Navtika

Fotografija:Aleksandar Gospić

Zaradi svojega geoprometnega položaja in ene od najbolj razčlenjenih obal na svetu, ki šteje več kot 1000 otokov, otočkov, čeri in grebenov, prijetnega podnebja in vetrov, je Hrvaška danes ena od najbolj zaželenih navtičnih destinacij z več kot 60 pristanišči navtičnega turizma in več kot 18.000 privezi. Na Hrvaškem se trenutno nahaja 40 % svetovne čarterske flote, zato je pravo mesto za plovbo z razprtimi jadri, ogled jadranskih lepot z motornim plovilom ali enostavno uživanje v rekreacijskem ribolovu.

Čarterji

1.     Splošna pravila za zaposlene

 • Informiranje in usposabljanje zaposlenih o izvedbi postopkov za zaščito zaposlenih in turistov ter postopkov v primeru okužbe zaposlenega ali turista.
 • Ohranjanje najvišje stopnje higiene in telesne razdalje pri komunikaciji z gosti.
 • Nošenje zaščitne maske v zaprtem delu marine in na odprtem delu marine pri stiku z gosti.
 • Nošenje zaščitne maske v zaprtem delu plovila in ohranjanja telesne razdalje pri stiku z gosti (skiperji).
 • Merjenje telesne temperature ob prihodu na delo.
 • Vsakodnevno merjenje telesne temperature pri bivanju na plovilu (skiperji).
 • Čim pogostejše razkuževanje rok, ko te niso vidno umazane, umivanje in razkuževanje, ko so roke vidno umazane, ter razkuževanje delovnih površin večkrat dnevno.
 • Omejeno število oseb v zaprtem prostoru.
 • Obvezna uporaba zaščitne maske za posadko pri vplutju in izplutju plovila iz marine ter polnjenju rezervoarja za gorivo.

2.     Splošna pravila za uporabnike

 • Nošenje zaščitne maske v vseh skupnih prostorih marine (recepcija, gostinski obrati, z izjemo miz, sanitarni prostori) in pri komunikaciji z zaposlenimi pristaniške uprave, pristanišča in pomorske policije ter skiperjem.
 • Razkuževanje rok pri zapuščanju plovila in uporabi vsebin v marini (pri vstopu v objekte v marini, pred uživanjem hrane in pijače, pri vstopu v skupne in sanitarne prostore).
 • Omejeno število turistov v skupnih prostorih marine (recepcija, trgovina, gostinske obrati, skupni in sanitarni prostori).
 • Telesna razdalja pri gibanju na območju marine.
 • Nepotrebno zadrževanje in grupiranje skupin na pomolih je prepovedano.
 • V primeru zdravstvenih težav mora gost o tem obvestiti čartersko podjetje.

3.     Čiščenje plovila

 • Pri primopredaji plovila razkuževanje vseh prostorov v plovilu, posebej opreme/mest, s katerimi so osebe pogosto v stiku.
 • Namestitev razkužila v plovilu.
 • Redno čiščenje in razkuževanje filtrov klimatskih naprav in prezračevalnih naprav.

4.      Recepcija

 • Informiranje gostov pred in po prihodu o varnostnih protokolih, ki veljajo za marino in čartersko podjetje, ter splošnih pravilih za turiste, ki jih je treba upoštevati.
 • Spoštovanje dogovorjenega časa prijave in upoštevanje telesne razdalje.
 • Spletno ali brezstično plačevanje.

Marine

1.     Splošna pravila za zaposlene

 • Informiranje in usposabljanje zaposlenih o izvedbi postopkov za zaščito zaposlenih in turistov ter postopkov v primeru okužbe zaposlenega ali turista.
 • Telesna razdalja (posebej pri zaposlenih, ki so v stiku s turisti, vključno z mornarji, varnostniki, serviserji).
 • Nošenje zaščitne maske.
 • Merjenje telesne temperature ob prihodu na delo.
 • Čim pogostejše razkuževanje rok, ko te niso vidno umazane, umivanje in razkuževanje, ko so roke vidno umazane, ter razkuževanje delovnih površin večkrat dnevno.
 • Omejeno število oseb v zaprtem prostoru.

 

2.     Splošna pravila za turiste

 • Nošenje zaščitne maske v vseh skupnih prostorih marine (recepcija, gostinski obrati, z izjemo miz).
 • Razkuževanje rok (pri vstopu v objekt, pred uživanjem hrane in pijače, pri vstopu v skupne in sanitarne prostore za turiste na privezu).
 • Omejeno število turistov v skupnih prostorih objekta (recepcija, trgovina, gostinske vsebine, skupne vsebine in sanitarne prostore za turiste na privezu).
 • Telesna razdalja.

3.     Čiščenje objekta

 • Redno razkuževanje prostorov in opreme, s katero so turisti in zaposleni v stiku.
 • Razkužila bodo nameščena na vhodu v objekt, vhodu v skupne, gostinske in sanitarne prostore za turiste na privezu.
 • Redno prezračevanje vseh prostorov.
 • V sanitarnih prostorih uporabljati materiale za enkratno uporabo (papirnate brisače).
 • Redno čiščenje in razkuževanje filtrov klimatskih naprav, prezračevalnih in ogrevalnih naprav.

4.     Recepcija

 • Spodbujanje in informiranje gostov o možnosti spletne prijave za storitev.
 • Namestitev zaščitne pregrade na recepcijskem pultu.
 • Predhodna napoved odjave za pripravo računa in čim krajše zadrževanje turistov na recepciji.
 • Spletno ali brezstično plačevanje.

5.     Priporočila za postrežbo gostov

 • Postrežba v skladu z aktualnimi priporočili Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.
 • Odstranitev jedilnikov in cenikov z miz, dostopni na zahtevo gosta (možnosti: digitalna oblika – kode QR ali natisnjeni jedilniki in ceniki za enkratno uporabo ali plastificirani).
 • Razkuževanje miz, jedilnikov in cenikov za vsakim gostom.
 • Pogrinjanje miz in postrežba pribora v skladu z aktualnimi priporočili Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.
 • Medsebojna oddaljenost miz v skladu z aktualnimi priporočili Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.
 • Telesna razdalja med posameznimi skupinami obiskovalcev v skladu z aktualnimi priporočili Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.

6.     Delo agencij v marini (turistične agencije, čarterska podjetja, najem avtomobila ipd.)

 • Organiziranje dela v skladu z ukrepi in postopki, predpisanimi za delo recepcij v marinah.

Mali hrvaški ladjari

1.     Splošna pravila za posadko

 • Informiranje in usposabljanje posadke ladje o izvedbi postopkov za zaščito posadke in gostov ter postopkov v primeru okužbe člana posadke ali gosta.
 • Ohranjanje najvišje stopnje higiene in telesne razdalje pri komunikaciji z gosti.
 • Nošenje zaščitne maske.
 • Merjenje telesne temperature pri prihodu na delo/začetku delovne izmene.
 • V primeru suma na okužbo bo vsak član posadke poslan k svojemu zdravniku.
 • Čim pogostejše razkuževanje rok, ko te niso vidno umazane, umivanje in razkuževanje, ko so roke vidno umazane, ter razkuževanje delovnih površin večkrat dnevno.
 • Omejeno število oseb v zaprtem prostoru.

 2.     Splošna pravila za goste

 • Nošenje zaščitne maske v zaprtem prostoru ladje ter ohranjanje razdalje najmanj 1,5 metra med osebami.
 • Razkuževanje rok (pri vstopu na ladjo in vstopu v salon ladje).
 • Omejeno število gostov v skupnih prostorih ladje.
 • Merjenje telesne temperature pri prihodu na ladjo.
 • V primeru suma na okužbo mora gost o tem obvestiti člana posadke ali kapetana.
 • Gostom priporočamo, da s sabo vzamejo samo en kos prtljage in eno ročno torbo ter slednjo nosijo ločeno, če je to le mogoče. Na zahtevo gosta mu lahko posadka pomaga odnesti prtljago v kabino.

 3.     Čiščenje objekta

 Skupni prostori:

 • Redno razkuževanje skupnih prostorov (posebno pozornost nameniti opremi/mestom in površinam, ki se jih osebe pogosteje dotikajo).
 • Razkuževanje skupnih sanitarnih prostorov večkrat dnevno.
 • Razkužila bodo nameščena na vhodu na ladjo in v salon.
 • Redno čiščenje in razkuževanje filtrov klimatskih naprav in prezračevalnih naprav.
 • Redno prezračevanje skupnih prostorov (salona) in namestitev ionizatorjev (čistilcev zraka).

Nastanitvene enote:

 • Kabine očistiti enkrat dnevno (goste prositi, da jo pri tem zapustijo). Gost lahko čiščenje zavrne.
 • Redno prezračevanje kabine, samostojno s strani gostov (kjer je to mogoče).

 4.     Recepcija          

 • Spoštovanje dogovorjenega časa za prijavo glede na program križarjenja in upoštevanje telesne razdalje.
 • Vnaprejšnja priprava osebnih dokumentov in vavčerjev za čim hitrejšo izvedbo prijave.
 • Prijavo opraviti na odprtem delu ladje pred salonom.
 • Pijača dobrodošlice in pozdravni govor se opravita na palubi ladje ali v manjših skupinah v salonu ob upoštevanju telesne razdalje.

 5.     Gostinske storitve

 • Postrežba v skladu z aktualnimi priporočili Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.
 • Osebje: priprava in strežba hrane v rokavicah.
 • Odstranitev jedilnikov in cenikov z miz, dostopni na zahtevo gosta (možnosti: digitalna oblika – kode QR ali natisnjeni jedilniki in ceniki za enkratno uporabo ali plastificirani).
 • Razkuževanje miz, jedilnikov in cenikov za vsakim gostom.
 • Pogrinjanje miz in postrežba pribora v skladu z aktualnimi priporočili Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.
 • Medsebojna oddaljenost miz v skladu z aktualnimi priporočili Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.
 • Telesna razdalja med posameznimi skupinami obiskovalcev v skladu z aktualnimi priporočili Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.
 • Glede na velikost skupine in razpoložljivost prostora na ladji postrežba obrokov v dveh predhodno določenih terminih ali hkrati v salonu in zunanjem prostoru.
 • Vsi prigrizki (t. i. »finger food«), zemljevidi, knjige, časopisi, družabne igre in podobno, ki so sicer dostopni gostom, bodo umaknjeni, vendar gostom na voljo na zahtevo.

 6.     Skupne vsebine

 • Omejiti uporabo masažne kadi na največ dve osebi hkrati (če sta ti dve osebi par ali družinska člana).
 • Posadka ladje ali vodja potovanja mora nadzorovati odmore za kopanje (število oseb, ki lahko hkrati uporabljajo platformo za kopanje, bo omejeno zaradi zagotovitve telesne razdalje).
 • Ležalnike na palubi za sončenje medsebojno oddaljiti glede na aktualna priporočila Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo in vsakega oštevilčiti s številko kabine, da bodo lahko gostje uporabljali ležalnike, ki so dodeljeni njihovi kabini, ves čas bivanja na ladji.
 • Vodja potovanja bo organiziral postopek v povezavi z vstopom na ladjo in izstopom z nje in bo tega natančno pojasnil prek ozvočenja na ladji (gostje, ki se s kopnega vračajo na ladjo, se bodo premikali proti krmi, tisti, ki so na poti na kopno, pa se bodo premikali v smeri premca, če zasnova ladje to omogoča).

Priporočilo: Če je to mogoče,lahko vsaka ladja zagotovi dodatno kabino za potrebe samoizolacije oseb s simptomi okužbe.

Infografika