Turystyka zdrowotna

 Jeśli zapytacie kogokolwiek na świecie o Chorwację, najprawdopodobniej będzie potrafił wskazać choć jednego chorwackiego sportowca. Nasi mistrzowie olimpijscy, mistrzowie świata i zdobywcy wielu innych odznaczeń są dzisiaj najlepszymi ambasadorami naszego kraju! 
 Nic dziwnego, że na swój zasłużony urlop wybierają właśnie Chorwację. 
 To tutaj znajdują nieograniczony wybór możliwości uprawiania sportu i rekreacji. Jest to również idealne miejsce dla naszych Gości do skorzystania z bogatej oferty wellness oraz turystyki zdrowotnej. Odpoczniecie przy pięknych basenach i nacieszycie się aquaparkami.  Znajdziecie tu również okazję do aktywnego spędzania czasu, a nawet nurkowania! 
   
  
Photo:Julien Duval

1. Ogólne zasady dla pracowników:

 • informowanie oraz szkolenie pracowników w zakresie stosowania procedur ochrony pracowników i gości, a także procedur w przypadku zarażenia pracownika lub gościa;
 • zachowanie dystansu społecznego (szczególnie pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z gośćmi od pozostałych pracowników);
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych;
 • częsta dezynfekcja rąk, jeśli nie są w widoczny sposób Konieczne mycie wodą i mydłem oraz dezynfekcja, jeśli są w widoczny sposób zabrudzone. Dezynfekcja powierzchni roboczych kilka razy dziennie;
 • mierzenie temperatury ciała przy przyjściu do pracy;
 • ograniczona liczba osób w zamkniętym pomieszczeniu;
 • w odniesieniu do personelu medycznego stosuje się obostrzenia Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego.

2. Ogólne zasady dla gości:

 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych we wszystkich pomieszczeniach wspólnych (recepcja, wejścia, toalety, obiekty handlowe i gastronomiczne);
 • ograniczenie liczby gości w pomieszczeniach wspólnych;
 • zachowanie dystansu społecznego;
 • właściwe usuwanie odpadów.

3. Czyszczenie obiektów:

 • regularna dezynfekcja urządzeń, pomieszczeń i wszystkich innych powierzchni znajdujących się w obiekcie, a dotykanych przez gości i pracowników;
 • zapewnienie środków dezynfekujących (przy wejściu do obiektu, przy wejściu do pomieszczeń wspólnych, przy wejściu do windy, przy wejściu do obiektów gastronomicznych);
 • regularne wietrzenie wszystkich zamkniętych pomieszczeń;
 • zwiększona częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji toalet;
 • regularne czyszczenie oraz dezynfekcja filtrów klimatyzacyjnych i wentylacji, a także urządzeń grzewczych.

4. Recepcja/Wejście:

 • płatność przez Internet lub metodą zbliżeniową;
 • informowanie oraz zachęcanie gości do skorzystania z usługi online check-in;
 • zamontowanie przegrody ochronnej na pulpicie recepcji;
 • ustalenie godziny wykwaterowania w celu wcześniejszego przygotowania rachunku i uniknięcia długiego zatrzymywania się gości w recepcji;
 • umieszczenie w widocznym miejscu oznaczeń lub materiałów video o ogólnych środkach zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19;
 • właściwe usuwanie odpadów.

5. Zakwaterowanie:

 • stosuje się protokoły zgodnie z rodzajem zakwaterowania.

6. Obiekty gastronomiczne i handlowe:

 • stosuje się protokoły dotyczące obiektów gastronomicznych i zapewnia współpracę z partnerami, którzy posiadają certyfikat bezpieczeństwa.

7. Transfery:

 • stosuje się protokoły dotyczące transferów i zapewnia współpracę z partnerami, którzy posiadają certyfikat bezpieczeństwa.

8. Usługi zdrowotne:

 • Stosuje się obostrzenia dotyczące zwalczania epidemii Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego dla placówek opieki zdrowotnej;
 • zapewnia się współpracę z partnerami, którzy posiadają certyfikat bezpieczeństwa.