Adatvédelmi értesítés azon személyekre vonatkozóan

Adatvédelmi értesítés azon személyekre vonatkozóan

Adatvédelmi értesítés azon személyekre vonatkozóan, akik visszajelzést küldtek a Biztonságos tartózkodás Horvátországban biztonsági címkével rendelkező szolgáltatóról

Ez az értesítés tájékoztatást nyújt az Idegenforgalmi és Sportminisztérium (a továbbiakban: Minisztériumok), mint az adatfeldolgozás vezetője, által gyűjtött személyes adatok begyűjtéséről és feldolgozásáról, valamint a jogok védelméről. Ez az értesítés kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a felhasználói visszajelzések rögzítése céljából gyűjtöttek azzal a szolgáltatóval kapcsolatban, aki a Biztonságos tartózkodás Horvátországban feliratú biztonsági jelzéssel rendelkezik.

Adatfeldolgozási vezető és elérhetőség

Turisztikai és Sportminisztérium
10000 Zágráb

Prisavlje 14
Telefon: +385 1 6169 111
 email: [email protected]

A feltüntetett adatok egyben a személyes adatvédelmi tisztviselő adatai is.

Az összegyűjtendő személyes adatok és azok forrása

Az adatokat a Biztonságos tartózkodás Horvátországban feliratú biztonsági jelzéssel rendelkező szolgáltatóval kapcsolatos visszajelzések rögzítése céljából gyűjtik.

Az összegyűjtött adatok: név és vezetéknév, telefonszám és e-mail cím, amelyeket a válaszadók a safestayincroatia.hr weboldalon keresztül nyújtanak be

Az adatfeldolgozás célja és jogi alapja

Az összegyűjtött adatok a megfelelőségi jelölés hozzárendelése és az azon listára való felvétel céljából történnek, amely listán a megfelelőségi jelölést elnyerő alanyok találhatóak.

Az adatfeldolgozás jogi alapja:

• az adatfeldolgozás közérdekű feladat ellátásához vagy az adatfeldolgozás vezetője hatósági hatáskörének gyakorlásához szükséges, az EURÓPAI PARLAMENT (EU)  ÉS A TANÁCS 2016. április 27-én kelt 2016/679 számú RENDELETÉNEK 6. cikkelye (1) bekezdésének e) pontja értelmében, amely a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv (a továbbiakban: általános rendelet) hatályon kívül helyezéséről szól. Az említett feladatokat és hatásköröket az Általános rendelet és az Általános rendelet végrehajtásáról szóló Törvény rendelkezései írják elő.

Az összegyűjtött személyes adatokat nem használjuk fel az automatizált döntéshozatalhoz, ideértve a profilkészítést is.

Adatfogadók

Személyes adatait a minisztérium tisztviselői dolgozzák fel, és azokat nem teszik közzé és nem adják át harmadik feleknek.

A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatokat addig kezelik, amíg a személyes adatok feldolgozásának célját el nem érik, de legkésőbb a szolgáltató megfelelőségi jelölése használati jogának érvényességi ideje lejárata után számított 6 hónapig, amely szolgáltatóra a visszajelzés vonatkozott.

Az adatgyűjtés céljának és a meghatározott határidőknek a megszűnése után az adatokat törlik, és a hivatalos dokumentumokban szereplő adatokat a levéltári anyag tárolására vonatkozó előírások határideje szerint tárolják a tárolási rendszerben.

A válaszadók jogai

Az Ön jogai:
 • a személyes adatokhoz való hozzáférés joga,
 • a törlés joga,
 • a tiltakozás joga.

A jogok gyakorlása iránti kérelmet írásban vagy e-mailben a fent említett adatok felhasználásával lehet benyújtani a személyes adatvédelmi tisztviselőhöz.

A magánélet megsértésének és a jogtalan adatfeldolgozásnak gyanúja esetén joga van panaszt benyújtani a felügyeleti szervhez:

Személyes adatvédelmi ügynökség
10000 Zágráb

Selska cesta 136
 www.azop.hr/