Chartery

 Vďaka svojej geodopravnej polohe a jednému z najčlenitejších pobreží na svete s tisíckou ostrovov, ostrovčekov, morských chrbátov a hrebeňov, ako aj príjemnému podnebiu a priaznivým poveternostným podmienkam, je dnes Chorvátsko so svojimi 60 jachtovými prístavmi a 18 000 miestami na kotvenie jednou z najvychytenejších destinácií pre milovníkov námornej turistiky. V Chorvátsku má momentálne domov vyše 40 % svetovej charterovej flotily, a preto je tým správnym miestom na plavbu plachetnicou, objavovanie krás Jadranského mora na motorovom člne alebo jednoducho na potešenie z rekreačnej morskej rybačky.
Photo:Aleksandar Gospić

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenie zamestnancov o vykonávaní postupov na ochranu posádky a návštevníkov a postupu v prípade výskytu nákazy u zamestnanca alebo návštevníka
 • dodržiavanie najvyššej úrovne hygieny a odstupov pri komunikácii s hosťami
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest v uzavretej časti prístavu a v otvorenej časti prístavu pri kontakte s hosťami
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest v uzavretej časti plavidla a dodržiavanie odstupov pri kontakte s hosťami (kapitáni)
 • meranie telesnej teploty po príchode do práce
 • denné meranie telesnej teploty na palube (kapitáni)
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • obmedzený počet ľudí v interiéroch
 • povinné prekrytie horných dýchacích ciest pre posádku pri príchode a odchode plavidla z prístavu a pri tankovaní

2. Všeobecné pravidlá pre používateľov

 • vhodné prekrytie dýchacích ciest vo všetkých spoločných priestoroch prístavu (recepcia, pohostinské zariadenia až do usadenia sa za stôl, toalety) a pri komunikácii so zamestnancami prístavného úradu, prístavným veliteľstvom, námornou políciou a kapitánom lode
 • dezinfekcia rúk pri vylodení a pri používaní zariadení v prístave (pri vstupe do zariadení v prístave, pred konzumáciou jedla a nápojov, pri vstupe do spoločných zariadení a na toalete)
 • obmedzený počet návštevníkov v spoločných priestoroch prístavu (recepcia, obchod, pohostinské zariadenia, spoločné zariadenia a toalety)
 • odstup pri pohybe v oblasti prístavu
 • zbytočné zdržiavanie sa a zoskupovanie osôb na mólach nie je povolené
 • v prípade podozrenia zo zdravotných ťažkostí je hosť povinný informovať charterovú spoločnosť

3. Čistenie plavidla

 • pred odovzdaním plavidla sa dezinfikujú všetky miesta na plavidle, najmä vybavenie/miesta, ktoré sa často dotýkajú
 • umiestnenie dezinfekčného prostriedku na plavidle
 • pravidelné čistenie a dezinfekcia klimatizačných a ventilačných filtrov

4. Recepcia

 • informovanie hostí pred príchodom a po príchode o bezpečnostných protokoloch používaných prístavnými a charterovými spoločnosťami a o všeobecných pravidlách pre návštevníkov, ktoré treba dodržiavať
 • dodržiavanie stanoveného času na check-in a rešpektovanie odstupov
 • platba cez internet alebo bezkontaktná platba