Chorvátsko je so zvyškom Európy, respektíve sveta, spojené dopravnými linkami a všetkými dopravnými prostriedkami. Leží v strednej Európe, takže je dobre dostupné automobilom z ktoréhokoľvek európskeho mesta, veď prvé cesty tu, práve kvôli jeho krásam a skvelej polohe, stavali už starí Rimania. No, či už si prajete cestovať bezstarostne lietadlom, autobusom, vlakom, loďou alebo si sami riadiť svoje motorové vozidlo, pri dovolenkách v Chorvátsku si môžete vychutnať svoju cestu od prvého do posledného kilometra pri dodržiavaní zdravotných a bezpečnostných odporúčaní.

Dopravcovia

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenie zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a hostí a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo hostí
 • dodržiavanie odstupov
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • meranie telesnej teploty
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne

2. Všeobecné pravidlá pre cestujúcich

 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest, s výnimkou detí do 6 rokov, počas celého pobytu v kabíne cestujúcich v lietadle
 • ak zo zdravotných dôvodov nie je možné mať vhodne prekryté horné dýchacie cesty, vyžaduje sa lekárske potvrdenie, ktorým sa cestujúci preukáže pri registrácii na let, príchode a vstupe do lietadla.
 • vyvarovať sa zbytočného kontaktu s povrchmi a ventilačnými otvormi
 • poskytnúť každému cestujúcemu hygienické utierky, ktorými si môže utrieť sedadlo (operadlo, zábradlie, vetrací otvor atď.)
 • v súlade s odporúčaniami a pokynmi domácich a medzinárodných orgánov verejného zdravotníctva a regulačných orgánov je dovolené počas letu podávať zabalené a zapečatené výrobky určené na konzumáciu potravín a nápojov.

3. Pred vzlietnutím

 • dostupné informácie a pokyny pre cestujúcich, aby necestovali, ak:
  • Bol diagnostikovaný COVID-19, a v súlade s pokynmi Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia,
  • došlo k niektorým príznakom charakteristickými pre COVID-19 (horúčka, novo vzniknutý kašeľ, strata chuti alebo čuchu, dýchavičnosť), a v súlade s pokynmi Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
  • bol cestujúci v úzkom kontakte s osobou, ktorá má COVID-19, a to v súlade s pokynmi Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia.
 • nástup na palubu cestujúcich sa začína skôr, pretože  nastupovanie sa vykonáva v menších skupinách od zadnej časti lietadla smerom dopredu (po 5 - 10 cestujúcich)
 • musia byť dodržané odstupy cestujúcich v termináli a pri nástupe do lietadla
 • povolená veľkosť a množstvo príručnej batožiny: prispôsobiť sa aktuálnej situácii a podmienkam prepravy - prijateľné sú dámske kabelky, menšie batohy a tašky na notebook, ktoré sa dajú nosiť na pleci, väčšiu príručnú batožinu je potrebné odovzdať pri check-in pulte
 • umožniť online check-in
 • preveriť, či cestujúci vyplnili tzv. Formulár zdravotného vyhlásenia v elektronickej podobe, v závislosti od požiadaviek cieľovej krajiny

   4. Počas letu

   • Predvádzanie povinných požiadaviek alebo odporúčanej etikety formou oznamov alebo zobrazenia, aby sa znížilo riziko možného šírenia infekcie koronavírusu počas letu.
   • je potrebné zabrániť zbytočnému kontaktu s povrchmi ventilačnými otvormi
   • znížený pohyb v priestore pre cestujúcich, pokiaľ to nie je nevyhnutné
   • povinné vyplnenie formulára PLF používaného na kontaktovanie cestujúcich, ak následné diagnostické spracovanie zistí, že jeden z cestujúcich je pozitívny na ochorenie COVID-19 a bol prítomný na danom lete (Poznámka: v závislosti od požiadaviek krajiny v cieľovej destinácii)

   5. Vzduch v kabíne

   • cestujúci a posádka dýchajú zmes čerstvého a recirkulovaného vzduchu. Vzduch sa mieša s prívodom čerstvého vzduchu z motora a prechádza cez HEPA filtre. Ide o filtre, ktoré dokážu eliminovať menšie častice, ako sú baktérie a vírusy, a používajú sa aj v nemocniciach.

   6. Po pristátí

   • po pristátí je vystupovanie z lietadla organizované v malých skupinách podľa pokynov palubného personálu
   • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
   • dodržiavanie odstupov

   7. Dezinfekcia a čistenie lietadla

   • nosilnené hygienické opatrenia a dezinfekcia v súlade s možnosťami pri každodennom pravidelnom čistení kabíny pre cestujúcich
   • Zamestnanci majú k dispozícii rôzne dezinfekčné prostriedky

   Letiská

   1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov a všetky zúčastnené strany

   • informovanie a vzdelávanie zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a cestujúcich a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo cestujúcich
   • povinné dodržiavanie odstupov medzi zamestnancami a cestujúcimi počas celého priebehu cestovania pomocou príslušných označení
   • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
   • meranie telesnej teploty
   • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
   • obmedzený počet osôb v interiéri

   2. Všeobecné pravidlá pre letiská

   • poskytnúť ďalšie informácie a pomoc prostredníctvom vyškoleného personálu
   • umožniť registráciu na let prostredníctvom registrácie na termináli pre cestujúcich
   • pre cestujúcich zvlášť zdôrazniť smer pohybu cez terminál 
   • umiestňovať plagáty a informačné displeje o hygienických opatreniach a postupoch do terminálu, pravidelne zverejňovať zvukové a videozáznamy na obrazovkách ako pripomienku na zachovanie priestoru a umývanie/dezinfekciu rúk
   • zabezpečiť pre cestujúcich bezkontaktné dezinfekčné dávkovače v určitých bodoch terminálu 
   • umiestniť na priehradkách ochranné priehľadné zábrany, ktoré zahŕňajú všetky komerčné zariadenia a služby terminálu pre cestujúcich (obchody, stravovacie zariadenia, zmenárne, predaj cestovných lístkov, parkovné, rent-a-car, agentúry atď.)
   • zabezpečiť správnu likvidáciu použitých prostriedkov prekrytia horných dýchacích ciest a rukavíc

   3. Všeobecné pravidlá pre cestujúcich a návštevníkov

   • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo všetkých priestoroch letiska
   • dodržiavanie odstupov
   • dezinfekcia rúk: pri vstupe do zariadenia, pred konzumáciou jedla a nápojov a pri dlhšom pobyte na letisku si pravidelne umývajte ruky
   • dodržiavanie označeného smeru pohybu cez terminál 
   • obmedzený priamy kontakt s plochami a inými osobami

   4. Všeobecné pravidlá pred príchodom na letisko

   • dostupné informácie a pokyny pre cestujúcich a návštevníkov, aby necestovali, ak:
    • bolo u nich diagnostikované ochorenie COVID-19 v  posledných 14 dňoch pred odletom,
    • sa u nich za posledných 8 dní pred odletom  vyskytol akýkoľvek z príznakov charakteristických pre ochorenie COVID-19 (horúčka, novovzniknutý kašeľ, strata chuti alebo čuchu, dýchavičnosť),
    • bol cestujúci v posledných 14 dňoch pred odletom v blízkom kontakte (na menej ako 2 metre a viac ako 15 minút) s osobou, ktorej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19.
   • umožniť online registráciu  letu pred príchodom na letisko

     5. Čistenie

     • zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie terminálov pre cestujúcich, autobusov a vybavenia predpísanými dezinfekčnými prostriedkami, ktoré zahŕňajú eskalátory, zábradlia, stoličky, stoly, pulty pre stránky, toalety, ventilačné systémy, POS zariadenia, zariadenia na vlastnú registráciu, výťahy, podlahy atď.
     • Pravidelné vetranie všetkých miestností, pokiaľ je to možné 

     6. Stravovacie a obchodné zariadenia

     • platia protokoly pre stravovacie zariadenia a záruka spolupráce s partnermi s označením bezpečnosti

     Stanice a prístavy

     1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

     • informovanie a školenie zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a hostí a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo hostí
     • dodržiavanie odstupov (najmä zamestnanci, ktorí sú v kontakte s návštevníkmi iných zamestnancov)
     • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
     • meranie telesnej teploty
     • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
     • obmedzený počet osôb v interiéroch
     • pravidelné vetranie všetkých miestností
     • v prípade podozrenia zo zdravotných ťažkostí sa každý zamestnanec dostaví k lekárovi

     2. Všeobecné pravidlá pre cestujúcich a návštevníkov

     • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
     • dezinfekcia rúk (pri vstupe do zariadenia)
     • dodržiavanie odstupov
     • dodržiavanie označeného smeru pohybu cez terminál 

     3. Všeobecné pravidlá pre stanice a prístavy

     • poskytnúť ďalšie informácie a pomoc prostredníctvom vyškoleného personálu
     • uviesť najmä smer prechodu cestujúcich cez terminál 
     • umiestňovať plagáty a informatívne displeje o hygienických opatreniach a postupoch v termináli, pravidelne zverejňovať zvukové oznámenia a videozáznamy na obrazovkách ako pripomienku, aby ste dodržali odstup a umývali /dezinfikovali si ruky
     • zabezpečiť bezkontaktné dezinfekčné dávkovače v určitých bodoch terminálu pre cestujúcich
     • nainštalovať na priehradky ochranné priehľadné priečky, ktoré zahŕňajú všetky komerčné zariadenia a služby terminálu pre cestujúcich (obchody, stravovacie zariadenia, zmenárne, predaj lístkov, parkovné, rent-a-car, agentúry atď.)
     • umožniť nákup ochranných prostriedkov horných dýchacích ciest a dezinfekčných fľaškových prostriedkov na ruky
     • zabezpečiť správnu likvidáciu použitých ochranných prostriedkov horných dýchacích ciest a rukavíc

     4. Čistenie zariadenia

     • pravidelnú dezinfekciu spoločných priestorov a osobitnú pozornosť venovať vybaveniu/miestam, ktoré sú predmetom častého dotyku
     • pravidelné vetranie všetkých miestností
     • zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekciu sanitárnych zariadení, každé dve hodiny alebo častejšie
     • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia

     5. Reštauračné a obchodné zariadenia

     • uplatňujú sa protokoly pre reštauračné zariadenia, uplatňujú sa všeobecné opatrenia na prevenciu COVID-19 a je zaručená spolupráca s partnermi s označením bezpečnosti

     Prístavy na vodných cestách

     1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

     • informovanie a školenie zamestnancov o použití postupov na ochranu zamestnancov a turistov a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo turistov
     • dodržiavanie odstupov (najmä zamestnanci, ktorí sú v kontakte s turistami iných zamestnancov)
     • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
     • meranie telesnej teploty
     • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
     • obmedzený počet ľudí v interiéroch
     • nalodenie a vylodenie cestujúcich z lode v skupinách

     2. Všeobecné pravidlá pre návštevníkov

     • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo všetkých bežných priestoroch (mólo, autobusy, turistické atrakcie a pohostinské zariadenia v destinácii)
     • dezinfekcia rúk pri vstupe do všetkých zariadení v mieste určenia
     • počas vykládky a nalodenia obmedzte počet ľudí v spoločných priestoroch prístavu
     • dodržiavanie odstupov
     • meranie telesnej teploty pri nalodení cestujúcich (povinnosť posádky lode)

     3. Čistenie zariadení

     • pravidelná dezinfekcia priestorov a vybavenia v prístave, s ktorými sú návštevníci a zamestnanci v kontakte
     • poskytnúť dezinfekčné prostriedky pri vstupe a výstupe z prístavu
     • zabezpečiť dezinfekčné podlahové bariéry pri vstupe a výstupe z móla
     • pravidelné vetranie všetkých uzavretých priestorov na móle
     • použitie jednorazových materiálov (papierové utierky) v sociálnych zariadeniach
     • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia

     Požičovne áut

     1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

     • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest (v zatvorených priestoroch a pri odovzdávaní vozidla)
     • meranie telesnej teploty
     • obmedzený počet ľudí v zatvorených priestoroch
     • dodržiavanie odstupov
     • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne

     2. Všeobecné pravidlá pre zákazníkov

     • dezinfekcia rúk (pri vstupe do pobočky)
     • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest (v interiéroch a pri odovzdávaní vozidla)
     • dodržiavanie odstupov

     3. Pobočka

     • pri vchode umiestniť dôležité informácie a pokyny
     • zabezpečiť dezinfekčný prostriedok pri vchode
     • priečky z plexiskla medzi zamestnancami a zákazníkmi

     4. Vozidlo

     • dezinfekcia všetkých povrchov vo vozidle pred a po prenájme

     Infografika