Sport, rekreacja i zdrowie

Photo:Julien Duval

Jeśli zapytacie kogokolwiek na świecie o Chorwację, najprawdopodobniej będzie potrafił wskazać choć jednego chorwackiego sportowca. Nasi mistrzowie olimpijscy, mistrzowie świata i zdobywcy wielu innych odznaczeń są dzisiaj najlepszymi ambasadorami naszego kraju!

Nic dziwnego, że na swój zasłużony urlop wybierają właśnie Chorwację.

To tutaj znajdują nieograniczony wybór możliwości uprawiania sportu i rekreacji. Jest to również idealne miejsce dla naszych Gości do skorzystania z bogatej oferty wellness oraz turystyki zdrowotnej. Odpoczniecie przy pięknych basenach i nacieszycie się aquaparkami.  Znajdziecie tu również okazję do aktywnego spędzania czasu, a nawet nurkowania!

 

 

Turystyka zdrowotna

1. Ogólne zasady dla pracowników:

 • informowanie oraz szkolenie pracowników w zakresie stosowania procedur ochrony pracowników i gości, a także procedur w przypadku zarażenia pracownika lub gościa;
 • zachowanie dystansu społecznego (szczególnie pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z gośćmi od pozostałych pracowników);
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych;
 • częsta dezynfekcja rąk, jeśli nie są w widoczny sposób Konieczne mycie wodą i mydłem oraz dezynfekcja, jeśli są w widoczny sposób zabrudzone. Dezynfekcja powierzchni roboczych kilka razy dziennie;
 • mierzenie temperatury ciała przy przyjściu do pracy;
 • ograniczona liczba osób w zamkniętym pomieszczeniu;
 • w odniesieniu do personelu medycznego stosuje się obostrzenia Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego.

2. Ogólne zasady dla gości:

 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych we wszystkich pomieszczeniach wspólnych (recepcja, wejścia, toalety, obiekty handlowe i gastronomiczne);
 • ograniczenie liczby gości w pomieszczeniach wspólnych;
 • zachowanie dystansu społecznego;
 • właściwe usuwanie odpadów.

3. Czyszczenie obiektów:

 • regularna dezynfekcja urządzeń, pomieszczeń i wszystkich innych powierzchni znajdujących się w obiekcie, a dotykanych przez gości i pracowników;
 • zapewnienie środków dezynfekujących (przy wejściu do obiektu, przy wejściu do pomieszczeń wspólnych, przy wejściu do windy, przy wejściu do obiektów gastronomicznych);
 • regularne wietrzenie wszystkich zamkniętych pomieszczeń;
 • zwiększona częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji toalet;
 • regularne czyszczenie oraz dezynfekcja filtrów klimatyzacyjnych i wentylacji, a także urządzeń grzewczych.

4. Recepcja/Wejście:

 • płatność przez Internet lub metodą zbliżeniową;
 • informowanie oraz zachęcanie gości do skorzystania z usługi online check-in;
 • zamontowanie przegrody ochronnej na pulpicie recepcji;
 • ustalenie godziny wykwaterowania w celu wcześniejszego przygotowania rachunku i uniknięcia długiego zatrzymywania się gości w recepcji;
 • umieszczenie w widocznym miejscu oznaczeń lub materiałów video o ogólnych środkach zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19;
 • właściwe usuwanie odpadów.

5. Zakwaterowanie:

 • stosuje się protokoły zgodnie z rodzajem zakwaterowania.

6. Obiekty gastronomiczne i handlowe:

 • stosuje się protokoły dotyczące obiektów gastronomicznych i zapewnia współpracę z partnerami, którzy posiadają certyfikat bezpieczeństwa.

7. Transfery:

 • stosuje się protokoły dotyczące transferów i zapewnia współpracę z partnerami, którzy posiadają certyfikat bezpieczeństwa.

8. Usługi zdrowotne:

 • Stosuje się obostrzenia dotyczące zwalczania epidemii Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego dla placówek opieki zdrowotnej;
 • zapewnia się współpracę z partnerami, którzy posiadają certyfikat bezpieczeństwa.

Turystyka aktywna i nurkowanie

1. Ogólne zasady dla pracowników:

 • informowanie oraz szkolenie pracowników w zakresie stosowania procedur ochrony pracowników i gości, a także procedur w przypadku zarażenia pracownika lub gościa;
 • zachowanie dystansu społecznego (szczególnie pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z gośćmi od pozostałych pracowników);
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych;
 • częsta dezynfekcja rąk, jeśli nie są w widoczny sposób Konieczne mycie wodą i mydłem oraz dezynfekcja, jeśli są w widoczny sposób zabrudzone. Dezynfekcja powierzchni roboczych kilka razy dziennie;
 • praca zmianowa;
 • mierzenie temperatury ciała przy przyjściu do pracy;
 • ograniczona liczba osób w pomieszczeniach zamkniętych.

2. Ogólne zasady dla użytkowników:

 • częsta dezynfekcja rąk;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych, za wyjątkiem uczestnictwa w zajęciach;
 • ograniczona liczba osób w pomieszczeniach zamkniętych;
 • ograniczone wielkości grup;
 • zachowanie dystansu społecznego;
 • obowiązkowa rezerwacja terminu telefonicznie lub online;
 • płatność przez Internet lub metodą zbliżeniową.

3. Realizacja aktywności:

 • umieszczenie w widocznym miejscu oznaczeń, a także informowanie gości o stosowaniu procedur ochrony pracowników i gości oraz procedur w przypadku zarażenia pracownika lub gościa;
 • stosowanie prewencyjnych procedur w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19;
 • zapewniona przestrzeń do przebierania się dla 1 osoby w przebieralni lub przebieranie się pod gołym niebem przy zachowaniu dystansu społecznego zgodnie z aktualnymi zalecaniami Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego; 
 • zapewnienie indywidualnych boksów na nadwyżkę sprzętu lub prośba do uczestników, aby nosili własny sprzęt we własnych plecakach;   
 • ograniczona liczba zanurzeń w celu zapewnienia czasu potrzebnego na czyszczenie i dezynfekcję sprzętu;
 • miejsca na przerwy muszą być wystarczająco duże, aby zapewnić dystans społeczny zgodnie z aktualnymi zaleceniami Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego;
 • zapewnienie lunch paketu, jeśli w ofercie jest posiłek;
 • zapewnienie wystarczającej ilości środków dezynfekcyjnych podczas aktywności;
 • wykonywanie transferów zgodnie z protokołami bezpieczeństwa, mając przy tym na uwadze specyfikę grupy;
 • umożliwienie korzystania ze słuchawek i głośników dla przewodników;
 • ograniczony czas przebywania na obszarach chronionych (parki narodowe i parki krajobrazowe);
 • w przypadku każdego uczestnika ewidencjonowanie danych takich jak: czasu pobytu, kontakt i grupa;
 • zapewnienie przestrzeni na oddzielne gromadzenie zużytego już sprzętu, który należy ponownie oczyścić i dokładnie zdezynfekować;
 • w przypadku potrzeby udzielania pierwszej pomocy, zapewnić sprzęt taki jak zestaw z filtrem i maską reanimacyjną, by uniknąć bezpośredniego kontaktu ratownika i ratowanej osoby;
 • właściwe usuwanie odpadów.

4. Czyszczenie:

 • regularna dezynfekcja urządzeń, pomieszczeń i wszystkich innych powierzchni dotykanych przez uczestników;
 • w przerwach między zajęciami czyszczenie i dezynfekowanie sprzętu oraz wyposażenia, które jest często dotykane przez uczestników i pracowników (kaski, pasy, neopreny, maski, płetwy, pianki, itd.);
 • używanie do dezynfekcji i czyszczenia środków, które nie szkodzą środowisku;
 • należy zachować ostrożność przy stosowaniu określonych środków czyszczących i dezynfekujących;
 • zwiększenie częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji toalet, co dwie godziny i częściej.

Baseny i aquaparki

1. Ogólne zasady dla pracowników:

 • informowanie oraz szkolenie pracowników w zakresie stosowania procedur ochrony pracowników i gości, a także procedur w przypadku zarażenia pracownika lub gościa;
 • zachowanie dystansu społecznego (szczególnie pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z gośćmi od pozostałych pracowników);
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych;
 • mierzenie temperatury ciała przy przyjściu do pracy;
 • częsta dezynfekcja rąk, jeśli nie są w widoczny sposób Konieczne mycie wodą i mydłem oraz dezynfekcja, jeśli są w widoczny sposób zabrudzone. Dezynfekcja powierzchni roboczych kilka razy dziennie;
 • ograniczona liczba osób w pomieszczeniach zamkniętych;
 • praca zmianowa;
 • w przypadku podejrzenia problemów zdrowotnych, każdy pracownik bezzwłocznie zostanie skierowany do lekarza.

2. Ogólne zasady dla użytkowników:

 • ograniczona liczba osób w basenach i w pomieszczeniach wspólnych;
 • utrzymywanie dystansu społecznego;
 • częsta dezynfekcja rąk;
 • płatność przez Internet lub metodą zbliżeniową;
 • obowiązkowy prysznic i przejście przez barierę dezynfekującą przed wejściem do części wspólnej basenu/aquaparku.

3. Warunki przestrzenno-techniczne:

 • częsta dezynfekcja rąk;
 • utrzymywanie dystansu społecznego;
 • ograniczona liczba osób przebywających jednocześnie w basenie;
 • właściwe usuwanie odpadów;
 • regularne czyszczenie i dezynfekcja filtrów urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacji;
 • regularne sprawdzanie dozownika i pozostałych urządzeń do dezynfekcji;
 • bariera dezynfekcyjna: hiperchlorowana lub ze środkiem dezynfekującym;
 • umieszczenie w widocznym miejscu oznaczeń lub materiałów video o ogólnych środkach zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19;
 • regularne wietrzenie wszystkich pomieszczeń, gdzie tylko jest to możliwe;
 • ratownicy są zobowiązani wyłącznie do wypełniania swoich obowiązków a nie do zwracania uwagi gościom na zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcji, itd.

4. Czyszczenie:

 • regularna dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia często dotykanego przez gości i pracowników;
 • zaostrzone kryteria dotyczące higieny wody w basenie;
 • zwiększona częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji toalet, co dwie godziny.

5. Pomieszczenia, gdzie podawane jest jedzenie i napoje oraz obiekty handlowe:

 • stosuje się protokoły dotyczące obiektów gastronomicznych i zapewnia współpracę z partnerami, którzy posiadają certyfikat bezpieczeństwa.

Plaże i kąpieliska

1. Ogólne zasady:

 • umieszczenie w widocznym miejscu oznaczeń, a także informowanie gości o stosowaniu procedur ochrony pracowników i gości oraz procedur w przypadku zarażenia pracownika lub gościa;
 • ograniczenie liczby osób w pomieszczeniach wspólnych;
 • zachowanie dystansu społecznego;
 • przestrzeganie procedur sanitarnych.

2. Warunki przestrzenno-techniczne kąpielisk morskich i słodkowodnych oraz plaż:

 • częsta dezynfekcja rąk;
 • zachowanie dystansu społecznego;
 • właściwe usuwanie odpadów;
 • regularna dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia, które są często dotykane przez gości i pracowników, a także dezynfekcja toalet;
 • ratownicy są zobowiązani wyłącznie do wypełniania swoich obowiązków a nie do zwracania uwagi gościom na zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcji, itd.;
 • regularna kontrola czystości wody do kąpieli.

3. Pomieszczenia, w których podawane jest jedzenie i napoje oraz obiekty handlowe na morskich i słodkowodnych plażach i kąpieliskach:

 • stosuje się protokoły dotyczące obiektów gastronomicznych i zapewnia współpracę z partnerami, którzy posiadają certyfikat bezpieczeństwa.

Infografika