Czartery

 Ze względu na swoje położenie geokomunikacyjne, jedno z najbardziej zróżnicowanych wybrzeży na świecie, a także ze względu na łagodny klimat i sprzyjające wiatry, Chorwacja jest dziś jedną z najbardziej pożądanych detynacji żeglarskich. Oferuje ponad 60 portów jachtowych i ponad 18.000 miejsc do cumowania. W Chorwacji znajduje się obecnie 40% światowej floty czarterowej. Zdecydowanie jest to idealne miejsce do rejsów pod pełnymi żaglami, odwiedzania adriatyckich perełek motorówką lub po prostu do cieszenia się rekreacyjnym wędkowaniem.
Photo:Aleksandar Gospić

1. Ogólne zasady dla pracowników:

 • informowanie oraz szkolenie pracowników w zakresie stosowania procedur ochrony pracowników i gości, a także procedur w przypadku zarażenia pracownika lub gościa;
 • utrzymywanie najwyższego poziomu higieny i dystansu społecznego podczas komunikacji z gośćmi;
 • noszenie maseczek ochronnych w części zamkniętej portu jachtowego/mariny oraz w części otwartej podczas kontaktu z gośćmi;
 • noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych w zamkniętej części jednostki pływającej oraz utrzymywanie dystansu społecznego podczas kontaktu z gośćmi (skiperzy);
 • mierzenie temperatury ciała przy przyjściu do pracy;
 • codzienne mierzenie temperatury ciała podczas pobytu na jednostce pływającej (skipperzy);
 • częsta dezynfekcja rąk, jeśli nie są w widoczny sposób Konieczne mycie wodą i mydłem oraz dezynfekcja, jeśli są w widoczny sposób zabrudzone. Dezynfekcja powierzchni roboczych kilka razy dziennie;
 • ograniczona liczba osób w pomieszczeniach zamkniętych;
 • obowiązkowe korzystanie z poprawnie założonej maseczki ochronnej przez załogę przy zawijaniu i wypływaniu z portu oraz podczas tankowania paliwa.

2. Ogólne zasady dla użytkowników:

 • noszenie poprawnie założonej maseczki ochronnej we wszystkich pomieszczeniach portu jachtowego/mariny (recepcja, obiekty gastronomiczne do momentu zajęcia miejsca za stołem, toalety), a także podczas komunikacji z pracownikami Zarządu Portu, Kapitanatu, Policji Wodnej oraz ze skiperem;
 • dezynfekcja rąk przy zejściu z pokładu łodzi i korzystaniu z urządzeń w porcie jachtowym/marinie (przy wejściu do obiektów mariny, przed konsumpcją, przy wejściu do obiektów wspólnych i toalet);
 • ograniczona liczba gości w pomieszczeniach wspólnych portu jachtowego/mariny (recepcja, sklep, obiekty gastronomiczne, obiekty wspólne oraz toalety);
 • dystans społeczny podczas poruszania się po porcie jachtowym/marinie;
 • zabronione jest niepotrzebne zatrzymywanie się i grupowanie na pomostach;
 • w przypadku podejrzenia problemów zdrowotnych, gość jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie firmę czarterową.

3. Czyszczenie jednostki pływającej:

 • przed przekazaniem jednostki pływającej dezynfekcja wszystkich pomieszczeń jednostki pływającej, a w szczególności wyposażenia oraz miejsc, które są często dotykane przez gości;
 • umieszczenie środka dezynfekującego w jednostce;
 • regularne czyszczenie oraz dezynfekcja filtrów klimatyzacyjnych i wentylacji.

4. Recepcja:

 • informowanie gości przed przyjazdem i w momencie przyjazdu o protokołach bezpieczeństwa, jakie stosuje port jachtowy/marina i firma czarterowa, a także o ogólnych zasadach obowiązujących gości;
 • stosowanie się do ustalonego czasu na check-in, a także troska o zachowanie dystansu społecznego;
 • płatność przez Internet lub metodą zbliżeniową.