Przewodnicy turystyczni, biura podróży, centra informacji turystycznej

Photo:Julien Duval

Przewodnicy turystyczni podpowiedzą Wam jak najlepiej poznać nasz kraj. Oni są prawdziwą skarbnicą wiedzy o zabytkach i miejscowych legendach. Podczas gdy, jedni poprowadzą Was szlakami starożytnych Rzymian, drudzy odkryją przed wami świat Królewskiej Przystani, Gwiezdnych wojen czy Winetou. W biurach podróży możecie zamówić wycieczki, które będziecie pamiętać przez lata, a w centrach informacji turystycznej otrzymacie broszury i mapy, aby móc samodzielnie i beztrosko cieszyć się pięknem tajemniczej Chorwacji.

 

Tourist guides

1. General rules for guides

 • Measure body temperature before going on trips, travels, etc.
 • wearing protective masks indoors (vehicle, boat, museum)
 • hand disinfection and disinfection of work surfaces several times a day
 • carry a disinfectant with you
 • physical distance between the guide and the guest / user
 • guides do not shake hands with guests/users
 • a limited number of people in the group indoors
 • use of a microphone to allow sufficient physical distance between the guide and the guest / user (if possible)
 • the use of a receiver headphones for guest/user is enabled to allow sufficient physical distance between the guide and the guest/user (if possible)
 • disinfection of headphones and receivers behind each guest/user
 • adherence to epidemiological measures at localities
 • strict adherence to rules of conduct in protected areas

2. General rules for users

 • Measure of body temperature by the user before going on trips, travels, etc.
 • wearing protective masks indoors
 • hand disinfection
 • physical distance
 • limited number of people in the group indoors
 • use of receivers with headphones for guests to allow sufficient physical distance between the guide and the guest / user (if possible)
 • adherence to epidemiological measures at localities
 • strict adherence to rules of conduct in protected areas

Biura podróży

1. Zasady ogólne dla pracowników:

 • informowanie oraz szkolenie pracowników w zakresie stosowania procedur ochrony pracowników i klientów, a także procedur w przypadku zarażenia pracownika lub klienta;
 • mierzenie temperatury ciała;
 • zachowanie dystansu społecznego;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych;
 • częsta dezynfekcja rąk, jeśli nie są w widoczny sposób zabrudzone. Konieczne mycie wodą i mydłem oraz dezynfekcja, jeśli są w widoczny sposób zabrudzone. Dezynfekcja powierzchni roboczych kilka razy dziennie;
 • regularne wietrzenie pomieszczeń, minimalnie 2 razy dziennie;
 • ograniczenie liczby osób przebywających w zamkniętym pomieszczeniu;
 • komunikacja z klientami i partnerami przez telefon, a także przez Internet.

2. Zasady ogólne dla klientów:

 • zalecana komunikacja przez telefon oraz przez Internet.
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych w zamkniętym pomieszczeniu;
 • częsta dezynfekcja rąk;
 • zachowanie dystansu społecznego.

3. Warunki przestrzenno-techniczne

Przy fizycznej obecności klienta w biurze:

 • wyróżnienie przy wejściu ważnych informacji i instrukcji;
 • zapewnienie środka dezynfekującego przy wejściu;
 • ograniczenie liczby klientów, którzy równocześnie przebywają w biurze;
 • regularne czyszczenie i dezynfekcja filtrów urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacji i urządzeń grzewczych;
 • w przypadku pracy dwuzmianowej, należy zapewnić większą przerwę między pierwszą i drugą zmianą, by zapobiec kontaktowi pracowników, pracujących w różnych zmianach oraz w celu czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, a także powierzchni roboczych;
 • zapewnienie możliwości płatności zbliżeniowych.

Bez fizycznej obecności klienta w biurze:

 • regularne czyszczenie i dezynfekcja filtrów urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacji i urządzeń grzewczych;
 • w przypadku pracy dwuzmianowej, należy zapewnić większą przerwę między pierwszą i drugą zmianą, by zapobiec kontaktowi pracowników, pracujących na różnych zmianach oraz w celu czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, a także powierzchni roboczych.

Świadczenie usług poza biurem:

 • placówki zlokalizowane w obiektach przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej, hotelach, powierzchniach targowych, dworcach lub terminalach publicznego transportu lądowego, morskiego lub powietrznego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów epidemiologicznych dotyczących obiektów, w których funkcjonują.

4. Usługi

Transfery (pojazdami należącymi do biura podróży):

 • dezynfekcja pojazdu (autobus, minibus, kombi, samochód osobowy) przed i po każdym transferze;
 • mierzenie temperatury ciała kierowcy przed wyjazdem, a także prowadzenie ewidencji;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych w pojeździe – dotyczy kierowcy i pasażerów;
 • zapewnienie dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym przy wejściu do pojazdu.

Zorganizowana wycieczka (pojazdami należącymi do biura podróży):

 • dezynfekcja pojazdu (autobus, minibus, kombi, samochód osobowy) przed i po każdej wycieczce;
 • mierzenie temperatury ciała kierowcy i przewodnika przed rozpoczęciem wycieczki, a także prowadzenie ewidencji;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych w pojeździe – dotyczy kierowcy, przewodnika i pasażerów;
 • mierzenie temperatury ciała uczestników wycieczki przed rozpoczęciem wycieczki;
 • zapewnienie dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym przy wejściu do pojazdu;
 • przestrzeganie protokołów bezpieczeństwa podczas wizyt w parkach narodowych, parkach krajobrazowych, muzeach i innych instytucjach.

Zorganizowana wycieczka statkiem:

 • dezynfekcja jednostki pływającej przed i po wycieczce;
 • mierzenie temperatury członków załogi i pasażerów przed wypłynięciem na wycieczkę;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych podczas rejsu – załoga;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych w pomieszczeniach zamkniętych podczas rejsu – pasażerowie;
 • zapewnienie dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym przy wejściu na pokład.

Uwaga: 

biuro podróży odpowiedzialne jest za przestrzeganie środków bezpieczeństwa w pojazdach będących ich własnością lub stale przez nie wynajmowanych.

Turystyka biznesowa

1. Ogólne zasady dla pracowników:

 • informowanie oraz szkolenie pracowników w zakresie stosowania procedur ochrony pracowników i klientów, a także procedur w przypadku zarażenia pracownika lub klienta;
 • informowanie i szkolenie pracowników na temat obecnych sposobów zapobiegania epidemii, a także obowiązujących zaleceniach dla wszystkich rodzajów usług dotyczących organizacji konferencji/wydarzenia;
 • zachowanie dystansu społecznego;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych;
 • mierzenie temperatury ciała;
 • częsta dezynfekcja rąk, jeśli nie są w widoczny sposób zabrudzone. Konieczne mycie wodą i mydłem oraz dezynfekcja, jeśli są w widoczny sposób zabrudzone. Dezynfekcja powierzchni roboczych kilka razy dziennie;
 • ograniczenie liczby osób przebywających w zamkniętym pomieszczeniu;
 • ściślejsza kontrola listy uczestników;
 • zapewnienie wystarczającej ilości środków dezynfekcyjnych;
 • zapewnienie maseczek ochronnych dla 5% łącznej liczby uczestników (za które można, ale nie trzeba pobierać opłatę);
 • zapewnienie współpracy z partnerami, którzy posiadają certyfikat bezpieczeństwa;
 • kontrola realizacji protokołów bezpieczeństwa u wszystkich partnerów włączonych w organizację konferencji/wydarzenia.

2. Ogólne zasady dla uczestników:

 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych w zamkniętym pomieszczeniu;
 • częsta dezynfekcja rąk;
 • ograniczenie liczby uczestników w pomieszczeniach zamkniętych;
 • zachowanie dystansu społecznego.

3. Organizacja wycieczki/transferu:

 • dezynfekcja miejsca pracy kierowcy;
 • mierzenie temperatury ciała;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych w pojeździe – dotyczy kierowcy, przewodnika i pasażerów;
 • częsta dezynfekcja rąk;
 • utrzymywanie dystansu społecznego – dotyczy kierowcy, przewodnika i pasażerów;
 • dezynfekcja przestrzeni pasażerskiej;
 • wyłączenie z użytkowania foteli za kierowcą lub ścianka z pleksi;
 • regularne wietrzenie wnętrza

4. Rejestracja uczestników przed i podczas konferencji/wydarzenia:

 • rejestracja on-line;
 • płatność kotyzacji i innych usług online przed rozpoczęciem konferencji/wydarzenia;
 • w przypadku płatności na miejscu, zapewnienie płatności zbliżeniowych;
 • wcześniejsze przygotowane oraz bezkontaktowe rozdzielenie materiałów konferencyjnych i innych;
 • bezkontaktowa kontrola wejścia i przemieszczania się gości po obiekcie;
 • zamontowanie przegrody ochronnej na pulpicie recepcji;
 • informacje i materiały na stanowisku rejestracyjnym oraz w punktach informacyjnych należy dodatkowo zalaminować, aby można je było zdezynfekować po każdym użyciu.

Centra informacji turystycznej

1. Zasady ogólne dla pracowników:

 • informowanie oraz szkolenie pracowników w zakresie stosowania procedur ochrony pracowników i odwiedzających, a także procedur w przypadku zarażenia pracownika lub odwiedzającego;
 • zachowanie dystansu społecznego;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych;
 • częsta dezynfekcja rąk, jeśli nie są w widoczny sposób zabrudzone. Konieczne mycie wodą i mydłem oraz dezynfekcja, jeśli są w widoczny sposób zabrudzone. Dezynfekcja powierzchni roboczych kilka razy dziennie;
 • ograniczenie liczby osób przebywających w zamkniętym pomieszczeniu;
 • regularne wietrzenie pomieszczeń;
 • komunikacja z klientami i partnerami przez telefon, a także przez Internet.

2. Zasady ogólne dla odwiedzających:

 • zalecana komunikacja przez telefon oraz przez Internet;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych w zamkniętym pomieszczeniu;
 • częsta dezynfekcja rąk;
 • zachowanie dystansu społecznego.

3. Warunki przestrzenno-techniczne

Przy fizycznej obecności odwiedzającego w biurze:

 • wyróżnienie przy wejściu ważnych informacji i instrukcji;
 • zapewnienie środka dezynfekującego przy wejściu;
 • ograniczenie liczby odwiedzających jednocześnie przebywających w biurze;
 • regularne czyszczenie i dezynfekcja filtrów urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacji i urządzeń grzewczych;
 • w przypadku pracy dwuzmianowej, należy zapewnić większą przerwę między pierwszą i drugą zmianą, by zapobiec kontaktowi pracowników, pracujących w różnych zmianach oraz w celu czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, a także powierzchni roboczych;
 • zapewnienie możliwości płatności zbliżeniowych.

Bez fizycznej obecności odwiedzającego w biurze:

 • regularne czyszczenie i dezynfekcja filtrów urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacji i urządzeń grzewczych;
 • w przypadku pracy dwuzmianowej, należy zapewnić większą przerwę między pierwszą i drugą zmianą, by zapobiec kontaktowi pracowników, pracujących na różnych zmianach oraz w celu czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, a także powierzchni roboczych.

Świadczenie usług poza biurem:

 • placówki zlokalizowane w obiektach przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej, hotelach, powierzchniach targowych, dworcach lub terminalach publicznego transportu lądowego, morskiego lub powietrznego itp., zobowiązane są do przestrzegania przepisów epidemiologicznych dotyczących obiektów, w których funkcjonują.

4. Usługi

Transfery (pojazdami należącymi do biura podróży):

 • dezynfekcja pojazdu (autobus, minibus, kombi, samochód osobowy) przed i po każdym transferze;
 • mierzenie temperatury ciała kierowcy przed wyjazdem, a także prowadzenie ewidencji;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych w pojeździe – dotyczy kierowcy i pasażerów;
 • zapewnienie dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym przy wejściu do pojazdu.

Zorganizowana wycieczka (pojazdami należącymi do biura podróży):

 • dezynfekcja pojazdu (autobus, minibus, kombi, samochód osobowy) przed i po każdej wycieczce;
 • mierzenie temperatury ciała kierowcy i przewodnika przed rozpoczęciem wycieczki, a także prowadzenie ewidencji;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych w pojeździe – dotyczy kierowcy, przewodnika i pasażerów;
 • mierzenie temperatury ciała uczestników wycieczki przed rozpoczęciem wycieczki;
 • zapewnienie dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym przy wejściu do pojazdu;
 • przestrzeganie protokołów bezpieczeństwa podczas wizyt w parkach narodowych, parkach krajobrazowych, muzeach i innych instytucjach.

Zorganizowana wycieczka statkiem:

 • dezynfekcja jednostki pływającej przed i po wycieczce;
 • mierzenie temperatury członków załogi i pasażerów przed wypłynięciem na wycieczkę;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych podczas rejsu – załoga;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych w pomieszczeniach zamkniętych podczas rejsu – pasażerowie;
 • zapewnienie dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym przy wejściu na pokład.

Uwaga: biuro podróży odpowiedzialne jest za przestrzeganie środków bezpieczeństwa w pojazdach będących ich własnością lub stale przez nie wynajmowanych.

Infografika