Marine

Marine

1.     Splošna pravila za zaposlene

 • Informiranje in usposabljanje zaposlenih o izvedbi postopkov za zaščito zaposlenih in turistov ter postopkov v primeru okužbe zaposlenega ali turista.
 • Telesna razdalja (posebej pri zaposlenih, ki so v stiku s turisti, vključno z mornarji, varnostniki, serviserji).
 • Nošenje zaščitne maske.
 • Merjenje telesne temperature ob prihodu na delo.
 • Čim pogostejše razkuževanje rok, ko te niso vidno umazane, umivanje in razkuževanje, ko so roke vidno umazane, ter razkuževanje delovnih površin večkrat dnevno.
 • Omejeno število oseb v zaprtem prostoru.

 

2.     Splošna pravila za turiste

 • Nošenje zaščitne maske v vseh skupnih prostorih marine (recepcija, gostinski obrati, z izjemo miz).
 • Razkuževanje rok (pri vstopu v objekt, pred uživanjem hrane in pijače, pri vstopu v skupne in sanitarne prostore za turiste na privezu).
 • Omejeno število turistov v skupnih prostorih objekta (recepcija, trgovina, gostinske vsebine, skupne vsebine in sanitarne prostore za turiste na privezu).
 • Telesna razdalja.

3.     Čiščenje objekta

 • Redno razkuževanje prostorov in opreme, s katero so turisti in zaposleni v stiku.
 • Razkužila bodo nameščena na vhodu v objekt, vhodu v skupne, gostinske in sanitarne prostore za turiste na privezu.
 • Redno prezračevanje vseh prostorov.
 • V sanitarnih prostorih uporabljati materiale za enkratno uporabo (papirnate brisače).
 • Redno čiščenje in razkuževanje filtrov klimatskih naprav, prezračevalnih in ogrevalnih naprav.

4.     Recepcija

 • Spodbujanje in informiranje gostov o možnosti spletne prijave za storitev.
 • Namestitev zaščitne pregrade na recepcijskem pultu.
 • Predhodna napoved odjave za pripravo računa in čim krajše zadrževanje turistov na recepciji.
 • Spletno ali brezstično plačevanje.

5.     Priporočila za postrežbo gostov

 • Postrežba v skladu z aktualnimi priporočili Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.
 • Odstranitev jedilnikov in cenikov z miz, dostopni na zahtevo gosta (možnosti: digitalna oblika – kode QR ali natisnjeni jedilniki in ceniki za enkratno uporabo ali plastificirani).
 • Razkuževanje miz, jedilnikov in cenikov za vsakim gostom.
 • Pogrinjanje miz in postrežba pribora v skladu z aktualnimi priporočili Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.
 • Medsebojna oddaljenost miz v skladu z aktualnimi priporočili Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.
 • Telesna razdalja med posameznimi skupinami obiskovalcev v skladu z aktualnimi priporočili Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.

6.     Delo agencij v marini (turistične agencije, čarterska podjetja, najem avtomobila ipd.)

 • Organiziranje dela v skladu z ukrepi in postopki, predpisanimi za delo recepcij v marinah.