Prístavy na vodných cestách

 Chorvátsko je so zvyškom Európy, respektíve sveta, spojené dopravnými linkami a všetkými dopravnými prostriedkami. Leží v strednej Európe, takže je dobre dostupné automobilom z ktoréhokoľvek európskeho mesta, veď prvé cesty tu, práve kvôli jeho krásam a skvelej polohe, stavali už starí Rimania. No, či už si prajete cestovať bezstarostne lietadlom, autobusom, vlakom, loďou alebo si sami riadiť svoje motorové vozidlo, pri dovolenkách v Chorvátsku si môžete vychutnať svoju cestu od prvého do posledného kilometra pri dodržiavaní zdravotných a bezpečnostných odporúčaní.

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenie zamestnancov o použití postupov na ochranu zamestnancov a turistov a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo turistov
 • dodržiavanie odstupov (najmä zamestnanci, ktorí sú v kontakte s turistami iných zamestnancov)
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • meranie telesnej teploty
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • obmedzený počet ľudí v interiéroch
 • nalodenie a vylodenie cestujúcich z lode v skupinách

2. Všeobecné pravidlá pre návštevníkov

 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo všetkých bežných priestoroch (mólo, autobusy, turistické atrakcie a pohostinské zariadenia v destinácii)
 • dezinfekcia rúk pri vstupe do všetkých zariadení v mieste určenia
 • počas vykládky a nalodenia obmedzte počet ľudí v spoločných priestoroch prístavu
 • dodržiavanie odstupov
 • meranie telesnej teploty pri nalodení cestujúcich (povinnosť posádky lode)

3. Čistenie zariadení

 • pravidelná dezinfekcia priestorov a vybavenia v prístave, s ktorými sú návštevníci a zamestnanci v kontakte
 • poskytnúť dezinfekčné prostriedky pri vstupe a výstupe z prístavu
 • zabezpečiť dezinfekčné podlahové bariéry pri vstupe a výstupe z móla
 • pravidelné vetranie všetkých uzavretých priestorov na móle
 • použitie jednorazových materiálov (papierové utierky) v sociálnych zariadeniach
 • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia