Poslovni turizem

 Kako najbolje spoznati državo in živeti kot lokalni prebivalci, vam bodo najboljše pojasnili turistični vodiči, ki poznajo vse skrite znamenitosti in legende o vsakem hrvaškem kraju. Medtem ko vas bodo eni vodili po poteh starih Rimljanov, vam bodo morda drugi odkrili svet Kraljevega pristanka, Zvezdnih stez ali Vinetouja. V turističnih agencijah se lahko dogovorite za izlete, ki jih še leta ne boste pozabili, v turističnih informacijskih centrih pa lahko prevzamete brošure in zemljevide za samostojno raziskovanje in brezskrbno uživanje v lepotah in skrivnostih Hrvaške.
Fotografija:Julien Duval

1.     Splošna pravila za zaposlene

 • Informiranje in usposabljanje zaposlenih o izvedbi postopkov za zaščito zaposlenih in udeležencev ter postopkov v primeru okužbe zaposlenega ali udeleženca.
 • Informiranje in usposabljanje zaposlenih o vseh trenutnih ukrepih za zajezitev epidemije in priporočilih, ki veljajo za vse vrste storitev, ki se uporabljajo v organizaciji srečanja/dogodka.
 • Telesna razdalja (posebej pri zaposlenih, ki so v stiku z udeleženci, od ostalih zaposlenih).
 • Nošenje zaščitne maske.
 • Merjenje telesne temperature.
 • Čim pogostejše razkuževanje rok, ko te niso vidno umazane, umivanje in razkuževanje, ko so roke vidno umazane, ter razkuževanje delovnih površin večkrat dnevno.
 • Omejeno število oseb v zaprtem prostoru.
 • Povečan nadzor seznama udeležencev.
 • Zagotoviti zadostno količino razkužil.
 • Zagotoviti zaščitne maske za 5 % skupnega števila udeležencev (ki se lahko zaračunajo, ni pa nujno).
 • Zagotovilo sodelovanja s partnerji z varnostno oznako.
 • Preverjanje izvajanja varnostnih protokolov pri vseh partnerjih, vključenih v organizacijo srečanja.

2.     Splošna pravila za udeležence

 • Nošenje zaščitne maske v vseh skupnih prostorih hotela.
 • Razkuževanje rok.
 • Omejeno število udeležencev v skupnih prostorih objekta.
 • Telesna razdalja.

3.     Organizacija izleta/prevoza

 • Higiena voznikovega mesta.
 • Merjenje telesne temperature.
 • Nošenje zaščitne maske (voznik, potniki/izletniki, vodja potovanja, turistični vodnik).
 • Razkuževanje rok.
 • Telesna razdalja med voznikom, vodjo potovanja, turističnim vodnikom in potniki/izletniki.
 • Higiena potniškega prostora.
 • Zaščita med potniki in voznikom (pregrada iz pleksistekla/prosto potniško mesto).
 • Prezračevanje vozila.

4.     Registracija udeležencev pred in med srečanjem

 • Spletna registracija
 • Predhodno plačane kotizacije in vsi ostali stroški, ki jih udeleženec naroči.
 • V primeru plačila na kraju samem zagotoviti brezstično plačevanje.
 • Predhodno pripravljena konferenčna in ostala gradiva.
 • Brezstična razdelitev konferenčnega in ostalega gradiva.
 • Brezstični nadzor vhoda in prehajanja znotraj objekta.
 • Namestitev zaščitne pregrade na registracijskem pultu.
 • Informacije in gradivo na registracijskem pultu in pultu za informacije dodatno plastificirati, da se lahko po vsaki uporabi razkužijo.