Kultúrne atrakcie

 Chorvátsko je známe svojimi prírodnými krásami, nedotknutou prírodou a rozmanitosťou rastlinného a živočíšneho sveta, ktoré musia potešiť srdce každého návštevníka. Jedenásť prírodných parkov a osem národných parkov, od skalnatého Severného Velebitu a Plitvických jazier až po nížiny a močiare  Kopačkého ritu, vynikájú svojou krásou a pôvodnosťou. Okrem potešenia z prírody tu môžete navštíviť mnohé múzeá a ďalšie pamätihodnosti, a získať prostredníctvom nich prístup k bohatému kultúrno-historickému dedičstvu, od národných krojov a tradičného umenia až po rozprávkové zámky a chránené klenoty svetového nehmotného dedičstva UNESCO.
Photo:Julien Duval

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenie zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a návštevníkov a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo návštevníkov
 • dodržiavanie odstupov (najmä zamestnanci, ktorí sú v kontakte s návštevníkmi iných zamestnancov)
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • meranie telesnej teploty
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • obmedzený počet ľudí v interiéroch
 • pravidelné vetranie všetkých miestností
 • V prípade podozrenia zo zdravotných ťažkostí sa každý zamestnanec dostaví k svojmu lekárovi

2. Všeobecné pravidlá pre návštevníkov

 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • dezinfekcia rúk (pri vstupe do zariadenia)
 • obmedzený počet návštevníkov
 • dodržiavanie odstupov
 • viditeľný zákaz dotýkať sa zariadení - dotykové obrazovky a/alebo iné zariadenia používané na informovanie návštevníkov, prezentáciu a/alebo vizualizáciu kultúrnych pamätihodností

3. Čistenie zariadení

 • pravidelná dezinfekcia priestorov a zariadení, s ktorými sú návštevníci a zamestnanci v kontakte
 • pravidelné vetranie všetkých miestností
 • zvýšená frekvencia čistenia a dezinfekcie hygienických zariadení
 • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia

4. Vstup

 • umožniť online nákup a/alebo bezkontaktné platby za vstupenky a služby
 • možnosť rezervovať si termíny pre špeciálne programy
 • vyvesené plagáty a informatívne displeje alebo videozáznamy o prijatých hygienických opatreniach a postupoch a upozornenie o udržiavaní vzdialenosti

 

5. Obchodné zariadenia: uplatňujú sa všeobecné opatrenia na prevenciu voči COVID-19 a na zabezpečenie spolupráce s partnermi s označením bezpečnosti