Komunikacja/Transport

Chorwacja powiązana jest z resztą Europy i świata wszystkimi dostępnymi środkami komunikacji. Położona jest w centralnej części Europy przez co jest dostępna samochodem z dowolnego europejskiego miasta. Bez względu na to jaki środek transportu wybierzecie (lot samolotem, podróż autobusem, pociągiem, statkiem czy własnym samochodem), żeby dojechać do Chorwacji, cieszcie się podróżą od jej pierwszego do ostatniego momentu!

 

Transport

1. Ogólne zasady dla pracowników:

 • informowanie oraz szkolenie pracowników w zakresie stosowania procedur ochrony pracowników i gości, a także procedur w przypadku zarażenia pracownika lub gościa;
 • zachowanie dystansu społecznego;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych;
 • mierzenie temperatury ciała;
 • częsta dezynfekcja rąk, jeśli nie są w widoczny sposób zabrudzone. Konieczne mycie wodą i mydłem oraz dezynfekcja, jeśli są w widoczny sposób zabrudzone. Dezynfekcja powierzchni roboczych kilka razy dziennie.

2. Linie lotnicze

Ogólne zasady dla pasażerów

 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych, z wyjątkiem dzieci do 6 roku życia, podczas całego pobytu na pokładzie samolotu;
 • jeśli z powodów zdrowotnych pasażer nie może nosić maseczki ochronnej, obowiązkowe jest aktualne zaświadczenie lekarskie, które należy przedstawić w momencie odprawy, bordingu i wejścia na pokład;
 • unikanie niepotrzebnego dotykania powierzchni oraz korzystania z otworów wentylacyjnych;
 • zagwarantowanie dla każdego pasażera wilgotnych chusteczek do dezynfekcji, którymi można przetrzeć przestrzeń zajmowaną przez pasażera (siedzenie fotela, oparcie, podłokietnik, otwór wentylacyjny, itp.);
 • Podawanie posiłków: zgodnie z zaleceniami oraz instrukcjami krajowych i międzynarodowych organizacji ds. zdrowia publicznego dopuszcza się podawanie zapakowanych i zamkniętych posiłków oraz napojów podczas lotu.

Przed lotem:

 • zamieszczenie informacji i instrukcji dla podróżujących o braku możliwości podróży w przypadku, gdy:
  • mieli zdiagnozowany COVID-19, zgodnie z wytycznymi określonymi przez Chorwacki Instytut Zdrowia Publicznego;
  • pojawił się którykolwiek z objawów charakterystycznych dla COVID-19 (gorączka, kaszel, utrata smaku lub węchu, duszności), zgodnie z wytycznymi określonymi przez Chorwacki Instytut Zdrowia Publicznego;
  • byli w bliskim kontakcie osobą, która ma COVID-19, zgodnie z wytycznymi określonymi przez Chorwacki Instytut Zdrowia Publicznego;
 • boarding rozpoczyna się wcześniej, ponieważ stosuje się procedurę wejścia do samolotu w mniejszych grupach począwszy od tylnej części samolotu (5-10 pasażerów);
 • na terminalu pasażerskim i podczas wejścia do samolotu należy zachowywać dystans społeczny;
 • dozwolona wielkość i ilość bagażu podręcznego: należy dostosować się do obecnej sytuacji i warunków transportu – dopuszczalne są torebki damskie, mniejsze plecaki i torby na laptop, które można nosić na ramieniu, większy bagaż podręczny należy przekazać do luku bagażowego w punkcie odprawy;
 • umożliwienie odprawy online;
 • kontrola, czy wszyscy pasażerowie danego lotu wypełnili tzw. formularz zdrowotny (Health Declaration Form w formie elektronicznej, w zależności od kraju przeznaczenia).

Podczas lotu:

 • komunikowane są obowiązkowe wytyczne dotyczące bezpiecznego podróżowania samolotem w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się choroby COVID-19;
 • należy unikać niepotrzebnego dotykania powierzchni i korzystania z otworu wentylacyjnego;
 • zminimalizować poruszanie się po pokładzie samolotu do czynności koniecznych;
 • obowiązkowe wypełnianie formularza PLF (ang. Passenger Locator Form), który używany jest do kontaktu z pasażerem, jeśli przy dodatkowej diagnostyce okaże się, że któryś z pasażerów ma pozytywny wynik testu na COVID-19, a był obecny na tym rejsie (Uwaga: w zależności od wymogów kraju przeznaczenia).

Powietrze na pokładzie samolotu:

 • Pasażerowie i załoga oddychają mieszanką świeżego i recyrkulowanego powietrza. Powietrze na pokładzie miesza się z dopływem świeżego powietrza i przechodzi przez filtry HEPA. Są to filtry, które mogą wyeliminować mniejsze cząsteczki, takie jak bakterie i wirusy, a używane są także w szpitalach.

Po wylądowaniu:

 • po wylądowaniu wyjście z samolotu organizowane jest w mniejszych grupach według wskazówek załogi samolotu;
 • obowiązkowe jest noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych;
 • zachowanie dystansu społecznego.

Dezynfekcja i czyszczenie samolotu:

  • zaostrzone środki higieny oraz dezynfekcja zgodnie z możliwościami podczas codziennego regularnego czyszczenia pokładu;
  • załoga ma do dyspozycji rożne środki dezynfekujące.

  3. Taksówki

  Pojazd

  • umieszczenie w widocznym miejscu istotnych informacji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego;
  • podczas jazdy powinna być zapewniona odpowiednia wentylacja;
  • dezynfekcja pojazdu przed i po transferze;
  • zapewnienie wystarczającej ilości ręczników papierowych i środków do dezynfekcji do czyszczenia powierzchni w pojeździe oraz urządzeń POS.

  4.    Autobusy (przewozy tymczasowe i okazjonalne):

  Zasady dla kierowców

  • kilka razy dziennie należy dezynfekować fotel kierowcy i kabinę, a szczególnie powierzchnie często dotykane, jak np. klamki, kierownica, deska rozdzielcza;
  • zaleca się noszenie maseczki przez jazdy, jeśli kierowcy noszenie poprawnie założonej maseczki ochronnej nie przeszkadza w bezpiecznym kierowaniu pojazdem. Maseczka ochronna powinna być regularnie zmieniana, obowiązkowo zawsze kiedy stanie się wilgotna i mokra.  Przed i po założeniu maseczki należy umyć ręce ciepłą woda i mydłem lub je zdezynfekować. Zużyte maseczki jednorazowe należy wyrzucić do worka w zamkniętym, koszu na śmieci.

  Autobus

  • regularne czyszczenie i wietrzenie wnętrza pojazdu (autobusu) przed i po transferze;
  • zaleca się umieszczenie fizycznej bariery między siedzeniem kierowcy a pasażerami (np. ścianka z pleksi lub podobne), a jeśli nie będzie to możliwe, wyłączenie z użytkowania foteli za kierowcą;
  • regularne wietrzenie wnętrza pojazdu przy okazji postojów. W trakcie jazdy należy korzystać z wentylacji.  
  • umożliwienie i preferowanie zakupu biletów online lub płatności zbliżeniowych.  Jeśli korzysta się z klasycznej płatności kartą lub gotówką, należy zdezynfekować ręce po dokonaniu płatności.
  • liczba i rozmieszczenie pasażerów powinna zapewnić przewidzianą przepisami odległość między pasażerami.  Jedna osoba powinna zajmować jeden rząd siedzeń, w taki sposób, że pasażerowie znajdują się na przemian po lewej i po prawej stronie.

  5. Linie promowe i katamarany

  Zasady dla pasażerów:

  • noszenie prawidłowo założonych maseczek ochronnych podczas pobytu na jednostce pływającej w przestrzeni zamkniętej oraz utrzymywanie minimalnej odległości 1,5 m między osobami;
  • dezynfekcja rąk (przy wejściu do zamkniętych powierzchni na jednostce pływającej);
  • ograniczona liczba osób przebywających we wspólnych przestrzeniach jednostki pływającej;
  • zaleca się, aby pasażerowie samodzielnie wnosili bagaż na pokład. Załoga pomoże w przenoszeniu bagażu na prośbę pasażera.

  Higiena przestrzeni pasażerskich:

  • regularna dezynfekcja przestrzeni pasażerskiej (po każdym transferze), a szczególną uwagę należy zwrócić na wyposażenie/miejsca i powierzchnie, które są często dotykane;
  • czyszczenie i dezynfekcja wspólnych toalet na jednostce pływającej kilka razy dziennie;
  • środki do dezynfekcji dostępne przy wejściu do przestrzeni pasażerskich i wspólnych toalet;  
  • regularne wietrzenie wnętrza jednostki pływającej  przed i po transferze;
  • regularne czyszczenie oraz dezynfekcja filtrów klimatyzacyjnych i wentylacji;

  Uwaga: dezynfekcja jednostki pływającej powinna być wykonywana zgodnie z  zaleceniami  Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego dotyczącymi dezynfekcji statków.

  Usługi gastronomiczne – Zalecenia dotyczące obsługiwania gości:

  • obsługa gości zgodnie z aktualnymi zaleceniami Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego.
  • usunięcie menu i cenników ze stołów, dostępne będą na prośbę gościa (opcja: forma digitalna QR kodu lub jednorazowe drukowane lub laminowane);
  • dezynfekcja stołów, menu i cenników po każdym gościu;
  • nakrycie stołów i podawanie sztućców zgodnie z aktualnymi zaleceniami Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego;
  • odległość jednego stołu od drugiego zgodnie z aktualnymi zaleceniami Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego;
  • dystans społeczny między poszczególnymi grupami gości zgodnie z aktualnymi zaleceniami Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego;

  Zalecenia dla linii promowych i katamaranów:    

  Przestrzenie wspólne:

  • ograniczenie liczny pasażerów zgodnie z zaleceniami Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego.

  Porty lotnicze

  1. Ogólne zasady dla pracowników i współpracowników:

  • informowanie oraz szkolenie pracowników w zakresie stosowania procedur ochrony pracowników i pasażerów, a także procedur w przypadku zarażenia pracownika lub pasażera;
  • zachowanie dystansu społecznego między pasażerami i pracownikami portu przez cały czas ich przebywania na terenie lotniska dzięki właściwym oznaczeniom;
  • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych;
  • mierzenie temperatury ciała;
  • częsta dezynfekcja rąk, jeśli nie są w widoczny sposób zabrudzone. Konieczne mycie wodą i mydłem oraz dezynfekcja, jeśli są w widoczny sposób zabrudzone. Dezynfekcja powierzchni roboczych kilka razy dziennie;
  • ograniczenie liczby osób w pomieszczeniach zamkniętych.

  2. Ogólne zasady w porcie lotniczym:

  • umożliwienie dostępu do dodatkowych informacji i pomocy ze strony doświadczonych i wyedukowanych pracowników;
  • umożliwienie odprawy self check-in na terminalu pasażerskim;
  • specjalne oznaczenie kierunku poruszania się po terminalu;
  • umieszczenie widocznych informacji dotyczących przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podróży (komunikaty dźwiękowe, video, plakaty);
  • zapewnienie bezkontaktowych dozowników środków dezynfekujących na określonych miejscach terminalu pasażerskiego;
  • zamontowanie przegrody ochronnej – dotyczy wszystkich obiektów komercyjnych i punktów obsługi pasażerów (sklepy, obiekty gastronomiczne, kantory, sprzedaż biletów, punkty pobierania opłat za parking, rent-a-car, agencje, itp.);
  • zapewnienie prawidłowej utylizacji zużytych masek i rękawiczek.

  3. Ogólne zasady dla pasażerów:

  • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych na terenie portu lotniczego;
  • zachowanie dystansu społecznego;
  • dezynfekcja rąk: przy wejściu do obiektu, przed konsumpcją jedzenia i picia. W przypadku dłuższego przebywania na ternie portu lotniczego obowiązkowe mycie rąk przy pomocy mydła i wody;
  • stosowanie się do oznaczeń dotyczących poruszania się po terminalu pasażerskim;
  • ograniczenie bezpośredniego kontaktu z powierzchniami, a także innymi osobami.

  4. Ogólne zasady przed przyjazdem do portu lotniczego:

  • Zamieszczenie informacji i instrukcji dla podróżujących o braku możliwości podróży w przypadku, gdy:
   • mieli zdiagnozowany COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dniach przed planowanym lotem,
   • pojawił się którykolwiek z objawów charakterystycznych dla COVID-19 (gorączka, kaszel, utrata smaku lub węchu, duszności) w ostatnich 8 dniach przed planowanym lotem,
   • w ostatnich 14 dniach przed planowanym lotem byli w bliskim kontakcie (co najmniej 2 metry i przez ponad 15 minut) z osobą, która ma COVID-19;
  • umożliwienie odprawy online przed przyjazdem do portu lotniczego.

  5. Czyszczenie:

  • zaostrzone środki higieny oraz dezynfekcja terminalu pasażerskiego, autobusów i wyposażenia obiektu (ruchome schody, uchwyty, krzesła, stoły, stanowiska, toalety, systemy wentylacyjne, urządzenia POS, urządzenia self check-in, windy, podłogi, itp.);
  • regularne wietrzenie wszystkich pomieszczeń, gdzie jest to możliwe.

  6. Obiekty gastronomiczne i handlowe:

  • stosuje się ogólne obostrzenia w zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19 i zapewnia współpracę z partnerami, którzy posiadają certyfikat bezpieczeństwa.

  Dworce i porty

  1. Ogólne zasady dla pracowników:

  • informowanie oraz szkolenie pracowników w zakresie stosowania procedur ochrony pracowników i pasażerów, a także procedur w przypadku zarażenia pracownika lub pasażera;
  • zachowanie dystansu społecznego między pasażerami i pracownikami portu przez cały czas ich przebywania na jego terenie dzięki właściwym oznaczeniom;
  • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych;
  • mierzenie temperatury ciała;
  • częsta dezynfekcja rąk, jeśli nie są w widoczny sposób zabrudzone. Konieczne mycie wodą i mydłem oraz dezynfekcja, jeśli są w widoczny sposób zabrudzone. Dezynfekcja powierzchni roboczych kilka razy dziennie;
  • ograniczenie liczby osób w pomieszczeniach zamkniętych;
  • regularne wietrzenie pomieszczeń;
  • w przypadku podejrzenia problemów zdrowotnych, każdy pracownik zostanie skierowany niezwłocznie do lekarza.

  2. Ogólne zasady dla pasażerów:

  • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych na terenie portu lotniczego;
  • zachowanie dystansu społecznego;
  • dezynfekcja rąk: przy wejściu do obiektu;
  • stosowanie się do oznaczeń dotyczących poruszania się po terminalu.

  3. Ogólne zasady na dworcu i w porcie:

  • umożliwienie dostępu do dodatkowych informacji i pomocy ze strony doświadczonych i wyedukowanych pracowników;
  • specjalne oznaczenie kierunku poruszania się po terminalu;
  • umieszczenie widocznych informacji dotyczących przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podróży (komunikaty dźwiękowe, video, plakaty);
  • zapewnienie bezkontaktowych dozowników środków dezynfekujących w określonych miejscach terminalu;
  • zamontowanie przegrody ochronnej – dotyczy wszystkich obiektów komercyjnych i punktów obsługi pasażerów (sklepy, obiekty gastronomiczne, kantory, sprzedaż biletów, punkty pobierania opłat za parking, rent-a-car, agencje, itp.);
  • umożliwienie zakupu maseczek ochronnych i środków dezynfekcyjnych do rąk w buteleczkach;
  • zapewnienie prawidłowej utylizacji zużytych masek i rękawiczek.

  4. Czyszczenie obiektu:

  • regularna dezynfekcja pomieszczeń wspólnych, szczególną uwagę należy poświęcić często dotykanym powierzchniom;
  • regularne wietrzenie wszystkich pomieszczeń;
  • zwiększenie częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji toalet, co dwie godziny lub częściej;
  • regularne czyszczenie i dezynfekcja filtrów urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacji oraz urządzeń grzewczych.

  5. Obiekty gastronomiczne i handlowe:

  • stosuje się ogólne obostrzenia w zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19 i zapewnia współpracę z partnerami, którzy posiadają certyfikat bezpieczeństwa.

  Przystanie

  1. Ogólne zasady dla pracowników:

  • informowanie oraz szkolenie pracowników w zakresie stosowania procedur ochrony pracowników i gości, a także procedur w przypadku zarażenia pracownika lub gościa;
  • zachowanie dystansu społecznego (szczególnie pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z gośćmi od pozostałych pracowników);
  • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych;
  • częsta dezynfekcja rąk, jeśli nie są w widoczny sposób Konieczne mycie wodą i mydłem oraz dezynfekcja, jeśli są w widoczny sposób zabrudzone. Dezynfekcja powierzchni roboczych kilka razy dziennie;
  • mierzenie temperatury ciała przy przyjściu do pracy;
  • wejście i zejście gości z jednostek pływających w grupach.

  2. Ogólne zasady dla użytkowników:

  • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych we wszystkich pomieszczeniach wspólnych (przystań, autobusy, atrakcje turystyczne i obiekty gastronomiczne w destynacji);
  • dezynfekcja rąk przy wejściu do wszystkich obiektów w destynacji;
  • ograniczenie liczby gości w pomieszczeniach wspólnych przystani podczas wejścia/zejścia;
  • zachowanie dystansu społecznego;
  • mierzenie temperatury ciała gościowi w momencie wejścia na pokład (obowiązek załogi statku).

  3. Czyszczenie obiektu:

  • regularna dezynfekcja urządzeń, pomieszczeń i wszystkich innych powierzchni znajdujących się w przystani, a dotykanych przez gości i pracowników;
  • zapewnienie środków dezynfekujących przy wejściu/wyjściu z przystani;
  • zapewnienie podłogowych barier dezynfekcyjnych przy wejściu/wyjściu przystani;
  • regularne wietrzenie wszystkich zamkniętych pomieszczeń w przystani;
  • korzystanie z jednorazowych materiałów (papierowe ręczniki) w toaletach;
  • regularne czyszczenie oraz dezynfekcja filtrów klimatyzacyjnych i wentylacji, a także urządzeń grzewczych.

  Rent-a-car

  1. Ogólne zasady dla pracowników:

  • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych (w zamkniętym pomieszczeniu i podczas przekazywania lub odbioru pojazdu);
  • mierzenie temperatury ciała;
  • ograniczenie liczby osób w pomieszczeniach zamkniętych;
  • zachowanie dystansu społecznego;
  • częsta dezynfekcja rąk, jeśli nie są w widoczny sposób zabrudzone. Konieczne mycie wodą i mydłem oraz dezynfekcja, jeśli są w widoczny sposób zabrudzone. Dezynfekcja powierzchni roboczych kilka razy dziennie;
  • regularne wietrzenie pomieszczeń

  2. Ogólne zasady dla klientów:

  • dezynfekcja rąk: przy wejściu do obiektu;
  • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych (w zamkniętym pomieszczeniu i podczas przekazywania lub odbioru pojazdu);
  • zachowanie dystansu społecznego.

  3. Biuro

  • Udostępnienie przy wejściu istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego;
  • zapewnienie środka dezynfekcyjnego przy wejściu;
  • zamontowanie przegrody ochronnej między pracownikami a użytkownikami.

  4. Pojazd

  • dezynfekcja pojazdu przed i po wynajęciu.

  Infografika