Przystanie

 Chorwacja powiązana jest z resztą Europy i świata wszystkimi dostępnymi środkami komunikacji. Położona jest w centralnej części Europy przez co jest dostępna samochodem z dowolnego europejskiego miasta. Bez względu na to jaki środek transportu wybierzecie (lot samolotem, podróż autobusem, pociągiem, statkiem czy własnym samochodem), żeby dojechać do Chorwacji, cieszcie się podróżą od jej pierwszego do ostatniego momentu! 
  

1. Ogólne zasady dla pracowników:

 • informowanie oraz szkolenie pracowników w zakresie stosowania procedur ochrony pracowników i gości, a także procedur w przypadku zarażenia pracownika lub gościa;
 • zachowanie dystansu społecznego (szczególnie pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z gośćmi od pozostałych pracowników);
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych;
 • częsta dezynfekcja rąk, jeśli nie są w widoczny sposób Konieczne mycie wodą i mydłem oraz dezynfekcja, jeśli są w widoczny sposób zabrudzone. Dezynfekcja powierzchni roboczych kilka razy dziennie;
 • mierzenie temperatury ciała przy przyjściu do pracy;
 • wejście i zejście gości z jednostek pływających w grupach.

2. Ogólne zasady dla użytkowników:

 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych we wszystkich pomieszczeniach wspólnych (przystań, autobusy, atrakcje turystyczne i obiekty gastronomiczne w destynacji);
 • dezynfekcja rąk przy wejściu do wszystkich obiektów w destynacji;
 • ograniczenie liczby gości w pomieszczeniach wspólnych przystani podczas wejścia/zejścia;
 • zachowanie dystansu społecznego;
 • mierzenie temperatury ciała gościowi w momencie wejścia na pokład (obowiązek załogi statku).

3. Czyszczenie obiektu:

 • regularna dezynfekcja urządzeń, pomieszczeń i wszystkich innych powierzchni znajdujących się w przystani, a dotykanych przez gości i pracowników;
 • zapewnienie środków dezynfekujących przy wejściu/wyjściu z przystani;
 • zapewnienie podłogowych barier dezynfekcyjnych przy wejściu/wyjściu przystani;
 • regularne wietrzenie wszystkich zamkniętych pomieszczeń w przystani;
 • korzystanie z jednorazowych materiałów (papierowe ręczniki) w toaletach;
 • regularne czyszczenie oraz dezynfekcja filtrów klimatyzacyjnych i wentylacji, a także urządzeń grzewczych.