Jachtové prístavy

 Vďaka svojej geodopravnej polohe a jednému z najčlenitejších pobreží na svete s tisíckou ostrovov, ostrovčekov, morských chrbátov a hrebeňov, ako aj príjemnému podnebiu a priaznivým poveternostným podmienkam, je dnes Chorvátsko so svojimi 60 jachtovými prístavmi a 18 000 miestami na kotvenie jednou z najvychytenejších destinácií pre milovníkov námornej turistiky. V Chorvátsku má momentálne domov vyše 40 % svetovej charterovej flotily, a preto je tým správnym miestom na plavbu plachetnicou, objavovanie krás Jadranského mora na motorovom člne alebo jednoducho na potešenie z rekreačnej morskej rybačky.
Photo:Aleksandar Gospić

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenie zamestnancov o vykonávaní postupov na ochranu posádky a návštevníkov a postupu v prípade výskytu nákazy u zamestnanca alebo návštevníka
 • odstup (najmä zamestnanci v kontakte s turistami, vrátane námorníkov, bezpečnostných služieb, opravárov)
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • meranie telesnej teploty po príchode do práce
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú ruky viditeľne znečistené, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • obmedzený počet osôb v interiéroch

2. Všeobecné pravidlá pre turistov

 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo všetkých bežných priestoroch prístavu (recepcia, v pohostinských zariadeniach až do usadenia sa pri stole)
 • dezinfekcia rúk (pri vstupe do zariadenia, pred konzumáciou jedla a nápojov, pri vstupe do spoločných priestorov a sociálneho zariadenia pre turistov na ukotvených plavidlách)
 • obmedzený počet návštevníkov v spoločných priestoroch zariadenia (recepcia, obchod, pohostinstvá, spoločné zariadenia a sociálne zariadenia pre turistov na ukotvených plavidlách)
 • dodržiavanie odstupov

3. Upratovanie zariadenia

 • pravidelná dezinfekcia priestorov a vybavenia, s ktorými sú návštevníci a zamestnanci v kontakte
 • dezinfekčné prostriedky budú umiestnené pri vstupe do zariadenia, pri vstupe do spoločných zariadení, pri vstupe do stravovacích zariadení a sociálneho zariadenia pre návštevníkov na ukotvených plavidlách
 • pravidelné vetranie všetkých priestorov
 • v sociálnych zariadeniach používajte jednorazové materiály (papierové utierky)
 • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia

4. Recepcia

 • usmerňovanie a informovanie hostí o možnostiach online registrácie
 • inštalácia ochrannej bariéry na recepčnom pulte
 • vopred nahlásiť odhlásenie, aby bolo možné pripraviť faktúru, a aby bol počet návštevníkov na recepcii čo najmenší
 • platba cez internet alebo bezkontaktná platba

5. Odporúčania pre obsluhu hostí

 • obsluha v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • odstránenie jedálnych lístkov a cenníkov zo stolov, ktoré sú k dispozícii na žiadosť hosťa (možnosti: digitálna forma  QR kód alebo jednorazovo v tlačenej alebo plastifikovanej podobe)
 • dezinfekcia stolov, jedálnych lístkov a cenníkov po každom hosťovi
 • prestieranie a podávanie príborov v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • vzdialenosť stolov od seba v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • odstup medzi jednotlivými skupinami návštevníkov v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia

6. Práca agentúr v jachtovom prístave (cestovné kancelárie, charterové spoločnosti, rent-a-car, atď.)

 • organizácia práce v súlade s opatreniami a postupmi predpísanými pre prevádzku recepcií v jachtovom prístave