Námorná turistika

Photo:Aleksandar Gospić

Vďaka svojej geodopravnej polohe a jednému z najčlenitejších pobreží na svete s tisíckou ostrovov, ostrovčekov, morských chrbátov a hrebeňov, ako aj príjemnému podnebiu a priaznivým poveternostným podmienkam, je dnes Chorvátsko so svojimi 60 jachtovými prístavmi a 18 000 miestami na kotvenie jednou z najvychytenejších destinácií pre milovníkov námornej turistiky. V Chorvátsku má momentálne domov vyše 40 % svetovej charterovej flotily, a preto je tým správnym miestom na plavbu plachetnicou, objavovanie krás Jadranského mora na motorovom člne alebo jednoducho na potešenie z rekreačnej morskej rybačky.

Chartery

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenie zamestnancov o vykonávaní postupov na ochranu posádky a návštevníkov a postupu v prípade výskytu nákazy u zamestnanca alebo návštevníka
 • dodržiavanie najvyššej úrovne hygieny a odstupov pri komunikácii s hosťami
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest v uzavretej časti prístavu a v otvorenej časti prístavu pri kontakte s hosťami
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest v uzavretej časti plavidla a dodržiavanie odstupov pri kontakte s hosťami (kapitáni)
 • meranie telesnej teploty po príchode do práce
 • denné meranie telesnej teploty na palube (kapitáni)
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • obmedzený počet ľudí v interiéroch
 • povinné prekrytie horných dýchacích ciest pre posádku pri príchode a odchode plavidla z prístavu a pri tankovaní

2. Všeobecné pravidlá pre používateľov

 • vhodné prekrytie dýchacích ciest vo všetkých spoločných priestoroch prístavu (recepcia, pohostinské zariadenia až do usadenia sa za stôl, toalety) a pri komunikácii so zamestnancami prístavného úradu, prístavným veliteľstvom, námornou políciou a kapitánom lode
 • dezinfekcia rúk pri vylodení a pri používaní zariadení v prístave (pri vstupe do zariadení v prístave, pred konzumáciou jedla a nápojov, pri vstupe do spoločných zariadení a na toalete)
 • obmedzený počet návštevníkov v spoločných priestoroch prístavu (recepcia, obchod, pohostinské zariadenia, spoločné zariadenia a toalety)
 • odstup pri pohybe v oblasti prístavu
 • zbytočné zdržiavanie sa a zoskupovanie osôb na mólach nie je povolené
 • v prípade podozrenia zo zdravotných ťažkostí je hosť povinný informovať charterovú spoločnosť

3. Čistenie plavidla

 • pred odovzdaním plavidla sa dezinfikujú všetky miesta na plavidle, najmä vybavenie/miesta, ktoré sa často dotýkajú
 • umiestnenie dezinfekčného prostriedku na plavidle
 • pravidelné čistenie a dezinfekcia klimatizačných a ventilačných filtrov

4. Recepcia

 • informovanie hostí pred príchodom a po príchode o bezpečnostných protokoloch používaných prístavnými a charterovými spoločnosťami a o všeobecných pravidlách pre návštevníkov, ktoré treba dodržiavať
 • dodržiavanie stanoveného času na check-in a rešpektovanie odstupov
 • platba cez internet alebo bezkontaktná platba

Jachtové prístavy

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenie zamestnancov o vykonávaní postupov na ochranu posádky a návštevníkov a postupu v prípade výskytu nákazy u zamestnanca alebo návštevníka
 • odstup (najmä zamestnanci v kontakte s turistami, vrátane námorníkov, bezpečnostných služieb, opravárov)
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • meranie telesnej teploty po príchode do práce
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú ruky viditeľne znečistené, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • obmedzený počet osôb v interiéroch

2. Všeobecné pravidlá pre turistov

 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo všetkých bežných priestoroch prístavu (recepcia, v pohostinských zariadeniach až do usadenia sa pri stole)
 • dezinfekcia rúk (pri vstupe do zariadenia, pred konzumáciou jedla a nápojov, pri vstupe do spoločných priestorov a sociálneho zariadenia pre turistov na ukotvených plavidlách)
 • obmedzený počet návštevníkov v spoločných priestoroch zariadenia (recepcia, obchod, pohostinstvá, spoločné zariadenia a sociálne zariadenia pre turistov na ukotvených plavidlách)
 • dodržiavanie odstupov

3. Upratovanie zariadenia

 • pravidelná dezinfekcia priestorov a vybavenia, s ktorými sú návštevníci a zamestnanci v kontakte
 • dezinfekčné prostriedky budú umiestnené pri vstupe do zariadenia, pri vstupe do spoločných zariadení, pri vstupe do stravovacích zariadení a sociálneho zariadenia pre návštevníkov na ukotvených plavidlách
 • pravidelné vetranie všetkých priestorov
 • v sociálnych zariadeniach používajte jednorazové materiály (papierové utierky)
 • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia

4. Recepcia

 • usmerňovanie a informovanie hostí o možnostiach online registrácie
 • inštalácia ochrannej bariéry na recepčnom pulte
 • vopred nahlásiť odhlásenie, aby bolo možné pripraviť faktúru, a aby bol počet návštevníkov na recepcii čo najmenší
 • platba cez internet alebo bezkontaktná platba

5. Odporúčania pre obsluhu hostí

 • obsluha v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • odstránenie jedálnych lístkov a cenníkov zo stolov, ktoré sú k dispozícii na žiadosť hosťa (možnosti: digitálna forma  QR kód alebo jednorazovo v tlačenej alebo plastifikovanej podobe)
 • dezinfekcia stolov, jedálnych lístkov a cenníkov po každom hosťovi
 • prestieranie a podávanie príborov v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • vzdialenosť stolov od seba v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • odstup medzi jednotlivými skupinami návštevníkov v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia

6. Práca agentúr v jachtovom prístave (cestovné kancelárie, charterové spoločnosti, rent-a-car, atď.)

 • organizácia práce v súlade s opatreniami a postupmi predpísanými pre prevádzku recepcií v jachtovom prístave

Malé výletné lode

1. Všeobecné pravidlá pre posádku

 • informovanie a školenie posádky lode o vykonávaní postupov na ochranu posádky a cestujúcich a postupu v prípade výskytu nákazy u člena posádky alebo cestujúceho
 • udržiavanie najvyššej úrovne hygieny a fyzickej vzdialenosti pri komunikácii s cestujúcimi
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • meranie telesnej teploty pri príchode do práce / na začiatku pracovnej zmeny
 • v prípade podozrenia zo zdravotných ťažkostí sa každý člen posádky dostaví k svojmu lekárovi
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú ruky viditeľne znečistené, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • obmedzený počet ľudí v interiéroch

2. Všeobecné pravidlá pre hostí

 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest na vnútornej palube lode a udržiavanie minimálnej vzdialenosti 1,5 m medzi osobami
 • dezinfekcia rúk (pri vstupe na palubu a pri vstupe do kabíny lode)
 • obmedzený počet cestujúcich v spoločných priestoroch lode
 • meranie telesnej teploty pri nalodení
 • v prípade podozrenia zo zdravotných ťažkostí je cestujúci povinný informovať člena posádky alebo kapitána
 • cestujúcim sa odporúča vziať si so sebou iba jednu batožinu a jednu príručnú tašku, a pokiaľ je to možné, nosiť ich osobne. Na žiadosť cestujúceho mu posádka pomôže s prepravou batožiny do kabíny

3. Upratovanie zariadenia

Spoločné priestory:

 • pravidelná dezinfekcia spoločných priestorov (venujte osobitnú pozornosť vybaveniu/miestam a plochám, ktoré sa často dotýkajú)
 • dezinfekcia toaliet niekoľkokrát denne
 • dezinfekčné prostriedky budú umiestnené pri vstupe na loď a pri vchode do salónu
 • pravidelné vetranie všetkých spoločných priestorov
 • pravidelné čistenie a dezinfekcia klimatizačných a ventilačných filtrov
 • pravidelné vetranie spoločných priestorov (salóny) a inštalácia ionizátorov (čističov vzduchu)

Ubytovacie jednotky:

 • upratovanie kajuty jedenkrát denne (hostia budú požiadaní, aby v tom čase kajutu opustili). Na požiadanie cestujúceho je možné upratovanie odmietnuť.
 • pravidelné vetranie kabíny cestujúcimi (ak je to možné)

4. Príchod

 • dodržiavanie dohodnutého check-in času pri nalodení podľa výletného programu a s dodržiavaním predpísaných odstupov
 • príprava osobných dokladov a poukážok vopred, aby sa bolo možné čo najskôr zaregistrovať
 • check-in, pokiaľ možno, v otvorenej časti lode pred salónom
 • prípitok a slovo na privítanie prebiehajú na palube lode alebo v malých skupinách v salóne s dodržiavaním predpísaných odstupov

5. Stravovacie zariadenia

 • obsluha v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • personál: príprava a podávanie jedla v rukaviciach
 • odstránenie jedálnych lístkov a cenníkov zo stolov ostanú k dispozícii na žiadosť hosťa (možnosti: digitálna forma  QR kód alebo jednorazovo v tlačenej, resp. plastifikovanej podobe)
 • dezinfekcia stolov, jedálnych lístkov a cenníkov po každom hosťovi
 • prestieranie a podávanie príborov v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • vzdialenosť stolov od seba v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • odstupy medzi jednotlivými skupinami návštevníkov v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • v závislosti od veľkosti skupiny a dostupného priestoru na lodi, podávanie jedál v dvoch vopred určených časoch alebo súčasne v salóniku a vonkajšom priestore
 • všetko občerstvenie a chuťovky  (tzv. finger food), mapy, knihy, časopisy, stolové hry atď., ktoré sú inak k dispozícii hosťom, budú úplne odstránené, ale dostupné na žiadosť cestujúcich

6. Spoločné zariadenia

 • obmedzené používanie vírivky / masážnej vane na maximálne dve osoby súčasne (ak ide o pár alebo členov rodiny)
 • kapitán a posádka lode by mali upravovať prestávky na kúpanie (počet osôb, ktoré môžu súčasne používať kúpaciu plošinu, bude obmedzený, aby sa zabezpečil odstup)
 • vzdialenosť medzi ležadlami na slnečnej terase v súlade s platnými odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia a ich očíslovanie číslom kajuty, aby hostia mohli využívať ležadlá pridelené ich kajute po celú dobu pobytu na lodi
 • organizovaný postup nastupovania a vystupovania z lode sprievodcom a podrobné informácie pomocou lodného rozhlasu (cestujúci, ktorí sa vracajú na loď z pevniny, pôjdu ku korme a cestujúci idúci z lode na pevninu pôjdu smerom ku korme, pokiaľ to umožňuje model lode)

Odporúčanie: ak je to možné, každá loď poskytne ďalšiu kabínu pre potreby izolácie pre osoby s príznakmi nakazenia.

Infografika

• informovanie a školenie posádky lode o vykonávaní postupov na ochranu posádky a cestujúcich a postupu v prípade výskytu nákazy u člena posádky alebo cestujúceho

• udržiavanie najvyššej úrovne hygieny a fyzickej vzdialenosti pri komunikácii s cestujúcimi

• vhodné prekrytie horných dýchacích ciest

• meranie telesnej teploty pri príchode do práce / na začiatku pracovnej zmeny

• v prípade podozrenia zo zdravotných ťažkostí sa každý člen posádky dostaví k svojmu lekárovi

• dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú ruky viditeľne znečistené, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne

• obmedzený počet ľudí v interiéroch