Chorvátske parky

 Chorvátsko je známe svojimi prírodnými krásami, nedotknutou prírodou a rozmanitosťou rastlinného a živočíšneho sveta, ktoré musia potešiť srdce každého návštevníka. Jedenásť prírodných parkov a osem národných parkov, od skalnatého Severného Velebitu a Plitvických jazier až po nížiny a močiare  Kopačkého ritu, vynikájú svojou krásou a pôvodnosťou. Okrem potešenia z prírody tu môžete navštíviť mnohé múzeá a ďalšie pamätihodnosti, a získať prostredníctvom nich prístup k bohatému kultúrno-historickému dedičstvu, od národných krojov a tradičného umenia až po rozprávkové zámky a chránené klenoty svetového nehmotného dedičstva UNESCO.
Photo:Julien Duval

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenie zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a návštevníkov a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo návštevníkov
 • dodržiavanie odstupov (najmä zamestnanci, ktorí sú v kontakte s hosťami iných zamestnancov)
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest a nosenie ochranných rukavíc
 • meranie telesnej teploty
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • obmedzený počet osôb v interiéroch

2. Všeobecné pravidlá pre návštevníkov

 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo všetkých bežných priestoroch chránených území (recepcie, vchody, návštevnícke centrá, toalety, múzeá, člny, reštauračné a obchodné zariadenia...)
 • dezinfekcia rúk (pri vstupe do uzavretých zariadení)
 • obmedzený počet návštevníkov
 • dodržiavanie odstupov
 • vhodná likvidácia odpadu (použité ochranné rúška atď.)
 • prísne dodržiavanie pravidiel správania sa v chránených územiach

3. Čistenie zariadení

 • pravidelná dezinfekcia priestorov a zariadení, s ktorými sú návštevníci a zamestnanci v kontakte
 • dezinfekčné prostriedky (pri vchode do zariadenia / uzavretých priestoroch, pri vchode do výťahu, pri vchode do stravovacích zariadení)
 • pravidelné vetranie všetkých miestností
 • zvýšená frekvencia čistenia a dezinfekcie hygienických zariadení
 • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia

4. Recepcia / vstup

 • online nákup a/alebo bezkontaktná platba za vstupenky
 • vyvesené plagáty a informatívne displeje alebo videozáznamy o všeobecných opatreniach na zabránenie šíreniu COVID-19 a informácie o vhodnej likvidácii odpadu (rúška atď.)
 • vhodná likvidácia odpadu (použité ochranné rúška atď.)

5. Reštauračné a obchodné zariadenia

 • platia protokoly pre reštauračné zariadenia a záruka spolupráce s partnermi s označením bezpečnosti

6. Ďalšie aktivity, programy a vzdelávanie

 • záruka spolupráce s partnermi, ktorí majú označenie bezpečnosti

Infografika