Turistične agencije

 Kako najbolje spoznati državo in živeti kot lokalni prebivalci, vam bodo najboljše pojasnili turistični vodiči, ki poznajo vse skrite znamenitosti in legende o vsakem hrvaškem kraju. Medtem ko vas bodo eni vodili po poteh starih Rimljanov, vam bodo morda drugi odkrili svet Kraljevega pristanka, Zvezdnih stez ali Vinetouja. V turističnih agencijah se lahko dogovorite za izlete, ki jih še leta ne boste pozabili, v turističnih informacijskih centrih pa lahko prevzamete brošure in zemljevide za samostojno raziskovanje in brezskrbno uživanje v lepotah in skrivnostih Hrvaške.
Fotografija:Julien Duval

1.     Splošna pravila za zaposlene

 • Informiranje in usposabljanje zaposlenih o izvedbi postopkov za zaščito zaposlenih in uporabnikov ter postopkov v primeru okužbe zaposlenega ali uporabnika.
 • Merjenje telesne temperature.
 • Telesna razdalja.
 • Nošenje zaščitne maske.
 • Čim pogostejše razkuževanje rok, ko te niso vidno umazane, umivanje in razkuževanje, ko so roke vidno umazane, ter razkuževanje delovnih površin večkrat dnevno.
 • Redno prezračevanje delovnega prostora (vsaj dvakrat dnevno).
 • Omejeno število oseb v zaprtem prostoru.
  • Komuniciranje s strankami in partnerji po telefonu in/ali e-pošti in po potrebi prek video povezave, vedno ko je takšna komunikacija mogoča.

 

2.     Splošna pravila za uporabnike

 • Priporočena komunikacija po telefonu, e-pošti in/ali prek video povezave.
 • Nošenje zaščitne maske v zaprtem prostoru.
 • Razkuževanje rok.
 • Telesna razdalja.

 

3.     Prostorski in tehnični pogoji

 

Pri fizični prisotnosti uporabnikov:

 • Na vhodu izpostaviti pomembne informacije in navodila za obnašanje.
 • Na vhodu namestiti razkužilo za roke.
 • Omejitev števila strank, ki se hkrati nahajajo v poslovalnici.
 • Redno čiščenje in razkuževanje filtrov klimatskih naprav, prezračevalnih in ogrevalnih naprav.
 • V primeru dvoizmenskega dela zagotoviti časovno okno med prvo in drugo izmeno zaradi preprečitve stika med zaposlenimi, ki delajo v različnih izmenah, ter čiščenje in razkuževanje prostorov in delovnih površin.
 • Zagotoviti brezstično plačevanje s kreditnimi karticami.

 

Brez fizične prisotnosti uporabnikov:

 • Redno čiščenje in razkuževanje filtrov klimatskih naprav, prezračevalnih in ogrevalnih naprav.
 • V primeru dvoizmenskega dela zagotoviti časovno okno med prvo in drugo izmeno zaradi preprečitve stika med zaposlenimi, ki delajo v različnih izmenah, ter čiščenje in razkuževanje prostorov in delovnih površin.

Nudenje storitev zunaj poslovalnice:

 • Poslovalnice, ki se nahajajo v sklopu objektov, namenjenih trgovskim aktivnostim, hotelih, sejemskih prostorih, na železniških postajah ali terminalih za javne storitve kopenskega, pomorskega ali zračnega prevoza in podobno, morajo upoštevati predpisane epidemiološke ukrepe za objekte, v katerih se nahajajo.

4.     Storitve

Turistični prevozi (z agencijskimi vozili)

 • Razkuževanje vozila (avtobus, minibus, kombi, osebno vozilo) pred in po vsakem prevozu.
 • Merjenje telesne temperature voznika pred odhodom in vodenje evidence.
 • Nošenje zaščitne maske v vozilu – voznik in potniki.
 • Odmernik z razkužilom pri vstopu v vozilo.

Organizirani izlet (agencijsko vozilo)

 • Razkuževanje vozila (avtobus, minibus, kombi, osebno vozilo) pred in po vsakem izletu.
 • Merjenje telesne temperature voznika in vodiča pred odhodom na izlet in vodenje evidence.
 • Nošenje zaščitne maske v vozilu – voznik, vodič in potniki.
 • Merjenje telesne temperature gostov pred odhodom na izlet.
 • Zagotoviti odmernik z razkužilom pri vstopu v vozilo.
 • Spoštovanje varnostnih protokolov pri obisku nacionalnih ter naravnih parkov, muzejev in ostalih ustanov.

 

Organizirani izlet s plovilom

 • Razkuževanje plovila pred in po vsakem izletu.
 • Merjenje telesne temperature posadke in potnikov pred odhodom na izlet.
 • Nošenje zaščitne maske med plovbo – posadka.
 • Nošenje zaščitne maske med plovbo v zaprtih prostorih – potniki.
 • Zagotoviti odmernik z razkužilom pri vstopu na plovilo.

 

Opomba: spoštovanje varnostnih ukrepov v vozilih v lasti ali trajnem najemu agencij je odgovornost agencije.

Infografika