Letiská

 Chorvátsko je so zvyškom Európy, respektíve sveta, spojené dopravnými linkami a všetkými dopravnými prostriedkami. Leží v strednej Európe, takže je dobre dostupné automobilom z ktoréhokoľvek európskeho mesta, veď prvé cesty tu, práve kvôli jeho krásam a skvelej polohe, stavali už starí Rimania. No, či už si prajete cestovať bezstarostne lietadlom, autobusom, vlakom, loďou alebo si sami riadiť svoje motorové vozidlo, pri dovolenkách v Chorvátsku si môžete vychutnať svoju cestu od prvého do posledného kilometra pri dodržiavaní zdravotných a bezpečnostných odporúčaní.

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov a všetky zúčastnené strany

 • informovanie a vzdelávanie zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a cestujúcich a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo cestujúcich
 • povinné dodržiavanie odstupov medzi zamestnancami a cestujúcimi počas celého priebehu cestovania pomocou príslušných označení
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • meranie telesnej teploty
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • obmedzený počet osôb v interiéri

2. Všeobecné pravidlá pre letiská

 • poskytnúť ďalšie informácie a pomoc prostredníctvom vyškoleného personálu
 • umožniť registráciu na let prostredníctvom registrácie na termináli pre cestujúcich
 • pre cestujúcich zvlášť zdôrazniť smer pohybu cez terminál 
 • umiestňovať plagáty a informačné displeje o hygienických opatreniach a postupoch do terminálu, pravidelne zverejňovať zvukové a videozáznamy na obrazovkách ako pripomienku na zachovanie priestoru a umývanie/dezinfekciu rúk
 • zabezpečiť pre cestujúcich bezkontaktné dezinfekčné dávkovače v určitých bodoch terminálu 
 • umiestniť na priehradkách ochranné priehľadné zábrany, ktoré zahŕňajú všetky komerčné zariadenia a služby terminálu pre cestujúcich (obchody, stravovacie zariadenia, zmenárne, predaj cestovných lístkov, parkovné, rent-a-car, agentúry atď.)
 • zabezpečiť správnu likvidáciu použitých prostriedkov prekrytia horných dýchacích ciest a rukavíc

3. Všeobecné pravidlá pre cestujúcich a návštevníkov

 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo všetkých priestoroch letiska
 • dodržiavanie odstupov
 • dezinfekcia rúk: pri vstupe do zariadenia, pred konzumáciou jedla a nápojov a pri dlhšom pobyte na letisku si pravidelne umývajte ruky
 • dodržiavanie označeného smeru pohybu cez terminál 
 • obmedzený priamy kontakt s plochami a inými osobami

4. Všeobecné pravidlá pred príchodom na letisko

 • dostupné informácie a pokyny pre cestujúcich a návštevníkov, aby necestovali, ak:
  • bolo u nich diagnostikované ochorenie COVID-19 v  posledných 14 dňoch pred odletom,
  • sa u nich za posledných 8 dní pred odletom  vyskytol akýkoľvek z príznakov charakteristických pre ochorenie COVID-19 (horúčka, novovzniknutý kašeľ, strata chuti alebo čuchu, dýchavičnosť),
  • bol cestujúci v posledných 14 dňoch pred odletom v blízkom kontakte (na menej ako 2 metre a viac ako 15 minút) s osobou, ktorej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19.
 • umožniť online registráciu  letu pred príchodom na letisko

   5. Čistenie

   • zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie terminálov pre cestujúcich, autobusov a vybavenia predpísanými dezinfekčnými prostriedkami, ktoré zahŕňajú eskalátory, zábradlia, stoličky, stoly, pulty pre stránky, toalety, ventilačné systémy, POS zariadenia, zariadenia na vlastnú registráciu, výťahy, podlahy atď.
   • Pravidelné vetranie všetkých miestností, pokiaľ je to možné 

   6. Stravovacie a obchodné zariadenia

   • platia protokoly pre stravovacie zariadenia a záruka spolupráce s partnermi s označením bezpečnosti