Mali hrvaški ladjari

Mali hrvaški ladjari

1.     Splošna pravila za posadko

 • Informiranje in usposabljanje posadke ladje o izvedbi postopkov za zaščito posadke in gostov ter postopkov v primeru okužbe člana posadke ali gosta.
 • Ohranjanje najvišje stopnje higiene in telesne razdalje pri komunikaciji z gosti.
 • Nošenje zaščitne maske.
 • Merjenje telesne temperature pri prihodu na delo/začetku delovne izmene.
 • V primeru suma na okužbo bo vsak član posadke poslan k svojemu zdravniku.
 • Čim pogostejše razkuževanje rok, ko te niso vidno umazane, umivanje in razkuževanje, ko so roke vidno umazane, ter razkuževanje delovnih površin večkrat dnevno.
 • Omejeno število oseb v zaprtem prostoru.

 2.     Splošna pravila za goste

 • Nošenje zaščitne maske v zaprtem prostoru ladje ter ohranjanje razdalje najmanj 1,5 metra med osebami.
 • Razkuževanje rok (pri vstopu na ladjo in vstopu v salon ladje).
 • Omejeno število gostov v skupnih prostorih ladje.
 • Merjenje telesne temperature pri prihodu na ladjo.
 • V primeru suma na okužbo mora gost o tem obvestiti člana posadke ali kapetana.
 • Gostom priporočamo, da s sabo vzamejo samo en kos prtljage in eno ročno torbo ter slednjo nosijo ločeno, če je to le mogoče. Na zahtevo gosta mu lahko posadka pomaga odnesti prtljago v kabino.

 3.     Čiščenje objekta

 Skupni prostori:

 • Redno razkuževanje skupnih prostorov (posebno pozornost nameniti opremi/mestom in površinam, ki se jih osebe pogosteje dotikajo).
 • Razkuževanje skupnih sanitarnih prostorov večkrat dnevno.
 • Razkužila bodo nameščena na vhodu na ladjo in v salon.
 • Redno čiščenje in razkuževanje filtrov klimatskih naprav in prezračevalnih naprav.
 • Redno prezračevanje skupnih prostorov (salona) in namestitev ionizatorjev (čistilcev zraka).

Nastanitvene enote:

 • Kabine očistiti enkrat dnevno (goste prositi, da jo pri tem zapustijo). Gost lahko čiščenje zavrne.
 • Redno prezračevanje kabine, samostojno s strani gostov (kjer je to mogoče).

 4.     Recepcija          

 • Spoštovanje dogovorjenega časa za prijavo glede na program križarjenja in upoštevanje telesne razdalje.
 • Vnaprejšnja priprava osebnih dokumentov in vavčerjev za čim hitrejšo izvedbo prijave.
 • Prijavo opraviti na odprtem delu ladje pred salonom.
 • Pijača dobrodošlice in pozdravni govor se opravita na palubi ladje ali v manjših skupinah v salonu ob upoštevanju telesne razdalje.

 5.     Gostinske storitve

 • Postrežba v skladu z aktualnimi priporočili Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.
 • Osebje: priprava in strežba hrane v rokavicah.
 • Odstranitev jedilnikov in cenikov z miz, dostopni na zahtevo gosta (možnosti: digitalna oblika – kode QR ali natisnjeni jedilniki in ceniki za enkratno uporabo ali plastificirani).
 • Razkuževanje miz, jedilnikov in cenikov za vsakim gostom.
 • Pogrinjanje miz in postrežba pribora v skladu z aktualnimi priporočili Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.
 • Medsebojna oddaljenost miz v skladu z aktualnimi priporočili Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.
 • Telesna razdalja med posameznimi skupinami obiskovalcev v skladu z aktualnimi priporočili Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.
 • Glede na velikost skupine in razpoložljivost prostora na ladji postrežba obrokov v dveh predhodno določenih terminih ali hkrati v salonu in zunanjem prostoru.
 • Vsi prigrizki (t. i. »finger food«), zemljevidi, knjige, časopisi, družabne igre in podobno, ki so sicer dostopni gostom, bodo umaknjeni, vendar gostom na voljo na zahtevo.

 6.     Skupne vsebine

 • Omejiti uporabo masažne kadi na največ dve osebi hkrati (če sta ti dve osebi par ali družinska člana).
 • Posadka ladje ali vodja potovanja mora nadzorovati odmore za kopanje (število oseb, ki lahko hkrati uporabljajo platformo za kopanje, bo omejeno zaradi zagotovitve telesne razdalje).
 • Ležalnike na palubi za sončenje medsebojno oddaljiti glede na aktualna priporočila Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo in vsakega oštevilčiti s številko kabine, da bodo lahko gostje uporabljali ležalnike, ki so dodeljeni njihovi kabini, ves čas bivanja na ladji.
 • Vodja potovanja bo organiziral postopek v povezavi z vstopom na ladjo in izstopom z nje in bo tega natančno pojasnil prek ozvočenja na ladji (gostje, ki se s kopnega vračajo na ladjo, se bodo premikali proti krmi, tisti, ki so na poti na kopno, pa se bodo premikali v smeri premca, če zasnova ladje to omogoča).

Priporočilo: Če je to mogoče,lahko vsaka ladja zagotovi dodatno kabino za potrebe samoizolacije oseb s simptomi okužbe.

Infografika