Chorwackie parki

 Chorwacja słynie ze skarbów natury, nietkniętej przyrody, bogactwa świata roślin i zwierząt – więc nie pozostawia nikogo obojętnym. Dwanaście parków krajobrazowych i osiem parków narodowych, od skalistego parku Północny Welebit poprzez park Jezior Plitwickich do mokradeł parku Kopački rit, wyróżnia się swoim pięknem i stopniem zachowania nieskażonej przyrody. Poza relaksem na łonie natury, możecie odwiedzić liczne muzea i inne zabytki, a także odkrywać bogate chorwackie dziedzictwo kulturowo-historyczne, od  strojów narodowych i tradycyjnego rzemiosła , przez bajkowe zamki do chronionego przez UNESCO dziedzictwa niematerialnego. 
   
  
Photo:Julien Duval

1. Ogólne zasady dla pracowników:

 • informowanie oraz szkolenie pracowników w zakresie stosowania procedur ochrony pracowników i odwiedzających, a także procedur w przypadku zarażenia pracownika lub odwiedzającego;
 • zachowanie dystansu społecznego (szczególnie pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z gośćmi od pozostałych pracowników);
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych i rękawic;
 • mierzenie temperatury ciała;
 • częsta dezynfekcja rąk, jeśli nie są w widoczny sposób Konieczne mycie wodą i mydłem oraz dezynfekcja, jeśli są w widoczny sposób zabrudzone. Dezynfekcja powierzchni roboczych kilka razy dziennie;
 • ograniczona liczba osób w zamkniętym pomieszczeniu.

2. Ogólne zasady dla odwiedzających:

 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych we wszystkich pomieszczeniach wspólnych (recepcja, wejścia, centra informacji, toalety, muzea, statki, obiekty handlowe i gastronomiczne, itp.);
 • dezynfekcja rąk (po wejściu do obiektów zamkniętych);
 • ograniczenie liczby odwiedzających;
 • zachowanie dystansu społecznego;
 • właściwe usuwanie odpadów;
 • ścisłe przestrzeganie przepisów dotyczących zachowywania na terenie obszaru chronionego.

3. Czyszczenie obiektów:

 • regularna dezynfekcja urządzeń, pomieszczeń i wszystkich innych powierzchni znajdujących się w obiekcie, a dotykanych przez odwiedzających i pracowników;
 • zapewnienie środków dezynfekujących (przy wejściu do obiektu, przy wejściu do pomieszczeń wspólnych, przy wejściu do windy, przy wejściu do obiektów gastronomicznych);
 • regularne wietrzenie wszystkich zamkniętych pomieszczeń;
 • zwiększona częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji toalet;
 • regularne czyszczenie oraz dezynfekcja filtrów klimatyzacyjnych i wentylacji, a także urządzeń grzewczych.

4. Recepcja/Wejście:

 • płatność przez Internet lub metodą zbliżeniową;
 • umieszczenie w widocznym miejscu oznaczeń lub materiałów video o ogólnych środkach zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19;
 • właściwe usuwanie odpadów.

5. Obiekty gastronomiczne i handlowe:

 • stosuje się protokoły dotyczące obiektów gastronomicznych i zapewnia współpracę z partnerami, którzy posiadają certyfikat bezpieczeństwa.

6. Pozostałe obiekty, atrakcje oraz programy edukacyjne:

 • zapewnia się współpracę z partnerami, którzy posiadają certyfikat bezpieczeństwa.

Infografika