Malé výletné lode

 Vďaka svojej geodopravnej polohe a jednému z najčlenitejších pobreží na svete s tisíckou ostrovov, ostrovčekov, morských chrbátov a hrebeňov, ako aj príjemnému podnebiu a priaznivým poveternostným podmienkam, je dnes Chorvátsko so svojimi 60 jachtovými prístavmi a 18 000 miestami na kotvenie jednou z najvychytenejších destinácií pre milovníkov námornej turistiky. V Chorvátsku má momentálne domov vyše 40 % svetovej charterovej flotily, a preto je tým správnym miestom na plavbu plachetnicou, objavovanie krás Jadranského mora na motorovom člne alebo jednoducho na potešenie z rekreačnej morskej rybačky.
Photo:Aleksandar Gospić

1. Všeobecné pravidlá pre posádku

 • informovanie a školenie posádky lode o vykonávaní postupov na ochranu posádky a cestujúcich a postupu v prípade výskytu nákazy u člena posádky alebo cestujúceho
 • udržiavanie najvyššej úrovne hygieny a fyzickej vzdialenosti pri komunikácii s cestujúcimi
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • meranie telesnej teploty pri príchode do práce / na začiatku pracovnej zmeny
 • v prípade podozrenia zo zdravotných ťažkostí sa každý člen posádky dostaví k svojmu lekárovi
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú ruky viditeľne znečistené, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • obmedzený počet ľudí v interiéroch

2. Všeobecné pravidlá pre hostí

 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest na vnútornej palube lode a udržiavanie minimálnej vzdialenosti 1,5 m medzi osobami
 • dezinfekcia rúk (pri vstupe na palubu a pri vstupe do kabíny lode)
 • obmedzený počet cestujúcich v spoločných priestoroch lode
 • meranie telesnej teploty pri nalodení
 • v prípade podozrenia zo zdravotných ťažkostí je cestujúci povinný informovať člena posádky alebo kapitána
 • cestujúcim sa odporúča vziať si so sebou iba jednu batožinu a jednu príručnú tašku, a pokiaľ je to možné, nosiť ich osobne. Na žiadosť cestujúceho mu posádka pomôže s prepravou batožiny do kabíny

3. Upratovanie zariadenia

Spoločné priestory:

 • pravidelná dezinfekcia spoločných priestorov (venujte osobitnú pozornosť vybaveniu/miestam a plochám, ktoré sa často dotýkajú)
 • dezinfekcia toaliet niekoľkokrát denne
 • dezinfekčné prostriedky budú umiestnené pri vstupe na loď a pri vchode do salónu
 • pravidelné vetranie všetkých spoločných priestorov
 • pravidelné čistenie a dezinfekcia klimatizačných a ventilačných filtrov
 • pravidelné vetranie spoločných priestorov (salóny) a inštalácia ionizátorov (čističov vzduchu)

Ubytovacie jednotky:

 • upratovanie kajuty jedenkrát denne (hostia budú požiadaní, aby v tom čase kajutu opustili). Na požiadanie cestujúceho je možné upratovanie odmietnuť.
 • pravidelné vetranie kabíny cestujúcimi (ak je to možné)

4. Príchod

 • dodržiavanie dohodnutého check-in času pri nalodení podľa výletného programu a s dodržiavaním predpísaných odstupov
 • príprava osobných dokladov a poukážok vopred, aby sa bolo možné čo najskôr zaregistrovať
 • check-in, pokiaľ možno, v otvorenej časti lode pred salónom
 • prípitok a slovo na privítanie prebiehajú na palube lode alebo v malých skupinách v salóne s dodržiavaním predpísaných odstupov

5. Stravovacie zariadenia

 • obsluha v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • personál: príprava a podávanie jedla v rukaviciach
 • odstránenie jedálnych lístkov a cenníkov zo stolov ostanú k dispozícii na žiadosť hosťa (možnosti: digitálna forma  QR kód alebo jednorazovo v tlačenej, resp. plastifikovanej podobe)
 • dezinfekcia stolov, jedálnych lístkov a cenníkov po každom hosťovi
 • prestieranie a podávanie príborov v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • vzdialenosť stolov od seba v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • odstupy medzi jednotlivými skupinami návštevníkov v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • v závislosti od veľkosti skupiny a dostupného priestoru na lodi, podávanie jedál v dvoch vopred určených časoch alebo súčasne v salóniku a vonkajšom priestore
 • všetko občerstvenie a chuťovky  (tzv. finger food), mapy, knihy, časopisy, stolové hry atď., ktoré sú inak k dispozícii hosťom, budú úplne odstránené, ale dostupné na žiadosť cestujúcich

6. Spoločné zariadenia

 • obmedzené používanie vírivky / masážnej vane na maximálne dve osoby súčasne (ak ide o pár alebo členov rodiny)
 • kapitán a posádka lode by mali upravovať prestávky na kúpanie (počet osôb, ktoré môžu súčasne používať kúpaciu plošinu, bude obmedzený, aby sa zabezpečil odstup)
 • vzdialenosť medzi ležadlami na slnečnej terase v súlade s platnými odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia a ich očíslovanie číslom kajuty, aby hostia mohli využívať ležadlá pridelené ich kajute po celú dobu pobytu na lodi
 • organizovaný postup nastupovania a vystupovania z lode sprievodcom a podrobné informácie pomocou lodného rozhlasu (cestujúci, ktorí sa vracajú na loď z pevniny, pôjdu ku korme a cestujúci idúci z lode na pevninu pôjdu smerom ku korme, pokiaľ to umožňuje model lode)

Odporúčanie: ak je to možné, každá loď poskytne ďalšiu kabínu pre potreby izolácie pre osoby s príznakmi nakazenia.

Infografika

• informovanie a školenie posádky lode o vykonávaní postupov na ochranu posádky a cestujúcich a postupu v prípade výskytu nákazy u člena posádky alebo cestujúceho

• udržiavanie najvyššej úrovne hygieny a fyzickej vzdialenosti pri komunikácii s cestujúcimi

• vhodné prekrytie horných dýchacích ciest

• meranie telesnej teploty pri príchode do práce / na začiatku pracovnej zmeny

• v prípade podozrenia zo zdravotných ťažkostí sa každý člen posádky dostaví k svojmu lekárovi

• dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú ruky viditeľne znečistené, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne

• obmedzený počet ľudí v interiéroch