Poslovni turizam

 Kako najbolje upoznati zemlju i živjeti kao lokalci, najbolje će vam pojasniti turistički vodiči koji znaju sve skrivene znamenitosti i legende o svakom mjestu u Hrvatskoj. Dok će vas jedni voditi putevima starih Rimljana, drugi vam možda otkriju svijet Kraljevog Grudobrana, Zvjezdanih ratova ili Winnetoua. U turističkim agencijama možete ugovoriti izlete koje ćete pamtiti godinama, a u turističkim informativnim centrima preuzeti brošure i karte za samostalno istraživanje i bezbrižno uživanje u ljepotama i tajnama Hrvatske.
Photo:Julien Duval

1. Opća pravila za zaposlenike

 • informiranje i obuka zaposlenika o provođenju procedura za zaštitu zaposlenika i sudionika te procedura u slučaju zaraze zaposlenika ili sudionika
 • informiranje i obuka zaposlenika o svim trenutnim protuepidemijskim mjerama i preporukama važećima za sve vrste usluga koje koriste u organizaciji skupa/ događanja
 • fizički razmak (posebno zaposlenika koji su u doticaju sa sudionicima od ostalih zaposlenika)
 • nošenje zaštitnih maski
 • mjerenje tjelesne temperature
 • dezinfekcija ruku i dezinfekcija radnih površina više puta dnevno
 • ograničiti broj osoba u zatvorenom prostoru
 • pojačati kontrolu popisa sudionika
 • osigurati dovoljne količine dezinfekcijskih sredstava
 • osigurati zaštitne maske za 5 % od ukupnog broja sudionika (koje se mogu i ne moraju naplatiti)
 • jamstvo suradnje s partnerima koji imaju oznaku sigurnosti
 • kontrola provedbe sigurnosnih protokola kod svih partnera uključenih u organizaciju skupa

2. Opća pravila za sudionike

 • nošenje zaštitnih maski u svim zajedničkim prostorima hotela
 • dezinfekcija ruku
 • ograničiti broj sudionika u zajedničkim prostorijama objekta
 • fizički razmak

3. Organizacija izleta/transfera

 • higijena vozačkog mjesta
 • mjerenje tjelesne temperature
 • nošenje zaštitnih maski (vozač, putnici/izletnici, voditelj putovanja, turistički vodič)
 • dezinfekcija ruku
 • fizički razmak između vozača, voditelja putovanja, turističkih vodiča i putnika/izletnika
 • higijena putničkog prostora
 • zaštita između putnika i vozača (pleksiglas pregrada/slobodno putničko mjesto)
 • provjetravanje prostora vozila

4. Registracija sudionika prije i za vrijeme skupa

 • online registracija
 • unaprijed naplaćene kotizacije i svi ostali troškovi koje sudionik naručuje
 • u slučaju naplate na licu mjesta osigurati beskontaktno plaćanje
 • unaprijed pripremljeni konferencijski i ostali materijali
 • beskontaktna podjela konferencijskih i ostalih materijala
 • beskontaktna kontrola ulaza i prolaza unutar objekta
 • postavljanje zaštitne pregrade na registracijskom pultu
 • informacije i materijale na registracijskom pultu i info-deskovima dodatno plastificirati kako bi se mogli dezinficirati nakon svakog korištenja