Turistički vodiči, agencije i informativni centri

Photo:Julien Duval

Kako najbolje upoznati zemlju i živjeti kao lokalci, najbolje će vam pojasniti turistički vodiči koji znaju sve skrivene znamenitosti i legende o svakom mjestu u Hrvatskoj. Dok će vas jedni voditi putevima starih Rimljana, drugi vam možda otkriju svijet Kraljevog Grudobrana, Zvjezdanih ratova ili Winnetoua. U turističkim agencijama možete ugovoriti izlete koje ćete pamtiti godinama, a u turističkim informativnim centrima preuzeti brošure i karte za samostalno istraživanje i bezbrižno uživanje u ljepotama i tajnama Hrvatske.

Turistički vodiči

1. Opća pravila za vodiče

 • mjerenje tjelesne temperature prije vođenja, prije polaska na izlete, putovanja i dr.
 • nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima (vozilu, brodu, muzeju…)
 • dezinfekcija ruku i dezinfekcija radnih površina više puta dnevno
 • nositi sa sobom dezinfekcijsko sredstvo
 • fizička distanca između vodiča i gosta/korisnika
 • vodiči se ne rukuju s gostima
 • ograničen broj osoba u grupi u zatvorenim prostorima
 • upotreba mikrofona kako bi se omogućila dovoljna fizička distanca između vodiča i gosta/korisnika (ako je to moguće)
 • omogućena upotreba prijemnika sa slušalicama za goste kako bi se omogućila dovoljna fizička distanca između vodiča i gosta/korisnika (ako je to moguće)
 • dezinfekcija slušalica i prijemnika iza svakog gosta/korisnika
 • pridržavanje epidemioloških mjera na lokalitetima 
 • strogo poštivanje pravila ponašanja u zaštićenim područjima

2. Opća pravila za korisnike

 • nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru
 • dezinfekcija ruku
 • fizička distanca
 • ograničen broja osoba u grupi u zatvorenim prostorima
 • upotreba prijemnika sa slušalicama za goste kako bi se omogućila dovoljna fizička distanca između vodiča i gosta/korisnika (ako je to moguće)
 • pridržavanje epidemioloških mjera na lokalitetima 
 • strogo poštivanje pravila ponašanja u zaštićenim područjima
Prijava za oznaku Safe stay in Croatia

Poslovni turizam

1. Opća pravila za zaposlenike

 • informiranje i obuka zaposlenika o provođenju procedura za zaštitu zaposlenika i sudionika te procedura u slučaju zaraze zaposlenika ili sudionika
 • informiranje i obuka zaposlenika o svim trenutnim protuepidemijskim mjerama i preporukama važećima za sve vrste usluga koje koriste u organizaciji skupa/ događanja
 • fizički razmak (posebno zaposlenika koji su u doticaju sa sudionicima od ostalih zaposlenika)
 • nošenje zaštitnih maski
 • mjerenje tjelesne temperature
 • dezinfekcija ruku i dezinfekcija radnih površina više puta dnevno
 • ograničiti broj osoba u zatvorenom prostoru
 • pojačati kontrolu popisa sudionika
 • osigurati dovoljne količine dezinfekcijskih sredstava
 • osigurati zaštitne maske za 5 % od ukupnog broja sudionika (koje se mogu i ne moraju naplatiti)
 • jamstvo suradnje s partnerima koji imaju oznaku sigurnosti
 • kontrola provedbe sigurnosnih protokola kod svih partnera uključenih u organizaciju skupa

2. Opća pravila za sudionike

 • nošenje zaštitnih maski u svim zajedničkim prostorima hotela
 • dezinfekcija ruku
 • ograničiti broj sudionika u zajedničkim prostorijama objekta
 • fizički razmak

3. Organizacija izleta/transfera

 • higijena vozačkog mjesta
 • mjerenje tjelesne temperature
 • nošenje zaštitnih maski (vozač, putnici/izletnici, voditelj putovanja, turistički vodič)
 • dezinfekcija ruku
 • fizički razmak između vozača, voditelja putovanja, turističkih vodiča i putnika/izletnika
 • higijena putničkog prostora
 • zaštita između putnika i vozača (pleksiglas pregrada/slobodno putničko mjesto)
 • provjetravanje prostora vozila

4. Registracija sudionika prije i za vrijeme skupa

 • online registracija
 • unaprijed naplaćene kotizacije i svi ostali troškovi koje sudionik naručuje
 • u slučaju naplate na licu mjesta osigurati beskontaktno plaćanje
 • unaprijed pripremljeni konferencijski i ostali materijali
 • beskontaktna podjela konferencijskih i ostalih materijala
 • beskontaktna kontrola ulaza i prolaza unutar objekta
 • postavljanje zaštitne pregrade na registracijskom pultu
 • informacije i materijale na registracijskom pultu i info-deskovima dodatno plastificirati kako bi se mogli dezinficirati nakon svakog korištenja 
Prijava za oznaku Safe stay in Croatia

Turistički informativni centri

1. Opća pravila za zaposlenike

 • informiranje i obuka zaposlenika o provođenju procedura za zaštitu zaposlenika i korisnika te procedura u slučaju zaraze zaposlenika ili korisnika
 • mjerenje tjelesne temperature
 • fizički razmak
 • nošenje zaštitnih maski
 • dezinfekcija ruku i dezinfekcija radnih površina više puta dnevno
 • redovito provjetravanje radnog prostora (minimalno dva puta dnevno) ograničiti broj osoba u zatvorenom prostoru
 • komunicirati s klijentima i partnerima telefonski i/ili e-mailom te, prema potrebi, video vezom kad god je takva vrsta komunikacije moguća

2. Opća pravila za korisnike

 • preporučena komunikacija telefonski, e-mailom i/ili video vezom
 • nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru
 • dezinfekcija ruku
 • fizički razmak

3. Prostorni i tehnički uvjeti

Uz fizičku prisutnost korisnika:

 • na ulazu istaknuti bitne informacije i upute o ophođenju
 • na ulazu osigurati dezinfekcijsko sredstvo za ruke
 • ograničiti broj klijenata koji istovremeno borave u poslovnici
 • redovito pročišćavanje i dezinfekcija filtera klima uređaja, ventilacije i uređaja za grijanje
 • u slučaju je dvosmjenskog rada potrebno osigurati vremenski razmak između prve i druge smjene radi sprječavanja kontakta između djelatnika koji rade u različitim smjenama te čišćenja i dezinfekcije prostora i radnih površina
 • osigurati beskontaktno plaćanje kreditnim karticama

Bez fizičke prisutnosti korisnika:

 • redovito pročišćavanje i dezinfekcija filtera klima uređaja, ventilacije i uređaja za grijanje
 • u slučaju dvosmjenskog rada, osigurati vremenski razmak između prve i druge smjene radi sprječavanja kontakta između djelatnika koji rade u različitim smjenama te čišćenja i dezinfekcije prostora i radnih površina

Pružanje usluge izvan poslovnice:

 • poslovnice koje se nalaze u sklopu objekata namijenjenih trgovačkim aktivnostima, hotelima, sajamskim prostorijama, na kolodvorima ili terminalima za javne usluge kopnenog, pomorskog ili zračnog prijevoza i slično, dužne su se pridržavati propisanih epidemioloških mjera za objekte u kojima se nalaze

4. Usluge

Turistički transferi (agencijskim vozilima)

 • dezinfekcija vozila (autobus, minibus, kombi, osobno vozilo) prije i nakon svakog transfera
 • mjerenje tjelesne temperature vozača prije polaska, uz vođenje evidencije
 • nošenje zaštitne maske u vozilu - vozač i putnici
 • spremnik s dezinfekcijskim sredstvom na ulazu u vozilo

Organizirani izlet (agencijsko vozilo)

 • dezinfekcija vozila (autobus, minibus, kombi, osobno vozilo) prije i nakon svakog izleta
 • mjerenje tjelesne temperature vozača i vodiča prije polaska na izlet, uz vođenje evidencije
 • nošenje zaštitne maske u vozilu – vozač, vodič i putnici
 • mjerenje tjelesne temperature gostima prije polaska na izlet
 • osigurati spremnik s dezinfekcijskim sredstvom na ulazu u vozilu
 • poštovanje sigurnosnih protokola prilikom posjeta nacionalnim parkovima, parkovima prirode, muzejima i ostalim ustanovama

Organizirani izlet plovilom

 • dezinfekcija plovila prije i nakon svakog izleta
 • mjerenje tjelesne temperature posade i putnika prije polaska na izlet
 • nošenje zaštitne maske za vrijeme plovidbe – posada
 • nošenje zaštitne maske za vrijeme plovidbe u zatvorenim prostorima – putnici
 • osigurati spremnik s dezinfekcijskim sredstvom na ulazu u plovilo

Napomena: odgovornost za provođenje sigurnosnih mjera u vozilima u vlasništvu ili trajnom najmu agencija je na agencijama.

Prijava za oznaku Safe stay in Croatia

Turističke agencije

1. Opća pravila za zaposlenike

 • informiranje i obuka zaposlenika o provođenju procedura za zaštitu zaposlenika i korisnika te procedura u slučaju zaraze zaposlenika ili korisnika
 • mjerenje tjelesne temperature
 • fizički razmak
 • nošenje zaštitnih maski
 • dezinfekcija ruku i dezinfekcija radnih površina više puta dnevno
 • redovito provjetravanje radnog prostora (minimalno dva puta dnevno)
 • ograničiti broj osoba u zatvorenom prostoru
 • komunicirati s klijentima i partnerima telefonski i/ili e-mailom te, prema potrebi, video vezom kad god je takva vrsta komunikacije moguća

2. Opća pravila za korisnike

 • preporučena komunikacija telefonski, e-mailom i/ili video vezom
 • nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru
 • dezinfekcija ruku
 • fizički razmak

3. Prostorni i tehnički uvjeti

Uz fizičku prisutnost korisnika:

 • na ulazu istaknuti bitne informacije i upute o ophođenju
 • na ulazu osigurati dezinfekcijsko sredstvo za ruke
 • ograničiti broj klijenata koji istovremeno borave u poslovnici
 • redovito pročišćavanje i dezinfekcija filtera klima uređaja, ventilacije i uređaja za grijanje
 • u slučaju je dvosmjenskog rada potrebno osigurati vremenski razmak između prve i druge smjene radi sprječavanja kontakta između djelatnika koji rade u različitim smjenama te čišćenja i dezinfekcije prostora i radnih površina
 • osigurati beskontaktno plaćanje kreditnim karticama

Bez fizičke prisutnosti korisnika:

 • redovito pročišćavanje i dezinfekcija filtera klima uređaja, ventilacije i uređaja za grijanje
 • u slučaju dvosmjenskog rada, osigurati vremenski razmak između prve i druge smjene radi sprječavanja kontakta između djelatnika koji rade u različitim smjenama te čišćenja i dezinfekcije prostora i radnih površina

Pružanje usluge izvan poslovnice:

 • poslovnice koje se nalaze u sklopu objekata namijenjenih trgovačkim aktivnostima, hotelima, sajamskim prostorijama, na kolodvorima ili terminalima za javne usluge kopnenog, pomorskog ili zračnog prijevoza i slično, dužne su se pridržavati propisanih epidemioloških mjera za objekte u kojima se nalaze

4. Usluge

Turistički transferi (agencijskim vozilima)

 • dezinfekcija vozila (autobus, minibus, kombi, osobno vozilo) prije i nakon svakog transfera
 • mjerenje tjelesne temperature vozača prije polaska, uz vođenje evidencije
 • nošenje zaštitne maske u vozilu - vozač i putnici
 • spremnik s dezinfekcijskim sredstvom na ulazu u vozilo

Organizirani izlet (agencijsko vozilo)

 • dezinfekcija vozila (autobus, minibus, kombi, osobno vozilo) prije i nakon svakog izleta
 • mjerenje tjelesne temperature vozača i vodiča prije polaska na izlet, uz vođenje evidencije
 • nošenje zaštitne maske u vozilu – vozač, vodič i putnici
 • mjerenje tjelesne temperature gostima prije polaska na izlet
 • osigurati spremnik s dezinfekcijskim sredstvom na ulazu u vozilu
 • poštovanje sigurnosnih protokola prilikom posjeta nacionalnim parkovima, parkovima prirode, muzejima i ostalim ustanovama

Organizirani izlet plovilom

 • dezinfekcija plovila prije i nakon svakog izleta
 • mjerenje tjelesne temperature posade i putnika prije polaska na izlet
 • nošenje zaštitne maske za vrijeme plovidbe – posada
 • nošenje zaštitne maske za vrijeme plovidbe u zatvorenim prostorima – putnici
 • osigurati spremnik s dezinfekcijskim sredstvom na ulazu u plovilo

Napomena: odgovornost za provođenje sigurnosnih mjera u vozilima u vlasništvu ili trajnom najmu agencija je na agencijama.

Infografika

Dokumenti

Priručnik za siguran boravak u Hrvatskoj
Prijava za oznaku Safe stay in Croatia