Żeglowanie

Photo:Aleksandar Gospić

Ze względu na swoje położenie geokomunikacyjne, jedno z najbardziej zróżnicowanych wybrzeży na świecie, a także ze względu na łagodny klimat i sprzyjające wiatry, Chorwacja jest dziś jedną z najbardziej pożądanych detynacji żeglarskich. Oferuje ponad 60 portów jachtowych i ponad 18.000 miejsc do cumowania. W Chorwacji znajduje się obecnie 40% światowej floty czarterowej. Zdecydowanie jest to idealne miejsce do rejsów pod pełnymi żaglami, odwiedzania adriatyckich perełek motorówką lub po prostu do cieszenia się rekreacyjnym wędkowaniem.

Czartery

1. Ogólne zasady dla pracowników:

 • informowanie oraz szkolenie pracowników w zakresie stosowania procedur ochrony pracowników i gości, a także procedur w przypadku zarażenia pracownika lub gościa;
 • utrzymywanie najwyższego poziomu higieny i dystansu społecznego podczas komunikacji z gośćmi;
 • noszenie maseczek ochronnych w części zamkniętej portu jachtowego/mariny oraz w części otwartej podczas kontaktu z gośćmi;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych w zamkniętej części jednostki pływającej oraz utrzymywanie dystansu społecznego podczas kontaktu z gośćmi (skiperzy);
 • mierzenie temperatury ciała przy przyjściu do pracy;
 • codzienne mierzenie temperatury ciała podczas pobytu na jednostce pływającej (skipperzy);
 • częsta dezynfekcja rąk, jeśli nie są w widoczny sposób Konieczne mycie wodą i mydłem oraz dezynfekcja, jeśli są w widoczny sposób zabrudzone. Dezynfekcja powierzchni roboczych kilka razy dziennie;
 • ograniczona liczba osób w pomieszczeniach zamkniętych;
 • obowiązkowe korzystanie z poprawnie założonej maseczki ochronnej przez załogę przy zawijaniu i wypływaniu z portu oraz podczas tankowania paliwa.

2. Ogólne zasady dla użytkowników:

 • noszenie poprawnie założonej maseczki ochronnej we wszystkich pomieszczeniach portu jachtowego/mariny (recepcja, obiekty gastronomiczne do momentu zajęcia miejsca za stołem, toalety), a także podczas komunikacji z pracownikami Zarządu Portu, Kapitanatu, Policji Wodnej oraz ze skiperem;
 • dezynfekcja rąk przy zejściu z pokładu łodzi i korzystaniu z urządzeń w porcie jachtowym/marinie (przy wejściu do obiektów mariny, przed konsumpcją, przy wejściu do obiektów wspólnych i toalet);
 • ograniczona liczba gości w pomieszczeniach wspólnych portu jachtowego/mariny (recepcja, sklep, obiekty gastronomiczne, obiekty wspólne oraz toalety);
 • dystans społeczny podczas poruszania się po porcie jachtowym/marinie;
 • zabronione jest niepotrzebne zatrzymywanie się i grupowanie na pomostach;
 • w przypadku podejrzenia problemów zdrowotnych, gość jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie firmę czarterową.

3. Czyszczenie jednostki pływającej:

 • przed przekazaniem jednostki pływającej dezynfekcja wszystkich pomieszczeń jednostki pływającej, a w szczególności wyposażenia oraz miejsc, które są często dotykane przez gości;
 • umieszczenie środka dezynfekującego w jednostce;
 • regularne czyszczenie oraz dezynfekcja filtrów klimatyzacyjnych i wentylacji.

4. Recepcja:

 • informowanie gości przed przyjazdem i w momencie przyjazdu o protokołach bezpieczeństwa, jakie stosuje port jachtowy/marina i firma czarterowa, a także o ogólnych zasadach obowiązujących gości;
 • stosowanie się do ustalonego czasu na check-in, a także troska o zachowanie dystansu społecznego;
 • płatność przez Internet lub metodą zbliżeniową.

Porty jachtowe/Mariny

1. Ogólne zasady dla pracowników:

 • informowanie oraz szkolenie pracowników w zakresie stosowania procedur ochrony pracowników i gości, a także procedur w przypadku zarażenia pracownika lub gościa;
 • dystans społeczny (szczególnie dotyczy pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z gośćmi, a także marynarzy, ochroniarzy i pracowników serwisowych);
 • noszenie poprawnie założonej maseczki ochronnej;
 • mierzenie temperatury ciała przy przyjściu do pracy;
 • częsta dezynfekcja rąk, jeśli nie są w widoczny sposób Konieczne mycie wodą i mydłem oraz dezynfekcja, jeśli są w widoczny sposób zabrudzone. Dezynfekcja powierzchni roboczych kilka razy dziennie;
 • ograniczona liczba osób w zamkniętym pomieszczeniu.

2. Ogólne zasady dla gości:

 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych we wszystkich pomieszczeniach wspólnych portu jachtowego/mariny (recepcja, obiekty gastronomiczne do momentu zajęcia miejsca za stołem);
 • dezynfekcja rąk (przy wchodzeniu do obiektu, przed konsumpcją jedzenia i napojów, przy wchodzeniu do pomieszczeń wspólnych oraz toalet dla gości);
 • ograniczona liczba gości w obiektach wspólnych (recepcja, sklep, obiekty gastronomiczne, toalet dla gości na miejscu do cumowania);
 • dystans społeczny.

3. Czyszczenie obiektu:

 • regularna dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia dotykanego przez gości i pracowników;
 • środki do dezynfekcji muszą być umieszczone przy wejściu do obiektu, przy wejściu do pomieszczeń wspólnych, przy wejściu do obiektów gastronomicznych oraz przy wejściu do toalet;
 • regularne wietrzenie wszystkich pomieszczeń;
 • używanie w toaletach jednorazowych materiałów (ręczniki papierowe);
 • regularne czyszczenie oraz dezynfekcja filtrów klimatyzacyjnych i wentylacji oraz urządzeń grzewczych.

4. Recepcja:

 • informowanie oraz zachęcanie gości do skorzystania z usługi online check-in;
 • zamontowanie przegrody ochronnej na pulpicie recepcji;
 • ustalenie godziny wykwaterowania w celu wcześniejszego przygotowania rachunku i uniknięcia długiego zatrzymywania się gości w recepcji;
 • płatność przez Internet lub metodą zbliżeniową.

5. Zalecenia dotyczące obsługi gości:

 • obsługa zgodnie z aktualnymi zaleceniami Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego;
 • usunięcie menu i cenników ze stołów, dostępne będą na prośbę gościa (opcja: forma digitalna QR kodu lub jednorazowe drukowane lub laminowane);
 • dezynfekcja stołów, jadłospisów i cenników po każdym gościu;
 • nakrycie stołów i podawanie sztućców zgodnie z aktualnymi zaleceniami Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego;
 • odległość jednego od drugiego stołu zgodnie z aktualnymi zaleceniami Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego;
 • dystans społeczny między poszczególnymi grupami gości zgodnie z aktualnymi zaleceniami Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego.

6. Działalność agencji w ramach portów jachtowych/marin (biura turystyczne, firmy czarterowe, rent a car, itd.):

 • organizacja pracy zgodnie z obostrzeniami i instrukcjami ustalonymi dla recepcji portów jachtowych.

Mali chorwaccy armatorzy

1. Ogólne zasady dla załogi:

 • informowanie oraz szkolenie załogi statku w zakresie stosowania procedur ochrony załogi i gości oraz procedur w przypadku zarażenia członka załogi lub gościa;
 • utrzymywanie najwyższego poziomu higieny i dystansu społecznego podczas komunikacji z gośćmi;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych i rękawiczek;
 • mierzenie temperatury ciała przy przyjściu do pracy/na początku zmiany;
 • w przypadku podejrzenia problemów zdrowotnych, każdy członek załogi zostaje bezzwłocznie skierowany do swojego lekarza;
 • częsta dezynfekcja rąk, jeśli nie są w widoczny sposób Konieczne mycie wodą i mydłem oraz dezynfekcja, jeśli są w widoczny sposób zabrudzone. Dezynfekcja powierzchni roboczych kilka razy dziennie;
 • ograniczona liczba osób w zamkniętym pomieszczeniu.

2. Ogólne zasady dla gości:

 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych podczas pobytu na statku w zamkniętym pomieszczeniu oraz utrzymywanie minimalnego dystansu 1,5 m między osobami;
 • dezynfekcja rąk (przy wejściu na statek i przy wejściu do części wspólnych na statku);
 • ograniczona liczba gości w pomieszczeniach wspólnych na statku;
 • mierzenie temperatury przy wejściu na statek;
 • w przypadku podejrzenia problemów zdrowotnych, gość jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować o tym fakcie członka załogi lub kapitana;
 • zaleca się gościom zabranie jednej sztuki bagażu i jednej torby podręcznej oraz jeśli jest to możliwe, zaleca się samodzielne wnoszenie bagażu na pokład. Załoga pomoże w przenoszeniu bagażu do kabiny na prośbę gościa.

3. Czyszczenie obiektu

Pomieszczenia wspólne:

 • regularna dezynfekcja pomieszczeń wspólnych (szczególną uwagę zwrócić należy na wyposażenie/miejsca, które są często dotykane);
 • dezynfekcja wspólnych toalet kilka razy dziennie;
 • środki dezynfekcyjne muszą być umieszczone przy wejściu na pokład oraz przy wejściu do części wspólnych statku;
 • regularne czyszczenie oraz dezynfekcja filtrów klimatyzacyjnych i wentylacji;
 • regularne wietrzenie wszystkich pomieszczeń wspólnych, a także umieszczenie jonizatora powietrza.

Kabiny:

 • czyszczenie kabiny raz dziennie (goście będą w tym czasie proszeni o jej opuszczenie). Gość może zrezygnować z czyszczenia kabiny;
 • regularne, samodzielnie wietrzenie kabiny przez gości (jeśli to możliwe).

4. Recepcja:        

 • stosowanie się do ustalonego czasu zakwaterowania według programu rejsu oraz dbanie o zachowanie dystansu społecznego;
 • przygotowanie dokumentów i voucherów z wyprzedzeniem, aby przeprowadzić zakwaterowanie w możliwie najkrótszym czasie;
 • przeprowadzanie zakwaterowania w otwartej części statku;
 • drink powitalny i powitanie gości realizowane na pokładzie statku lub w mniejszych grupach w częściach wspólnych, dbając przy tym o zachowanie dystansu społecznego.

5. Obiekty gastronomiczne:

 • usługa zgodnie z aktualnymi wytycznymi Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego;
 • personel: przygotowanie i serwowanie napoi i posiłków w rękawiczkach;
 • usunięcie menu i cenników ze stołów, dostępne będą na prośbę gościa (opcja: forma digitalna QR kodu lub jednorazowe drukowane lub laminowane);
 • dezynfekcja stołów, menu i cenników po każdym gościu;
 • nakrycie stołów i podawanie sztućców zgodnie z aktualnymi zaleceniami Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego;
 • odległość jednego stołu od drugiego zgodnie z aktualnymi zaleceniami Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego;
 • dystans społeczny między poszczególnymi grupami gości zgodnie z aktualnymi zaleceniami Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego;
 • serwowanie posiłków w dwóch z góry ustalonych terminach lub równocześnie w salonie i części zewnętrznej w zależności od wielkości grupy i dostępnej powierzchni na statku;
 • wszystkie przekąski (i tzw. „finger food“), mapy, książki, czasopisma, gry towarzyskie itp., które są zwykle dostępne dla gości, zostaną całkowicie usunięte, ale będą dostępne na prośbę gościa.

6. Obiekty wspólne:

 • ograniczenie korzystania z jaccuzzi/wanny do hydromasażu do maksymalnie dwóch osób w tym samym czasie pod warunkiem, że osoby te są parą lub członkami tej samej rodziny;
 • załoga statku lub kierownik podróży muszą regulować przerwy na kąpiele: liczba osób, które mogą równocześnie korzystać z platformy do kąpieli będzie ograniczona, by zapewnić dystans społeczny;
 • oddalenie od siebie leżaków na tarasie słonecznym zgodnie z aktualnymi zaleceniami Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego. Każdy leżak oznaczony numerem kabiny, aby goście korzystali z przypisanego do ich kabiny leżaka w czasie całego pobytu na statku;
 • zorganizowanie procedury związanej z wejściem i zejściem na pokład statku oraz szczegółowe jej objaśnienie przez dostępne nagłośnienie (goście, którzy wracają na statek z lądu będą się poruszać w stronę rufy, a goście, którzy schodzą ze statku na ląd, będą poruszać się w stronę dziobu statku, jeśli na to pozwala projekt statku).

*Rekomendacja:jeśli jest to możliwe, każdy statek może zarezerwować jedną kabinę na potrzeby izolacji dla osób z symptomami choroby COVID-19.

Infografika