Rent-a-car

 Chorwacja powiązana jest z resztą Europy i świata wszystkimi dostępnymi środkami komunikacji. Położona jest w centralnej części Europy przez co jest dostępna samochodem z dowolnego europejskiego miasta. Bez względu na to jaki środek transportu wybierzecie (lot samolotem, podróż autobusem, pociągiem, statkiem czy własnym samochodem), żeby dojechać do Chorwacji, cieszcie się podróżą od jej pierwszego do ostatniego momentu! 
  

1. Ogólne zasady dla pracowników:

 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych (w zamkniętym pomieszczeniu i podczas przekazywania lub odbioru pojazdu);
 • mierzenie temperatury ciała;
 • ograniczenie liczby osób w pomieszczeniach zamkniętych;
 • zachowanie dystansu społecznego;
 • częsta dezynfekcja rąk, jeśli nie są w widoczny sposób zabrudzone. Konieczne mycie wodą i mydłem oraz dezynfekcja, jeśli są w widoczny sposób zabrudzone. Dezynfekcja powierzchni roboczych kilka razy dziennie;
 • regularne wietrzenie pomieszczeń

2. Ogólne zasady dla klientów:

 • dezynfekcja rąk: przy wejściu do obiektu;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych (w zamkniętym pomieszczeniu i podczas przekazywania lub odbioru pojazdu);
 • zachowanie dystansu społecznego.

3. Biuro

 • Udostępnienie przy wejściu istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego;
 • zapewnienie środka dezynfekcyjnego przy wejściu;
 • zamontowanie przegrody ochronnej między pracownikami a użytkownikami.

4. Pojazd

 • dezynfekcja pojazdu przed i po wynajęciu.

Infografika