Centra informacji turystycznej

 Przewodnicy turystyczni podpowiedzą Wam jak najlepiej poznać nasz kraj. Oni są prawdziwą skarbnicą wiedzy o zabytkach i miejscowych legendach. Podczas gdy, jedni poprowadzą Was szlakami starożytnych Rzymian, drudzy odkryją przed wami świat Królewskiej Przystani, Gwiezdnych wojen czy Winetou. W biurach podróży możecie zamówić wycieczki, które będziecie pamiętać przez lata, a w centrach informacji turystycznej otrzymacie broszury i mapy, aby móc samodzielnie i beztrosko cieszyć się pięknem tajemniczej Chorwacji. 
  
Photo:Julien Duval

1. Zasady ogólne dla pracowników:

 • informowanie oraz szkolenie pracowników w zakresie stosowania procedur ochrony pracowników i odwiedzających, a także procedur w przypadku zarażenia pracownika lub odwiedzającego;
 • zachowanie dystansu społecznego;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych;
 • częsta dezynfekcja rąk, jeśli nie są w widoczny sposób zabrudzone. Konieczne mycie wodą i mydłem oraz dezynfekcja, jeśli są w widoczny sposób zabrudzone. Dezynfekcja powierzchni roboczych kilka razy dziennie;
 • ograniczenie liczby osób przebywających w zamkniętym pomieszczeniu;
 • regularne wietrzenie pomieszczeń;
 • komunikacja z klientami i partnerami przez telefon, a także przez Internet.

2. Zasady ogólne dla odwiedzających:

 • zalecana komunikacja przez telefon oraz przez Internet;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych w zamkniętym pomieszczeniu;
 • częsta dezynfekcja rąk;
 • zachowanie dystansu społecznego.

3. Warunki przestrzenno-techniczne

Przy fizycznej obecności odwiedzającego w biurze:

 • wyróżnienie przy wejściu ważnych informacji i instrukcji;
 • zapewnienie środka dezynfekującego przy wejściu;
 • ograniczenie liczby odwiedzających jednocześnie przebywających w biurze;
 • regularne czyszczenie i dezynfekcja filtrów urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacji i urządzeń grzewczych;
 • w przypadku pracy dwuzmianowej, należy zapewnić większą przerwę między pierwszą i drugą zmianą, by zapobiec kontaktowi pracowników, pracujących w różnych zmianach oraz w celu czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, a także powierzchni roboczych;
 • zapewnienie możliwości płatności zbliżeniowych.

Bez fizycznej obecności odwiedzającego w biurze:

 • regularne czyszczenie i dezynfekcja filtrów urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacji i urządzeń grzewczych;
 • w przypadku pracy dwuzmianowej, należy zapewnić większą przerwę między pierwszą i drugą zmianą, by zapobiec kontaktowi pracowników, pracujących na różnych zmianach oraz w celu czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, a także powierzchni roboczych.

Świadczenie usług poza biurem:

 • placówki zlokalizowane w obiektach przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej, hotelach, powierzchniach targowych, dworcach lub terminalach publicznego transportu lądowego, morskiego lub powietrznego itp., zobowiązane są do przestrzegania przepisów epidemiologicznych dotyczących obiektów, w których funkcjonują.

4. Usługi

Transfery (pojazdami należącymi do biura podróży):

 • dezynfekcja pojazdu (autobus, minibus, kombi, samochód osobowy) przed i po każdym transferze;
 • mierzenie temperatury ciała kierowcy przed wyjazdem, a także prowadzenie ewidencji;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych w pojeździe – dotyczy kierowcy i pasażerów;
 • zapewnienie dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym przy wejściu do pojazdu.

Zorganizowana wycieczka (pojazdami należącymi do biura podróży):

 • dezynfekcja pojazdu (autobus, minibus, kombi, samochód osobowy) przed i po każdej wycieczce;
 • mierzenie temperatury ciała kierowcy i przewodnika przed rozpoczęciem wycieczki, a także prowadzenie ewidencji;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych w pojeździe – dotyczy kierowcy, przewodnika i pasażerów;
 • mierzenie temperatury ciała uczestników wycieczki przed rozpoczęciem wycieczki;
 • zapewnienie dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym przy wejściu do pojazdu;
 • przestrzeganie protokołów bezpieczeństwa podczas wizyt w parkach narodowych, parkach krajobrazowych, muzeach i innych instytucjach.

Zorganizowana wycieczka statkiem:

 • dezynfekcja jednostki pływającej przed i po wycieczce;
 • mierzenie temperatury członków załogi i pasażerów przed wypłynięciem na wycieczkę;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych podczas rejsu – załoga;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych w pomieszczeniach zamkniętych podczas rejsu – pasażerowie;
 • zapewnienie dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym przy wejściu na pokład.

Uwaga: biuro podróży odpowiedzialne jest za przestrzeganie środków bezpieczeństwa w pojazdach będących ich własnością lub stale przez nie wynajmowanych.

Infografika