Turystyka aktywna i nurkowanie

 Jeśli zapytacie kogokolwiek na świecie o Chorwację, najprawdopodobniej będzie potrafił wskazać choć jednego chorwackiego sportowca. Nasi mistrzowie olimpijscy, mistrzowie świata i zdobywcy wielu innych odznaczeń są dzisiaj najlepszymi ambasadorami naszego kraju! 
 Nic dziwnego, że na swój zasłużony urlop wybierają właśnie Chorwację. 
 To tutaj znajdują nieograniczony wybór możliwości uprawiania sportu i rekreacji. Jest to również idealne miejsce dla naszych Gości do skorzystania z bogatej oferty wellness oraz turystyki zdrowotnej. Odpoczniecie przy pięknych basenach i nacieszycie się aquaparkami.  Znajdziecie tu również okazję do aktywnego spędzania czasu, a nawet nurkowania! 
   
  
Photo:Julien Duval

1. Ogólne zasady dla pracowników:

 • informowanie oraz szkolenie pracowników w zakresie stosowania procedur ochrony pracowników i gości, a także procedur w przypadku zarażenia pracownika lub gościa;
 • zachowanie dystansu społecznego (szczególnie pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z gośćmi od pozostałych pracowników);
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych;
 • częsta dezynfekcja rąk, jeśli nie są w widoczny sposób Konieczne mycie wodą i mydłem oraz dezynfekcja, jeśli są w widoczny sposób zabrudzone. Dezynfekcja powierzchni roboczych kilka razy dziennie;
 • praca zmianowa;
 • mierzenie temperatury ciała przy przyjściu do pracy;
 • ograniczona liczba osób w pomieszczeniach zamkniętych.

2. Ogólne zasady dla użytkowników:

 • częsta dezynfekcja rąk;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych, za wyjątkiem uczestnictwa w zajęciach;
 • ograniczona liczba osób w pomieszczeniach zamkniętych;
 • ograniczone wielkości grup;
 • zachowanie dystansu społecznego;
 • obowiązkowa rezerwacja terminu telefonicznie lub online;
 • płatność przez Internet lub metodą zbliżeniową.

3. Realizacja aktywności:

 • umieszczenie w widocznym miejscu oznaczeń, a także informowanie gości o stosowaniu procedur ochrony pracowników i gości oraz procedur w przypadku zarażenia pracownika lub gościa;
 • stosowanie prewencyjnych procedur w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19;
 • zapewniona przestrzeń do przebierania się dla 1 osoby w przebieralni lub przebieranie się pod gołym niebem przy zachowaniu dystansu społecznego zgodnie z aktualnymi zalecaniami Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego; 
 • zapewnienie indywidualnych boksów na nadwyżkę sprzętu lub prośba do uczestników, aby nosili własny sprzęt we własnych plecakach;   
 • ograniczona liczba zanurzeń w celu zapewnienia czasu potrzebnego na czyszczenie i dezynfekcję sprzętu;
 • miejsca na przerwy muszą być wystarczająco duże, aby zapewnić dystans społeczny zgodnie z aktualnymi zaleceniami Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego;
 • zapewnienie lunch paketu, jeśli w ofercie jest posiłek;
 • zapewnienie wystarczającej ilości środków dezynfekcyjnych podczas aktywności;
 • wykonywanie transferów zgodnie z protokołami bezpieczeństwa, mając przy tym na uwadze specyfikę grupy;
 • umożliwienie korzystania ze słuchawek i głośników dla przewodników;
 • ograniczony czas przebywania na obszarach chronionych (parki narodowe i parki krajobrazowe);
 • w przypadku każdego uczestnika ewidencjonowanie danych takich jak: czasu pobytu, kontakt i grupa;
 • zapewnienie przestrzeni na oddzielne gromadzenie zużytego już sprzętu, który należy ponownie oczyścić i dokładnie zdezynfekować;
 • w przypadku potrzeby udzielania pierwszej pomocy, zapewnić sprzęt taki jak zestaw z filtrem i maską reanimacyjną, by uniknąć bezpośredniego kontaktu ratownika i ratowanej osoby;
 • właściwe usuwanie odpadów.

4. Czyszczenie:

 • regularna dezynfekcja urządzeń, pomieszczeń i wszystkich innych powierzchni dotykanych przez uczestników;
 • w przerwach między zajęciami czyszczenie i dezynfekowanie sprzętu oraz wyposażenia, które jest często dotykane przez uczestników i pracowników (kaski, pasy, neopreny, maski, płetwy, pianki, itd.);
 • używanie do dezynfekcji i czyszczenia środków, które nie szkodzą środowisku;
 • należy zachować ostrożność przy stosowaniu określonych środków czyszczących i dezynfekujących;
 • zwiększenie częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji toalet, co dwie godziny i częściej.