeni plakati i informativni prikazi ili video obavijesti o općim mjerama za sprječavanje širenja COVID-19 te informacija o primjerenom odlaganju otpada (maske i dr.)
 • primjereno odlaganje otpada (korištene maske za lice i dr.)

5. Smještaj:

 • primjenjuju se protokoli po vrstama za smještaj

6. Ugostiteljski i trgovački sadržaji i objekti

 • primjenjuju se protokoli za ugostiteljske objekte i jamstvo suradnje s partnerima koji imaju oznaku sigurnosti

7. Transferi

 • primjenjuju se protokoli za transfere
 • jamstvo suradnje s partnerima koji imaju oznaku sigurnosti

8. Zdravstvene usluge

 • primjenjuju se protuepidemijske mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za zdravstvene ustanove
 • jamstvo suradnje s partnerima koji imaju oznaku sigurnosti
Prijava za oznaku Safe stay in Croatia

Pustolovni i ronilački turizam

1. Opća pravila za zaposlenike

 • informiranje i obuka zaposlenika o provođenju procedura za zaštitu zaposlenika i korisnika te procedura u slučaju zaraze zaposlenika ili korisnika
 • fizički razmak (posebno zaposlenika koji su u doticaju s korisnicima od ostalih zaposlenika)
 • nošenje zaštitnih maski
 • dezinfekcija ruku i dezinfekcija radnih površina više puta dnevno
 • smjenski rad
 • mjerenje tjelesne temperature
 • ograničen broj osoba u zatvorenoj prostoriji

2. Opća pravila za korisnike

 • dezinfekcija ruku
 • nošenje maski, izuzev tijekom aktivnosti
 • ograničen broj osoba u zatvorenim prostorijama
 • ograničena veličina grupe
 • fizički razmak
 • obvezna telefonska ili online rezervacija termina
 • beskontaktno ili online plaćanje

3. Provedba aktivnosti

 • vidljive obavijesti i informiranje korisnika o provođenju procedura za zaštitu zaposlenika i korisnika te procedura u slučaju zaraze zaposlenika ili korisnika
 • primjena općih i higijenskih mjera za prevenciju širenja bolesti COVID-19
 • osiguran prostor za presvlačenje za po jednu osobu u svlačionici ili presvlačenje na otvorenom uz održavanje fizičkog razmaka sukladno aktualnim uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • osigurati individualne bokseve za višak opreme ili zatražiti od samih sudionika nošenje vlastite opreme u vlastitom izletničkom ruksaku
 • ograničen broj dnevnih zarona radi osiguravanja potrebnog vremena za čišćenje i dezinfekciju opreme
 • mjesta za pauze moraju biti dovoljno velika da osiguraju razmak sukladno aktualnim uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • osigurati lunch paket ukoliko se nudi obrok
 • osigurati dovoljnu količinu dezinfekcijskog sredstva tijekom aktivnosti
 • obavljanje transfera u skladu s protokolima imajući u vidu specifičnosti da se radi o zatvorenim i poznatim grupama
 • omogućeno korištenje slušalica i zvučnika za vodiče
 • ograničeno vrijeme boravka unutar zaštićenih područja (nacionalni parkovi i parkovi prirode)
 • za svakog korisnika tijekom aktivnosti bilježiti vrijeme boravka, kontakt i grupu
 • osigurati prostor za odvojeno prikupljanje već uporabljene opreme koju je tek potrebno očistiti i dezinficirati
 • u slučaju potrebe pružanja prve pomoći osigurati uređaje, poput seta s filterom i maskom za reanimaciju, za izbjegavanje izravnog kontakta spasioca i spašavanog
 • primjereno odlaganje otpada (korištene maske za lice i dr.)

4. Čišćenje

 • redovita dezinfekcija prostora i svih površina s kojima je korisnik bio u kontaktu
 • između korisnika čistiti i dezinficirati opremu i alate s kojima su korisnici i zaposlenici u doticaju (kacige, pojasevi, neoprani, maske, peraje, odijela i dr.)
 • za dezinfekciju i čišćenje koristiti sredstva koja nisu štetna za okoliš
 • kod upotrebe specifičnih sredstava za čišćenje i dezinfekciju poduzeti mjere predostrožnosti
 • povećati učestalost čišćenja i dezinfekcije sanitarnih čvorova, svaka dva sata i češće
Prijava za oznaku Safe stay in Croatia

Bazeni i aquaparkovi

1. Opća pravila za zaposlenike

 • informiranje i obuka zaposlenika o provođenju procedura za zaštitu zaposlenika i gostiju te procedura u slučaju zaraze zaposlenika ili gosta
 • fizički razmak (posebno zaposlenika koji su u doticaju s gostima od ostalih zaposlenika)
 • nošenje zaštitnih maski
 • mjerenje tjelesne temperature 
 • dezinfekcija ruku i dezinfekcija radnih površina više puta dnevno
 • ograničen broj osoba u zatvorenom prostoru
 • smjenski rad
 • u slučaju sumnje na zdravstvene tegobe, svaki će zaposlenik biti upućen svom liječniku

2. Opća pravila za korisnike

 • ograničenje broja osoba u bazenima i zajedničkim prostorijama
 • fizički razmak
 • dezinfekcija ruku
 • internetsko ili beskontaktno plaćanje ulaznica
 • prije ulaska u kupališni dio obvezno tuširanje i prolazak kroz dezbarijere

3. Prostorni i tehnički uvjeti

 • dezinfekcija ruku
 • fizički razmak
 • ograničen broj osoba u bazenu
 • pravilno odlaganje otpada
 • redovito pročišćavanje i dezinfekcija filtera klima uređaja i ventilacije
 • redovita provjera dozatora i ostalih uređaja za dezinfekciju
 • dezbarijera - hiperklorirana ili s dezinfekcijskim sredstvom
 • postavljeni informativni prikazi ili video obavijesti o općim mjerama za sprječavanje širenja COVID-19
 • redovito provjetravanje svih prostorija, gdje je to moguće
 • ukoliko postoje, spasioci moraju obavljati samo svoj posao, bez upozoravanja gostiju na razmak, dezinfekciju ...

4. Čišćenje

 • redovita dezinfekcija prostora i opreme s kojom su gosti i zaposleni u doticaju
 • pojačano održavanje higijenskih uvjeta bazenskih voda
 • povećana učestalost čišćenja i dezinfekcije sanitarnih čvorova - svaka dva sata

5. Prostori za posluživanje hrane i pića i trgovački sadržaji:

 • primjenjuju se protokoli za ugostiteljske objekte i jamstvo suradnje s partnerima koji imaju oznaku sigurnosti
Prijava za oznaku Safe stay in Croatia

Plaže i kupališta

1. Opća pravila

 • vidljive obavijesti i informiranje gostiju o provođenju procedura za zaštitu zaposlenika i gostiju te procedura u slučaju zaraze zaposlenika ili gosta
 • ograničenje broja osoba u prostorima
 • fizički razmak
 • primjena općih i higijenskih mjera

2. Prostorni i tehnički uvjeti morskih i slatkovodnih plaža i kupališta

 • dezinfekcija ruku
 • fizički razmak
 • pravilno odlaganje otpada
 • redovita dezinfekcija prostora i opreme s kojom su gosti i zaposlenici u doticaju, te sanitarnih čvorova
 • ukoliko postoje, spasioci moraju obavljati samo svoj posao, bez upozoravanja gostiju na razmak, dezinfekciju...
 • redoviti monitoring vode za kupanje i rekreaciju

3. Prostori za posluživanje hrane i pića te trgovački sadržaji na morskim i slatkovodnim plažama i kupalištima:

 • primjenjuju se protokoli za ugostiteljske objekte i jamstvo suradnje s partnerima koji imaju oznaku sigurnosti

Infografika

Dokumenti

Priručnik za siguran boravak u Hrvatskoj
Prijava za oznaku Safe stay in Croatia