Turistični vodiči, agencije in turistični informacijski centri

Fotografija:Julien Duval

Kako najbolje spoznati državo in živeti kot lokalni prebivalci, vam bodo najboljše pojasnili turistični vodiči, ki poznajo vse skrite znamenitosti in legende o vsakem hrvaškem kraju. Medtem ko vas bodo eni vodili po poteh starih Rimljanov, vam bodo morda drugi odkrili svet Kraljevega pristanka, Zvezdnih stez ali Vinetouja. V turističnih agencijah se lahko dogovorite za izlete, ki jih še leta ne boste pozabili, v turističnih informacijskih centrih pa lahko prevzamete brošure in zemljevide za samostojno raziskovanje in brezskrbno uživanje v lepotah in skrivnostih Hrvaške.

Turistični vodiči

1. Splošna pravila za vodiče

 • Merjenje telesne temperature pred vodenjem, odhodom na izlete, potovanjem ipd.
 • Nošenje zaščitne maske v zaprtih prostorih (v vozilu, na ladji, v muzeju ...).
 • Razkuževanje rok in delovnih površin večkrat dnevno.
 • Nošenje razkužila s sabo.
 • Telesna razdalja med vodičem in gosti/uporabniki.
 • Vodiči se z gosti ne rokujejo.
 • Omejeno število oseb v skupini v zaprtem prostoru.
 • Uporaba mikrofona zaradi omogočanja zadostne telesne razdalje med vodičem in gosti/uporabniki (če je to mogoče).
 • Možna uporaba sprejemnika s slušalkami za goste zaradi omogočanja zadostne telesne razdalje med vodičem in gosti/uporabniki (če je to mogoče).
 • Razkuževanje slušalk in sprejemnika za vsakim gostom/uporabnikom.
 • Upoštevanje epidemioloških ukrepov na lokalitetih. 
 • Strogo spoštovanje pravil obnašanja na zaščitenih območjih.

2. Splošna pravila za uporabnike

 • Nošenje zaščitne maske v zaprtem prostoru.
 • Razkuževanje rok.
 • Telesna razdalja.
 • Omejeno število oseb v skupini v zaprtem prostoru.
 • Uporaba sprejemnika s slušalkami za goste zaradi omogočanja zadostne telesne razdalje med vodnikom in gosti/uporabniki (če je to mogoče).
 • Upoštevanje epidemioloških ukrepov na lokalitetah. 
 • Strogo spoštovanje pravil obnašanja na zaščitenih območjih.

Poslovni turizem

1.     Splošna pravila za zaposlene

 • Informiranje in usposabljanje zaposlenih o izvedbi postopkov za zaščito zaposlenih in udeležencev ter postopkov v primeru okužbe zaposlenega ali udeleženca.
 • Informiranje in usposabljanje zaposlenih o vseh trenutnih ukrepih za zajezitev epidemije in priporočilih, ki veljajo za vse vrste storitev, ki se uporabljajo v organizaciji srečanja/dogodka.
 • Telesna razdalja (posebej pri zaposlenih, ki so v stiku z udeleženci, od ostalih zaposlenih).
 • Nošenje zaščitne maske.
 • Merjenje telesne temperature.
 • Čim pogostejše razkuževanje rok, ko te niso vidno umazane, umivanje in razkuževanje, ko so roke vidno umazane, ter razkuževanje delovnih površin večkrat dnevno.
 • Omejeno število oseb v zaprtem prostoru.
 • Povečan nadzor seznama udeležencev.
 • Zagotoviti zadostno količino razkužil.
 • Zagotoviti zaščitne maske za 5 % skupnega števila udeležencev (ki se lahko zaračunajo, ni pa nujno).
 • Zagotovilo sodelovanja s partnerji z varnostno oznako.
 • Preverjanje izvajanja varnostnih protokolov pri vseh partnerjih, vključenih v organizacijo srečanja.

2.     Splošna pravila za udeležence

 • Nošenje zaščitne maske v vseh skupnih prostorih hotela.
 • Razkuževanje rok.
 • Omejeno število udeležencev v skupnih prostorih objekta.
 • Telesna razdalja.

3.     Organizacija izleta/prevoza

 • Higiena voznikovega mesta.
 • Merjenje telesne temperature.
 • Nošenje zaščitne maske (voznik, potniki/izletniki, vodja potovanja, turistični vodnik).
 • Razkuževanje rok.
 • Telesna razdalja med voznikom, vodjo potovanja, turističnim vodnikom in potniki/izletniki.
 • Higiena potniškega prostora.
 • Zaščita med potniki in voznikom (pregrada iz pleksistekla/prosto potniško mesto).
 • Prezračevanje vozila.

4.     Registracija udeležencev pred in med srečanjem

 • Spletna registracija
 • Predhodno plačane kotizacije in vsi ostali stroški, ki jih udeleženec naroči.
 • V primeru plačila na kraju samem zagotoviti brezstično plačevanje.
 • Predhodno pripravljena konferenčna in ostala gradiva.
 • Brezstična razdelitev konferenčnega in ostalega gradiva.
 • Brezstični nadzor vhoda in prehajanja znotraj objekta.
 • Namestitev zaščitne pregrade na registracijskem pultu.
 • Informacije in gradivo na registracijskem pultu in pultu za informacije dodatno plastificirati, da se lahko po vsaki uporabi razkužijo. 

Turistični informacijski centri

1.     Splošna pravila za zaposlene

 • Informiranje in usposabljanje zaposlenih o izvedbi postopkov za zaščito zaposlenih in uporabnikov ter postopkov v primeru okužbe zaposlenega ali uporabnika.
 • Merjenje telesne temperature.
 • Telesna razdalja.
 • Nošenje zaščitne maske.
 • Čim pogostejše razkuževanje rok, ko te niso vidno umazane, umivanje in razkuževanje, ko so roke vidno umazane, ter razkuževanje delovnih površin večkrat dnevno.
 • Redno prezračevanje delovnega prostora (vsaj dvakrat dnevno).
 • Omejeno število oseb v zaprtem prostoru.
 • Komuniciranje s strankami in partnerji po telefonu in/ali e-pošti in prek video povezave, vedno ko je takšna komunikacija mogoča.

 

2.     Splošna pravila za uporabnike

 • Priporočena komunikacija po telefonu, e-pošti in/ali prek video povezave.
 • Nošenje zaščitne maske v zaprtem prostoru.
 • Razkuževanje rok.
 • Telesna razdalja.

 

3.     Prostorski in tehnični pogoji

Pri fizični prisotnosti uporabnikov:

 • Na vhodu izpostaviti pomembne informacije in navodila za obnašanje.
 • Na vhodu namestiti razkužilo za roke.
 • Omejitev števila strank, ki se hkrati nahajajo v poslovalnici.
 • Redno čiščenje in razkuževanje filtrov klimatskih naprav, prezračevalnih in ogrevalnih naprav.
 • V primeru dvoizmenskega dela zagotoviti časovno okno med prvo in drugo izmeno zaradi preprečitve stika med zaposlenimi, ki delajo v različnih izmenah, ter čiščenje in razkuževanje prostorov in delovnih površin.
 • Zagotoviti brezstično plačevanje s kreditnimi karticami.

 

Brez fizične prisotnosti uporabnikov:

 • Redno čiščenje in razkuževanje filtrov klimatskih naprav, prezračevalnih in ogrevalnih naprav.
 • V primeru dvoizmenskega dela zagotoviti časovno okno med prvo in drugo izmeno zaradi preprečitve stika med zaposlenimi, ki delajo v različnih izmenah, ter čiščenje in razkuževanje prostorov in delovnih površin.

Nudenje storitev zunaj poslovalnice:

 • Poslovalnice, ki se nahajajo v sklopu objektov, namenjenih trgovskim aktivnostim, hotelih, sejemskih prostorih, na železniških postajah ali terminalih za javne storitve kopenskega, pomorskega ali zračnega prevoza in podobno, morajo upoštevati predpisane epidemiološke ukrepe za objekte, v katerih se nahajajo.

4.     Storitve

Turistični prevozi (z agencijskimi vozili)

 • Razkuževanje vozila (avtobus, minibus, kombi, osebno vozilo) pred in po vsakem prevozu.
 • Merjenje telesne temperature voznika pred odhodom in vodenje evidence.
 • Nošenje zaščitne maske v vozilu – voznik in potniki.
 • Odmernik z razkužilom pri vstopu v vozilo.

Organizirani izlet (agencijsko vozilo)

 • Razkuževanje vozila (avtobus, minibus, kombi, osebno vozilo) pred in po vsakem izletu.
 • Merjenje telesne temperature voznika in vodiča pred odhodom na izlet in vodenje evidence.
 • Nošenje zaščitne maske v vozilu – voznik, vodič in potniki.
 • Merjenje telesne temperature gostov pred odhodom na izlet.
 • Zagotoviti odmernik z razkužilom pri vstopu v vozilo.
 • Spoštovanje varnostnih protokolov pri obisku nacionalnih ter naravnih parkov, muzejev in ostalih ustanov.

 

Organizirani izlet s plovilom

 • Razkuževanje plovila pred in po vsakem izletu.
 • Merjenje telesne temperature posadke in potnikov pred odhodom na izlet.
 • Nošenje zaščitne maske med plovbo – posadka.
 • Nošenje zaščitne maske med plovbo v zaprtih prostorih – potniki.
 • Zagotoviti odmernik z razkužilom pri vstopu na plovilo.

 

Opomba: spoštovanje varnostnih ukrepov v vozilih v lasti ali trajnem najemu agencij je odgovornost agencije.

Turistične agencije

1.     Splošna pravila za zaposlene

 • Informiranje in usposabljanje zaposlenih o izvedbi postopkov za zaščito zaposlenih in uporabnikov ter postopkov v primeru okužbe zaposlenega ali uporabnika.
 • Merjenje telesne temperature.
 • Telesna razdalja.
 • Nošenje zaščitne maske.
 • Čim pogostejše razkuževanje rok, ko te niso vidno umazane, umivanje in razkuževanje, ko so roke vidno umazane, ter razkuževanje delovnih površin večkrat dnevno.
 • Redno prezračevanje delovnega prostora (vsaj dvakrat dnevno).
 • Omejeno število oseb v zaprtem prostoru.
  • Komuniciranje s strankami in partnerji po telefonu in/ali e-pošti in po potrebi prek video povezave, vedno ko je takšna komunikacija mogoča.

 

2.     Splošna pravila za uporabnike

 • Priporočena komunikacija po telefonu, e-pošti in/ali prek video povezave.
 • Nošenje zaščitne maske v zaprtem prostoru.
 • Razkuževanje rok.
 • Telesna razdalja.

 

3.     Prostorski in tehnični pogoji

 

Pri fizični prisotnosti uporabnikov:

 • Na vhodu izpostaviti pomembne informacije in navodila za obnašanje.
 • Na vhodu namestiti razkužilo za roke.
 • Omejitev števila strank, ki se hkrati nahajajo v poslovalnici.
 • Redno čiščenje in razkuževanje filtrov klimatskih naprav, prezračevalnih in ogrevalnih naprav.
 • V primeru dvoizmenskega dela zagotoviti časovno okno med prvo in drugo izmeno zaradi preprečitve stika med zaposlenimi, ki delajo v različnih izmenah, ter čiščenje in razkuževanje prostorov in delovnih površin.
 • Zagotoviti brezstično plačevanje s kreditnimi karticami.

 

Brez fizične prisotnosti uporabnikov:

 • Redno čiščenje in razkuževanje filtrov klimatskih naprav, prezračevalnih in ogrevalnih naprav.
 • V primeru dvoizmenskega dela zagotoviti časovno okno med prvo in drugo izmeno zaradi preprečitve stika med zaposlenimi, ki delajo v različnih izmenah, ter čiščenje in razkuževanje prostorov in delovnih površin.

Nudenje storitev zunaj poslovalnice:

 • Poslovalnice, ki se nahajajo v sklopu objektov, namenjenih trgovskim aktivnostim, hotelih, sejemskih prostorih, na železniških postajah ali terminalih za javne storitve kopenskega, pomorskega ali zračnega prevoza in podobno, morajo upoštevati predpisane epidemiološke ukrepe za objekte, v katerih se nahajajo.

4.     Storitve

Turistični prevozi (z agencijskimi vozili)

 • Razkuževanje vozila (avtobus, minibus, kombi, osebno vozilo) pred in po vsakem prevozu.
 • Merjenje telesne temperature voznika pred odhodom in vodenje evidence.
 • Nošenje zaščitne maske v vozilu – voznik in potniki.
 • Odmernik z razkužilom pri vstopu v vozilo.

Organizirani izlet (agencijsko vozilo)

 • Razkuževanje vozila (avtobus, minibus, kombi, osebno vozilo) pred in po vsakem izletu.
 • Merjenje telesne temperature voznika in vodiča pred odhodom na izlet in vodenje evidence.
 • Nošenje zaščitne maske v vozilu – voznik, vodič in potniki.
 • Merjenje telesne temperature gostov pred odhodom na izlet.
 • Zagotoviti odmernik z razkužilom pri vstopu v vozilo.
 • Spoštovanje varnostnih protokolov pri obisku nacionalnih ter naravnih parkov, muzejev in ostalih ustanov.

 

Organizirani izlet s plovilom

 • Razkuževanje plovila pred in po vsakem izletu.
 • Merjenje telesne temperature posadke in potnikov pred odhodom na izlet.
 • Nošenje zaščitne maske med plovbo – posadka.
 • Nošenje zaščitne maske med plovbo v zaprtih prostorih – potniki.
 • Zagotoviti odmernik z razkužilom pri vstopu na plovilo.

 

Opomba: spoštovanje varnostnih ukrepov v vozilih v lasti ali trajnem najemu agencij je odgovornost agencije.

Infografika