Dopravcovia

 Chorvátsko je so zvyškom Európy, respektíve sveta, spojené dopravnými linkami a všetkými dopravnými prostriedkami. Leží v strednej Európe, takže je dobre dostupné automobilom z ktoréhokoľvek európskeho mesta, veď prvé cesty tu, práve kvôli jeho krásam a skvelej polohe, stavali už starí Rimania. No, či už si prajete cestovať bezstarostne lietadlom, autobusom, vlakom, loďou alebo si sami riadiť svoje motorové vozidlo, pri dovolenkách v Chorvátsku si môžete vychutnať svoju cestu od prvého do posledného kilometra pri dodržiavaní zdravotných a bezpečnostných odporúčaní.

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenie zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a hostí a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo hostí
 • dodržiavanie odstupov
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • meranie telesnej teploty
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne

2. Všeobecné pravidlá pre cestujúcich

 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest, s výnimkou detí do 6 rokov, počas celého pobytu v kabíne cestujúcich v lietadle
 • ak zo zdravotných dôvodov nie je možné mať vhodne prekryté horné dýchacie cesty, vyžaduje sa lekárske potvrdenie, ktorým sa cestujúci preukáže pri registrácii na let, príchode a vstupe do lietadla.
 • vyvarovať sa zbytočného kontaktu s povrchmi a ventilačnými otvormi
 • poskytnúť každému cestujúcemu hygienické utierky, ktorými si môže utrieť sedadlo (operadlo, zábradlie, vetrací otvor atď.)
 • v súlade s odporúčaniami a pokynmi domácich a medzinárodných orgánov verejného zdravotníctva a regulačných orgánov je dovolené počas letu podávať zabalené a zapečatené výrobky určené na konzumáciu potravín a nápojov.

3. Pred vzlietnutím

 • dostupné informácie a pokyny pre cestujúcich, aby necestovali, ak:
  • Bol diagnostikovaný COVID-19, a v súlade s pokynmi Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia,
  • došlo k niektorým príznakom charakteristickými pre COVID-19 (horúčka, novo vzniknutý kašeľ, strata chuti alebo čuchu, dýchavičnosť), a v súlade s pokynmi Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
  • bol cestujúci v úzkom kontakte s osobou, ktorá má COVID-19, a to v súlade s pokynmi Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia.
 • nástup na palubu cestujúcich sa začína skôr, pretože  nastupovanie sa vykonáva v menších skupinách od zadnej časti lietadla smerom dopredu (po 5 - 10 cestujúcich)
 • musia byť dodržané odstupy cestujúcich v termináli a pri nástupe do lietadla
 • povolená veľkosť a množstvo príručnej batožiny: prispôsobiť sa aktuálnej situácii a podmienkam prepravy - prijateľné sú dámske kabelky, menšie batohy a tašky na notebook, ktoré sa dajú nosiť na pleci, väčšiu príručnú batožinu je potrebné odovzdať pri check-in pulte
 • umožniť online check-in
 • preveriť, či cestujúci vyplnili tzv. Formulár zdravotného vyhlásenia v elektronickej podobe, v závislosti od požiadaviek cieľovej krajiny

   4. Počas letu

   • Predvádzanie povinných požiadaviek alebo odporúčanej etikety formou oznamov alebo zobrazenia, aby sa znížilo riziko možného šírenia infekcie koronavírusu počas letu.
   • je potrebné zabrániť zbytočnému kontaktu s povrchmi ventilačnými otvormi
   • znížený pohyb v priestore pre cestujúcich, pokiaľ to nie je nevyhnutné
   • povinné vyplnenie formulára PLF používaného na kontaktovanie cestujúcich, ak následné diagnostické spracovanie zistí, že jeden z cestujúcich je pozitívny na ochorenie COVID-19 a bol prítomný na danom lete (Poznámka: v závislosti od požiadaviek krajiny v cieľovej destinácii)

   5. Vzduch v kabíne

   • cestujúci a posádka dýchajú zmes čerstvého a recirkulovaného vzduchu. Vzduch sa mieša s prívodom čerstvého vzduchu z motora a prechádza cez HEPA filtre. Ide o filtre, ktoré dokážu eliminovať menšie častice, ako sú baktérie a vírusy, a používajú sa aj v nemocniciach.

   6. Po pristátí

   • po pristátí je vystupovanie z lietadla organizované v malých skupinách podľa pokynov palubného personálu
   • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
   • dodržiavanie odstupov

   7. Dezinfekcia a čistenie lietadla

   • nosilnené hygienické opatrenia a dezinfekcia v súlade s možnosťami pri každodennom pravidelnom čistení kabíny pre cestujúcich
   • Zamestnanci majú k dispozícii rôzne dezinfekčné prostriedky