Stanice a prístavy

 Chorvátsko je so zvyškom Európy, respektíve sveta, spojené dopravnými linkami a všetkými dopravnými prostriedkami. Leží v strednej Európe, takže je dobre dostupné automobilom z ktoréhokoľvek európskeho mesta, veď prvé cesty tu, práve kvôli jeho krásam a skvelej polohe, stavali už starí Rimania. No, či už si prajete cestovať bezstarostne lietadlom, autobusom, vlakom, loďou alebo si sami riadiť svoje motorové vozidlo, pri dovolenkách v Chorvátsku si môžete vychutnať svoju cestu od prvého do posledného kilometra pri dodržiavaní zdravotných a bezpečnostných odporúčaní.

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

  • informovanie a školenie zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a hostí a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo hostí
  • dodržiavanie odstupov (najmä zamestnanci, ktorí sú v kontakte s návštevníkmi iných zamestnancov)
  • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
  • meranie telesnej teploty
  • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
  • obmedzený počet osôb v interiéroch
  • pravidelné vetranie všetkých miestností
  • v prípade podozrenia zo zdravotných ťažkostí sa každý zamestnanec dostaví k lekárovi

2. Všeobecné pravidlá pre cestujúcich a návštevníkov

  • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
  • dezinfekcia rúk (pri vstupe do zariadenia)
  • dodržiavanie odstupov
  • dodržiavanie označeného smeru pohybu cez terminál 

3. Všeobecné pravidlá pre stanice a prístavy

  • poskytnúť ďalšie informácie a pomoc prostredníctvom vyškoleného personálu
  • uviesť najmä smer prechodu cestujúcich cez terminál 
  • umiestňovať plagáty a informatívne displeje o hygienických opatreniach a postupoch v termináli, pravidelne zverejňovať zvukové oznámenia a videozáznamy na obrazovkách ako pripomienku, aby ste dodržali odstup a umývali /dezinfikovali si ruky
  • zabezpečiť bezkontaktné dezinfekčné dávkovače v určitých bodoch terminálu pre cestujúcich
  • nainštalovať na priehradky ochranné priehľadné priečky, ktoré zahŕňajú všetky komerčné zariadenia a služby terminálu pre cestujúcich (obchody, stravovacie zariadenia, zmenárne, predaj lístkov, parkovné, rent-a-car, agentúry atď.)
  • umožniť nákup ochranných prostriedkov horných dýchacích ciest a dezinfekčných fľaškových prostriedkov na ruky
  • zabezpečiť správnu likvidáciu použitých ochranných prostriedkov horných dýchacích ciest a rukavíc

4. Čistenie zariadenia

  • pravidelnú dezinfekciu spoločných priestorov a osobitnú pozornosť venovať vybaveniu/miestam, ktoré sú predmetom častého dotyku
  • pravidelné vetranie všetkých miestností
  • zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekciu sanitárnych zariadení, každé dve hodiny alebo častejšie
  • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia

5. Reštauračné a obchodné zariadenia

  • uplatňujú sa protokoly pre reštauračné zariadenia, uplatňujú sa všeobecné opatrenia na prevenciu COVID-19 a je zaručená spolupráca s partnermi s označením bezpečnosti